Az ESMA CFD szabályok IBKR (UK) általi bevezetésének áttekintése - lakossági befektetők

Overview: 


A CFD-k összetett instrumentumok, amelyeknél a tőkeáttétel miatt magas a gyors pénzvesztés kockázata.

Az IBKR-nél vezetett lakossági számlák 63,7%-a veszteséget termel CFD kereskedés esetén.

Kérjük, gondolja végig, hogy érti-e megfelelő mélységben a CFD-k működését, illetve, hogy megengedheti-e magának, hogy vállalja a veszteség ezzel járó magas kockázatát.

 

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2018. augusztus 1-től érvényes hatállyal új szabályokat fogadott el a CFD-vel kereskedő lakossági ügyfelek vonatkozásában. Az új szabályozás a szakmai ügyfeleket nem érinti.

A szabályok az alábbi területekre terjednek ki: 1) tőkeáttételi limitek; 2) fedezeti zárási szabály számlánként; 3) negatív egyenleg elleni védelem számlánként; 4) a CFD-kereskedéshez kínált ösztönzők korlátozása; és 5) egységes kockázati riasztás.

Kezdetben a legtöbb ügyfél (a szabályzott ügyfelek kivételével) lakossági ügyfélként kerül besorolásra. Bizonyos esetekben az IBKR hozzájárul ahhoz, hogy egy lakossági ügyfelet átsoroljon szakmai ügyféllé és fordítva. További információkért kérjük, olvassa el a MiFID osztályozást.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk, hogy az IBKR (UK) miként hajtotta végre az ESMA határozatát.

1 Tőkeáttételi limitek

1.1 ESMA fedezetek
Az ESMA a mögöttes termék függvényében különböző szinteken határozta meg a tőkeáttételi limiteket:

 • 3,33% a jelentős devizapároknál; a jelentős devizapárok közé tartozik a következő devizák bármely kombinációja: USD; CAD; EUR; GBP; CHF; JPY
 • 5% a nem jelentős devizapároknál és a jelentős indexeknél;
  • Nem jelentős devizapárnak minősül minden olyan kombináció, ami tartalmaz egy, a fenti felsorolásban nem szereplő devizát, pl. USD.CNH
  • A jelentős indexek közé tartozik az IBUS500; IBUS30; IBUST100; IBGB100; IBDE40; IBEU50; IBFR40; IBJP225; IBAU200
 • 10% a nem jelentős részvényidexeknél; IBES35; IBCH20; IBNL25; IBHK50
 • 20% az egyedi értékpapíroknál

 1.2 Alkalmazott fedezetek - egységes követelmény

Az ESMA fedezetek mellett az IBKR (UK) a mögöttes értékpapír múltbeli volatilitása és más tényezők alapján saját fedezeti követelményeket (IB fedezet) is kialakított. Az IB fedezeteket akkor alkalmazzuk, ha meghaladják az ESMA által előírt fedezeteket.

A hatályos IB és ESMA fedezetek részletes bemutatása itt érhető el.

1.2.1 Alkalmazott fedezetek - koncentrációs minimum

Koncentrációs díjat akkor számítunk fel, ha a portfólió kis számú CFD pozícióból áll, vagy ha a két legnagyobb pozíció domináns súllyal bír. A portfólió stresszetesztelését úgy végezzük el, hogy 30% ellentétes elmozdulást alkalmazunk a két legnagyobb pozíción, illetve 5%-osat minden más pozíción. A teljes veszteséget alkalmazzuk fenntartási fedezeti követelményként, amennyiben az több, mint a sztenderd követelmény.

1.3 Kezdeti fedezetre rendelkezésre álló pénzeszközök

Egy CFD pozíció megnyitásához szükséges kezdeti fedezetet kizárólag készpénzben lehet teljesíteni. A CFD ügyleteken realizált nyereség a készpénzben kerül jóváírásra és azonnal hozzáférhető, tehát nem előfeltétele a készpénzelszámolás megtörténte. A nem realizált nyereség ugyanakkor nem használható fel a kezdeti fedezeti követelmények teljesítésére.

1.4 A kezdeti fedezeti követelmények („F” alszámlák) automatikus teljesítése

Az IBKR (UK) automatikusan átutal forrásokat a főszámláról az F alszámlára a CFD-kre vonatkozó kezdeti fedezeti követelmények teljesítése érdekében.

Felhívjuk ugyanakkor a figyelmet, hogy a CFD fenntartási fedezeti követelmények teljesítése érdekében nem történnek automatikus átutalások. Ezért amennyiben a minősített tőke (a meghatározást lásd lent) már nem elégséges a fedezeti követelmények teljesítéséhez, likvidálásra kerül sor, még akkor is, ha a főszámlán egyébként megfelelő mennyiségű pénzeszköz állna rendelkezésre. Amennyiben szeretné elkerülni a likvidálást, további pénzeszközöket kell átvezetnie az F alszámlára Ügyfélportálon.

2 Fedezeti zárási szabály

2.1 Fenntartási fedezeti követelmény számítások és likvidációk

Az ESMA szabályozás értelmében az IBKR köteles likvidálni a CFD pozíciókat legkésőbb akkor, amikor a minősített tőke a pozíciók megnyitása során figyelembe vett kezdeti fedezet 50%-a alá esik. Az IBKR ennél korábban is zárhatja a pozíciókat, ha a kockázati megközelítésünk konzervatívabb. Ebben az értelemben a minősített tőke körébe tartozik az F alszámlán tartott készpénz (bármely más alszámlán tartott készpénz nélkül), illetve a nem realizált (pozitív és negatív) CFD eredmény.

A számítás alapja a CFD pozíció megnyitásakor figyelembe vett kezdeti fedezet. Ez azt jelenti, hogy - a nem CFD pozíciókra vonatkozó fedezeti számításoktól eltérően - a kezdeti fedezet összege nem változik meg, ha változik a nyitott pozíció értéke.

2.1.1 Példa

Az Ön CFD számlájának egyenlege 2 000 EUR készpénz. 100 CFD-t kíván vásárolni XYZ-ből 100 EUR limitáron. Először csak 50 CFD, majd később a fennmaradó 50 CFD is teljesül. A rendelkezésre álló készpénze a kötésekkel párhuzamosan csökken:

  Készpénz Tőke* Pozíció Árfolyam Érték Nem realizált eredmény IM MM Rendelkezésre álló készpénz MM követelmény sérül
Kötés előtt 2 000 2 000             2 000  
Kötés után 1 2 000 2 000 50 100 5 000 0 1 000 500 1 000 Nem
Kötés után 2 2 000 2 000 100 100 10 000 0 2 000 1 000 0 Nem

* Tőke = készpénz + nem realizált eredmény

Az árfolyam 110-re emelkedik. Az Ön tőkéje 3 000, de nem nyithat további pozíciókat, mivel a rendelkezésre álló készpénz továbbra is 0, és az ESMA szabályok értelmében a kezdeti (IM) és fenntartási (MM) fedezet változatlan marad:

  Készpénz Tőke Pozíció Árfolyam Érték Nem realizált eredmény IM MM Rendelkezésre álló készpénz MM követelmény sérül
Változás 2 000 3 000 100 110 11 000 1 000 2 000 1 000 0 Nem

 Ezután az árfolyam visszaesik 95-re. A tőke 1 500-ra esik vissza, de nem sérül a fedezeti követelmény, mivel továbbra is több, mint az 1 000 követelmény:

  Készpénz Tőke Pozíció Árfolyam Érték Nem realizált eredmény IM MM Rendelkezésre álló készpénz MM követelmény sérül
Változás 2 000 1500 100 95 9 500 -500 2 000 1 000 0 Nem

Az árfolyam tovább esik 85-re, így sérül a fedezeti követelmény és bekövetkezik a likvidáció:

  Készpénz Tőke Pozíció Árfolyam Érték Nem realizált eredmény IM MM Rendelkezésre álló készpénz MM követelmény sérül
Változás 2 000 500 100 85 8 500 -1 500 2 000 1 000 0 Igen

 

3 Negatív tőke elleni védelem

Az ESMA határozat a CFD-kereskedésre elkülönített pénzeszközök összegére korlátozza a CFD-vel kapcsolatos kötelezettségeket. Más pénzügyi instrumentumokat (pl. részvények vagy határidős ügyletek) nem lehet likvidálni a CFD fedezethiány pótlása érdekében.*

Ennek megfelelően a főszámla értékpapír és áruk szegmensében lévő eszközök, továbbá az F alszámlán tartott nem-CFD eszközök nem képezik részét a CFD kereskedés miatt kockáztatott tőkéjének. Ugyanakkor az F alszámlán tartott minden készpénz felhasználható a CFD kereskedésből eredő veszteségek fedezésére.

Mivel a negatív tőke elleni védelem többletkockázattal jár az IBKR-re nézve, a lakossági befektetőknek további 1% finanszírozási spreadet számítunk fel a napon túl tartott CFD pozíciók után. A CFD finanszírozás részletes adatait itt találja.

* Bár CFD hiány pótlására tilos nem CFD pozíciókat likvidálnunk, ez fordítva nem így van, tehát lehetőségünk van CFD pozíciókat likvidálni nem CFD hiányok pótlására.

4 ok amiért érdemes CFD-kkel kereskedni

Az ESMA határozat korlátozást vezet be a CFD kereskedéssel kapcsolatos pénzügyi és bizonyos típusú nem pénzügyi juttatásokra. Az IBKR nem kínál semmilyen jutalmat vagy más ösztönzőt a CFD-kkel folytatott kereskedéshez.

 

Opciók lejárat előtti lehívása

Egy amerikai stílusú opció eladója (kiírója) az opció lejáratáig bármikor köteles tűrni az opció lehívását. Ez azt jelenti, hogy az opciós szerződés kiírójával szemben a kiírás időpontjától az opció lejáratáig, illetve a pozíció kiíró általi visszavásárlása útján történő lezárásáig bármikor lehívható az opció. Lejárat előtti lehívásra akkor kerül sor, ha egy vételi vagy eladási opció tulajdonosa a lejárat előtt gyakorolja a vételi/eladási jogát. Az opció eladójaként Ön nem tudja befolyásolni a lehívás időpontját, és nem is lehetséges előre pontosan megmondani, hogy erre mikor fog sor kerülni. A lejárathoz közeledve általában növekszik a lehívási kockázat, ugyanakkor amerikai stílusú opciók kereskedése esetén bármikor sor kerülhet a lehívásra.

Short eladási opció

Eladási opció értékesítésekor az eladó köteles egy előre meghatározott áron (lehívási árfolyam) megvásárolni a mögöttes részvényt vagy eszközt egy meghatározott időszakon (lejárat) belül. Ha az opció lehívási árfolyama alacsonyabb a részvény aktuális piaci áránál, az opció tulajdonosa nem nyer azon, ha eladja a részvényt az opció eladójának, mivel a piaci érték magasabb, mint a lehívási árfolyam. Ha azonban az opció lehívási árfolyama magasabb a részvény aktuális piaci áránál, akkor az opció eladója lehívási kockázatnak lesz kitéve.

Short vételi opció
Egy vételi opció eladása feljogosítja az opció tulajdonosát, hogy egy meghatározott időkereten belül megvásárolja („elhívja”) az eladó részvényeit. Ha a részvény piaci ára alacsonyabb az opció lehívási árfolyamánál, a vételi opció tulajdonosa nem nyer azon, ha megveszi a részvényt a piaci érték feletti áron. Ha a részvény piaci értéke magasabb a lehívási árfolyamnál, az opció tulajdonosa a piaci érték alatti áron tudja lehívni a részvényeket. A short vételi opciók lehívási kockázata akkor jelentkezik, ha pénzen belül vannak, vagy ha osztalékfizetés várható, és a short vételi opció külső értéke alacsonyabb, mint az osztalék összege.

Mi történik ezekkel az opciókkal?
Egy short vételi opció lehívása esetén az opció tulajdonosához short részvénypozíciók kerülnek. Például ha az ABC vállalat aktuális részvényárfolyama 55 USD, és sor kerül a short vételi opció lehívására az 50 USD lehívási árfolyamon, a short vételi opció short részvénypozícióvá válik 50 USD árfolyamon. Ezt követően a számlatulajdonos dönthet úgy, hogy lezárja a short pozíciót a részvények piaci, azaz 55 USD árfolyamon történő visszavásárlásával. Ebben az esetben a nettó veszteség 500 USD lesz a 100 részvény után, amiből le kell vonni a vételi opció eredeti eladásából származó bevételt.

Short eladási opció lehívása esetén az opció tulajdonosa long részvénypozíciót szerez az eladási opció lehívási árfolyamán. Például ha az XYZ vállalat részvényei 90 USD árfolyamon forognak, a short eladási opció eladója a 96 USD lehívási árfolyamon szerzi meg a részvényeket. Tehát az eladási opció eladója köteles a piaci ár felett, 96 USD árfolyamon megvenni a részvényeket. Amennyiben a számlatulajdonos 90 USD árfolyamon lezárja a long részvénypozíciót, a nettó veszteség 600 USD lesz a 100 részvény után, amiből le kell vonni az eladási opció eredeti eladásából származó bevételt.

Opció lehívásából eredő fedezethiány
Amennyiben a lehívásra a lejárat előtt kerül sor, és a részvénypozíció fedezethiányt eredményez, akkor – fedezeti szabályzatunkkal összhangban – a számlán automatikusan likvidációt hajtunk végre olyan összegben, ami garantálja a fedezeti követelmények ismételt teljesítését. Az ilyen likvidáció nem korlátozódik az opciós pozícióból eredő részvényekre. 

Emellett azon számlák esetén, ahol a lehívásra az opciós spread short lábán kerül sor, az IBKR NEM fogja lehívni a számlán tartott long opciót. Az IBKR nem ismeri a long opció tulajdonosának szándékait, és a long opció lejárat előtti lehívása miatt elvész az opció időértéke, ami az opció eladása útján realizálható lenne.

Lejárat utáni kitettség, vállalati események és osztalékjogosultság megállapítását követő események
Az Interactive Brokers proaktív módon igyekszik csökkenteni a kockázatokat egyes lejáratok vagy vállalati események kapcsán. A lejárati szabályzattal kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el a „Lejáratokkal és vállalati eseményekkel kapcsolatos likvidáció” című Tudástár cikket.

A számlatulajdonosok kötelesek elolvasni a számlanyitás alkalmával minden opciós kereskedésre jogosult ügyfélnek bemutatott Characteristics and Risks of Standardized Options (Standard opciók tulajdonságai és kockázatai) című közzétételi dokumentumot, amely világosan leírja a lehívással járó kockázatokat. A dokumentum online formában is elérhető az OCC weboldalán.

A stop megbízások alkalmazásával kapcsolatos további információk

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

Késlelteti-e az IBKR a likvidációt amíg feltöltöm a számlámat?

Overview: 

Az IBKR fedezeti megfelelőségi szabályzata nem teszi lehetővé az átutalást vagy más befizetést, ha fedezeti szabálytalanság/hiány tapasztalható a számlán. Ilyen fedezeti szabálytalanság/hiány esetén a számlán azonnali likvidációt hajtunk végre. Az automatikus likvidációt piaci megbízásokkal hajtjuk végre, és a számlán lévő bármely/minden pozíció likvidálható. A sajátos piaci feltételek miatt előfordulhatnak olyan esetek, ahol a hiány jobban kezelhető manuális likvidáció útján.

A számlára befizetett vagy beutalt összegek kockázati szempontból nem vehetők figyelembe mindaddig, amíg nem kerül sor azok elszámolására valamennyi érintett finanszírozási és banki csatornában, illetve nem kerülnek hivatalosan jóváírásra a számlán. A likvidációs rendszer automatizált, és fedezeti szabálytalanság/hiány esetén azonnal aktiválódik.

Megjegyzés kiemelt ügyfeleinknek: a külső végrehajtás nem jelent megoldást a valós idejű hiányokra, mivel a külső kötéseket csak az alábbiak közül a későbbi időpontban tudjuk figyelembe venni fedezeti célokra: (i) a Kötés Napján 21:00 (ET), vagy (ii) amikor a külső szolgáltató igazoltan bejelenti és elszámolja a kötést. A lejáró opciókkal a lejárat napján folytatott külső kereskedést szintén nem javasoljuk, mivel előfordulhat, hogy a bejelentés későn vagy pontatlanul történik meg, ami téves fedezetszámításhoz, illetve téves lehíváshoz vagy engedményezéshez vezethet. Azok az ügyfelek, akik a lejáró opcióikkal a lejárat napján, az IB-től eltérő külső szolgáltató útján kívánnak kereskedni, kötelesek legkésőbb 14:50-ig (ET) feltölteni az FTP fájlt, és ezt kizárólag a saját kockázatukra teszik.

Clearinghouse Restrictions on Cannabis Securities

Boerse Stuttgart and Clearstream Banking have announced that they will no longer provide services for issues whose main business is connected directly or indirectly to cannabis and other narcotics products.  Consequently, those securities will no longer trade on the Stuttgart (SWB) or Frankfurt (FWB) stock exchanges. Effective as of the 19 September 2018 close, IBKR will take the following actions:

 1. Force close any impacted positions which clients have not acted to close and that are not eligible for transfer to a U.S. listing; and
 2. Force transfer to a U.S. listing any impacted positions which clients have not acted to close and that are eligible for such transfer.

Outlined in the table below are impacted issues as announced by the Boerse Stuttgart and Clearstream Banking  as of 7 August 2018. This table includes a notation as to whether the impacted issue is eligible for transfer to a U.S. listing. Note that the clearinghouses have indicated that this list may not yet be complete and clients are advised to review their respective websites for the most current information.

ISIN NAME EXCHANGE U.S. TRANSFER ELIGIBLE? U.S. SYMBOL
CA00258G1037

ABATTIS BIOCEUTICALS CORP

FWB2 YES

ATTBF

CA05156X1087

AURORA CANNABIS INC

FWB2, SWB2 YES

ACBFF

CA37956B1013

GLOBAL CANNABIS APPLICATIONS

FWB2 YES

FUAPF

US3988451072

GROOVE BOTANICALS INC

FWB YES

GRVE

US45408X3089

INDIA GLOBALIZATION CAPITAL

FWB2, SWB2 YES

ICG

CA4576371062

INMED PHARMACEUTICALS INC

FWB2 YES

IMLFF

CA53224Y1043

LIFESTYLE DELIVERY SYSTEMS I

FWB2, SWB2 YES

LDSYF

CA56575M1086

MARAPHARM VENTURES INC

FWB2, SWB2 YES

MRPHF

CA5768081096

MATICA ENTERPRISES INC

FWB2, SWB2 YES

MQPXF

CA62987D1087

NAMASTE TECHNOLOGIES INC

FWB2, SWB2 YES

NXTTF

CA63902L1004

NATURALLY SPLENDID ENT LTD

FWB2, SWB2 YES

NSPDF

CA88166Y1007

TETRA BIO-PHARMA INC

FWB2 YES

TBPMF

CA92347A1066

VERITAS PHARMA INC

FWB2 YES

VRTHF

CA1377991023

CANNTAB THERAPEUTICS LTD

FWB2 NO  
CA74737N1042

QUADRON CANNATECH CORP

FWB2 NO  
CA84730M1023

SPEAKEASY CANNABIS CLUB LTD

FWB2, SWB2 NO  
CA86860J1066

SUPREME CANNABIS CO INC/THE

FWB2 NO  
CA92858L2021

VODIS PHARMACEUTICALS INC

FWB2 NO  

 IMPORTANT NOTES:

 • Note that the U.S. listings generally trade over-the-counter (PINK) and are denominated in USD not EUR thereby exposing you to exchange rate risk in addition to market risk.
 • Account holders maintaining PINK Sheet securities require United States (Penny Stocks) trading permissions in order to enter opening orders.
 • All users on accounts maintaining United States (Penny Stocks) trading permissions are required use 2 Factor login protection when logging into the account.

Overview of ESMA CFD Rules Implementation at IBKR (UK) - Retail Investors Only

Overview: 


CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.

61% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with IBKR.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

 

The European Securities and Markets Authority (ESMA) enacted new rules applicable to retail clients trading CFDs, effective 1st August 2018. Professional clients are unaffected.

The rules consist of: 1) leverage limits; 2) a margin close out rule on a per account basis; 3) negative balance protection on a per account basis; 4) a restriction on the incentives offered to trade CFDs; and 5) a standardized risk warning.

Most clients (excepting regulated entities) are initially categorised as Retail Clients. IBKR may in certain circumstances agree to reclassify a Retail Client as a Professional Client, or a Professional Client as a Retail Client. Please see MiFID Categorisation for further detail.

The following sections detail how IBKR (UK) has implemented the ESMA Decision.

1 Leverage Limits

1.1 ESMA Margins
Leverage limits were set by ESMA at different levels depending on the underlying:

 • 3.33% for major currency pairs; Major currency pairs are any combination of USD; CAD; EUR; GBP; CHF; JPY
 • 5% for non-major currency pairs and major indices;
  • Non-major currency pairs are any combination that includes a currency not listed above, e.g. USD.CNH
  • Major indices are IBUS500; IBUS30; IBUST100; IBGB100; IBDE40; IBEU50; IBFR40; IBJP225; IBAU200
 • 10% for non-major equity indices; IBES35; IBCH20; IBNL25; IBHK50
 • 20% for individual equities

 1.2 Applied Margins - Standard Requirement

In addition to the ESMA Margins, IBKR (UK) establishes its own margin requirements (IB Margins) based on the historical volatility of the underlying, and other factors. We will apply the IB Margins if they are higher than those prescribed by ESMA.

Details of applicable IB and ESMA margins can be found here.

1.2.1 Applied Margins - Concentration Minimum

A concentration charge is applied if your portfolio consists of a small number of CFD positions, or if the three largest positions have a dominant weight. We stress the portfolio by applying a 30% adverse move on the three largest positions and a 5% adverse move on the remaining positions. The total loss is applied as the maintenance margin requirement if it is greater than the standard requirement.

1.3 Funds Available for Initial Margin

You can only use cash to post initial margin to open a CFD position. Realized CFD profits are included in cash and are available immediately; the cash does not have to settle first. Unrealized profits however cannot be used to meet initial margin requirements.

1.4 Automatic Funding of Initial Margin Requirements (F-segments)

IBKR (UK) automatically transfers funds from your main account to the F-segment of your account to fund initial margin requirements for CFDs.

Note however that no transfers are made to satisfy CFD maintenance margin requirements. Therefore if qualifying equity (defined below) becomes insufficient to meet margin requirements, a liquidation will occur even if you have ample funds in your main account. If you wish to avoid a liquidation you must transfer additional funds to the F-segment in Account Management.

2 Margin Close Out Rule

2.1 Maintenance Margin Calculations & Liquidations

ESMA requires IBKR to liquidate CFD positions latest when qualifying equity falls below 50% of the initial margin posted to open the positions. IBKR may close out positions sooner if our risk view is more conservative. Qualifying equity for this purpose includes cash in the F-segment (excluding cash in any other account segment) and unrealized CFD P&L (positive and negative).

The basis for the calculation is the initial margin posted at the time of opening a CFD position. In other words, and unlike margin calculations applicable to non-CFD positions, the initial margin amount does not change when the value of the open position changes.

2.1.1 Example

You have EUR 2000 cash in your CFD account. You want to buy 100 CFDs of XYZ at a limit price of EUR 100. You are first filled 50 CFDs and then the remaining 50. Your available cash reduces as your trades are filled:

  Cash Equity* Position Price Value Unrealized P&L IM MM Available Cash MM Violation
Pre Trade 2000 2000             2000  
Post Trade 1 2000 2000 50 100 5000 0 1000 500 1000 No
Post Trade 2 2000 2000 100 100 10000 0 2000 1000 0 No

*Equity equals Cash plus Unrealized P&L

The price increases to 110. Your equity is now 3000, but you cannot open additional positions because your available cash is still 0, and under the ESMA rules IM and MM remain unchanged:

  Cash Equity Position Price Value Unrealized P&L IM MM Available Cash MM Violation
Change 2000 3000 100 110 11000 1000 2000 1000 0 No

 The price then drops to 95. Your equity declines to 1500 but there is no margin violation since it is still greater than the 1000 requirement:

  Cash Equity Position Price Value Unrealized P&L IM MM Available Cash MM Violation
Change 2000 1500 100 95 9500 (500) 2000 1000 0 No

The price falls further to 85, causing a margin violation and triggering a liquidation:

  Cash Equity Position Price Value Unrealized P&L IM MM Available Cash MM Violation
Change 2000 500 100 85 8500 (1500) 2000 1000 0 Yes

 

3 Negative Equity Protection

The ESMA Decision limits your CFD-related liability to the funds dedicated to CFD-trading. Other financial instruments (e.g. shares or futures) cannot be liquidated to satisfy a CFD margin-deficit.*

Therefore assets in the security and commodity segments of your main account, and non-CFD assets held in the F-segment, are not part of your capital at risk for CFD trading. However, all cash in the F-segment can be used to cover losses arising from CFD trading.

As Negative Equity Protection represents additional risk to IBKR, we will charge retail investors an additional financing spread of 1% for CFD positions held overnight. You can find detailed CFD financing rates here.

*Although we cannot liquidate non-CFD positions to cover a CFD deficit, we can liquidate CFD positions to cover a non-CFD deficit.

4 Incentives Offered to trade CFDs

The ESMA Decision imposes a ban on monetary and certain types of non-monetary benefits related to CFD trading. IBKR does not offer any bonus or other incentives to trade CFDs.

 

Additional Information Regarding the Use of Stop Orders

U.S. equity markets occasionally experience periods of extraordinary volatility and price dislocation. Sometimes these occurrences are prolonged and at other times they are of very short duration. Stop orders may play a role in contributing to downward price pressure and market volatility and may result in executions at prices very far from the trigger price. 

Investors may use stop sell orders to help protect a profit position in the event the price of a stock declines or to limit a loss. In addition, investors with a short position may use stop buy orders to help limit losses in the event of price increases. However, because stop orders, once triggered, become market orders, investors immediately face the same risks inherent with market orders – particularly during volatile market conditions when orders may be executed at prices materially above or below expected prices.
 
While stop orders may be a useful tool for investors to help monitor the price of their positions, stop orders are not without potential risks.  If you choose to trade using stop orders, please keep the following information in mind:
 
·         Stop prices are not guaranteed execution prices. A “stop order” becomes a “market order” when the “stop price” is reached and the resulting order is required to be executed fully and promptly at the current market price. Therefore, the price at which a stop order ultimately is executed may be very different from the investor’s “stop price.” Accordingly, while a customer may receive a prompt execution of a stop order that becomes a market order, during volatile market conditions, the execution price may be significantly different from the stop price, if the market is moving rapidly.
 
·         Stop orders may be triggered by a short-lived, dramatic price change. During periods of volatile market conditions, the price of a stock can move significantly in a short period of time and trigger an execution of a stop order (and the stock may later resume trading at its prior price level). Investors should understand that if their stop order is triggered under these circumstances, their order may be filled at an undesirable price, and the price may subsequently stabilize during the same trading day.
 
·         Sell stop orders may exacerbate price declines during times of extreme volatility. The activation of sell stop orders may add downward price pressure on a security. If triggered during a precipitous price decline, a sell stop order also is more likely to result in an execution well below the stop price.
 
·         Placing a “limit price” on a stop order may help manage some of these risks. A stop order with a “limit price” (a “stop limit” order) becomes a “limit order” when the stock reaches or exceeds the “stop price.” A “limit order” is an order to buy or sell a security for an amount no worse than a specific price (i.e., the “limit price”). By using a stop limit order instead of a regular stop order, a customer will receive additional certainty with respect to the price the customer receives for the stock. However, investors also should be aware that, because a sell order cannot be filled at a price that is lower (or a buy order for a price that is higher) than the limit price selected, there is the possibility that the order will not be filled at all. Customers should consider using limit orders in cases where they prioritize achieving a desired target price more than receiving an immediate execution irrespective of price.
 
·         The risks inherent in stop orders may be higher during illiquid market hours or around the open and close when markets may be more volatile. This may be of heightened importance for illiquid stocks, which may become even harder to sell at the then current price level and may experience added price dislocation during times of extraordinary market volatility. Customers should consider restricting the time of day during which a stop order may be triggered to prevent stop orders from activating during illiquid market hours or around the open and close when markets may be more volatile, and consider using other order types during these periods.
 
·         In light of the risks inherent in using stop orders, customers should carefully consider using other order types that may also be consistent with their trading needs.

Can I set a maximum dollar exposure for my account?

Unless an account holds solely long stock, bond, option or forex positions which have been paid for in full (i.e., no margin) and/or contains limited risk derivative positions such as option spreads, it is at risk of losing more than the original investment.

In the case of portfolios where the risk is indeterminable, there is no mechanism whereby the account holder can specify, at the portfolio level, a maximum dollar threshold of losses which, if reached, would limit their liability. IB does, however, provide a variety of tools and settings designed to assist account holders with managing and monitoring their exposure, including specialized order types, alerts and the Risk Navigator. A brief overview of each is provided below:

Order Types

Account holders may manage exposure on an individual trade level through several order types designed to limit risk. These order types include, but are not limited to: Stop, Adjustable Stop, Stop Limit, Trailing Stop and Trailing Stop Limit Orders. All of these order types allow you to specify an exit level for your individual positions based on your risk tolerance. For example, an account holder long 200 shares of hypothetical stock XYZ at an average price of $20.00 seeking to limit their loss to $500.00 could create a Stop Limit order having a Stop Price of $18.00 (the price at which a limit sell order is triggered) and a Limit Price of $17.50 (the lowest price at which the shares would be sold).  It's important to note, however, that while a Stop Limit eliminates the price risk associated with a Stop order where the execution price is not guaranteed, it exposes the account holder to the risk that the order may never be filled even if the Stop Price is reached.  For instructions on creating a Stop Limit order, click here.

 

Alerts

Alerts provide account holders the ability to specify events or conditions which, if met, trigger an action. The conditions can be based on time, trades that occur in the account, price levels, trade volume, or a margin cushion. For example, if the account holder wanted to be notified if their account was nearing a margin deficiency and forced liquidation, an alert could be set up to send an email if the margin cushion fell to some desired percentage, say 10% of equity. The action may consist of an email or text notification or the triggering of a risk reducing trade. For instructions on creating an Alert, click here.

Risk Navigator

The Risk Navigator is a real-time market risk management platform contained within the TraderWorkstation, which provides the account holder with the ability to create 'what-if' scenarios to measure exposure given user-defined changes to positions, prices, date and volatility variables which may impact their risk profile. For information on using an Risk Navigator, click here.

Expiration & Corporate Action Related Liquidations

Background: 

In addition to the policy of force liquidating client positions in the event of a real-time margin deficiency, IBKR will also liquidate positions based upon certain expiration or corporate action related events which, after giving effect to, would create undue risk and/or operational concerns.  Examples of such events are outlined below.

Option Exercise

IBKR reserves the right to prohibit the exercise of stock options and/or close short options if the effect of the exercise/assignment would be to place the account in margin deficit. While the purchase of an option generally requires no margin since the position is paid in full, once exercised the account holder is obligated to either pay for the ensuing long stock position in full (in the case of a call exercised in a cash account or stock subject to 100% margin) or finance the long/short stock position (in the case of a call/put exercised in a margin account).  Accounts which do not have sufficient equity on hand prior to exercise introduce undue risk should an adverse price change in the underlying occur upon delivery. This uncollateralized risk can be especially pronounced and may far exceed any in-the-money value the long option may have held, particularly at expiration when clearinghouses automatically exercise options at in-the-money levels as low as $0.01 per share.

Take, for example, an account whose equity on Day 1 consists solely of 20 long $50 strike call options in hypothetical stock XYZ which have closed at expiration at $1 per contract with the underlying at $51. Assume under Scenario 1 that the options are all auto-exercised and XYZ opens at $51 on Day 2. Assume under Scenario 2 that the options are all auto-exercised and XYZ opens at $48 on Day 2.

Account Balance Pre-Expiration Scenario 1 - XYZ Opens @ $51 Scenario 2 - XYZ Opens @ $48
Cash $0.00 ($100,000.00) ($100,000.00)
Long Stock   $0.00 $102,000.00 $96,000.00

Long Option*

$2,000.00 $0.00 $0.00
Net Liquidating Equity/(Deficit) $2,000.00 $2,000.00 ($4,000.00)
Margin Requirement $0.00 $25,500.00 $25,500.00
Margin Excess/(Deficiency) $0.00 ($23,500.00) ($29,500.00)

*Long option has no loan value.
 

To protect against these scenarios as expiration nears, IBKR will simulate the effect of expiration assuming plausible underlying price scenarios and evaluating the exposure of each account assuming stock delivery. If the exposure is deemed excessive, IBKR reserves the right to either: 1) liquidate options prior to expiration; 2) allow the options to lapse; and/or 3) allow delivery and liquidate the underlying at any time.  In addition, the account may be restricted from opening new positions to prevent an increase in exposure. IBKR determines the number of contracts that will be lapsed by IBKR/auto-exercised shortly after the end of trading on the date of expiration. The effect of any after hours trading you conduct on that day may not be taken into account in this exposure calculation.

While IBKR reserves the right to take these actions, account holders are solely responsible for managing the exercise/assignment risks associated with the positions in their accounts. IBKR is under no obligation to manage such risks for you.

IBKR also reserves the right to liquidate positions on the afternoon before settlement if IBKR’s systems project that the effect of settlement would result in a margin deficit. To protect against these scenarios as expiration nears, IBKR will simulate the effect of expiration assuming plausible underlying price scenarios and evaluating the exposure of each account after settlement.  For instance, if IBKR projects that positions will be removed from the account as a result of settlement (e.g., if options will expire out of the money or cash-settled options will expire in the money), IBKR’s systems will evaluate the margin effect of those settlement events.

If IBKR determines the exposure is excessive, IBKR may liquidate positions in the account to resolve the projected margin deficiency.  Account holders may monitor this expiration related margin exposure via the Account window located within the TWS. The projected margin excess will be displayed on the line titled “Post-Expiry Margin” (see below) which, if negative and highlighted in red indicates that your account may be subject to forced position liquidations. This exposure calculation is performed 3 days prior to the next expiration and is updated approximately every 15 minutes.  Note that certain account types which employ a hierarchy structure (e.g., Separate Trading Limit account) will have this information presented only at the master account level where the computation is aggregated.

Note that IBKR generally initiates expiration related liquidations 2 hours prior to the close, but reserves the right to begin this process sooner or later should conditions warrant. In addition, liquidations are prioritized based upon a number of account-specific criteria including the Net Liquidating Value, projected post-expiration deficit, and the relationship between the option strike price and underlying.

 

Call Spreads in Advance of Ex-Dividend Date

In the event that you are holding a call spread (long and short calls having the same underlying) prior to an ex-dividend date in the underlying, and if you have not liquidated the spread or exercised the long call(s), IBKR reserves the right to: i) exercise some or all of the long call(s); and/or ii) liquidate (i.e., close out) some or all of the spreads - if IBKR, in its sole discretion, anticipates that: a) the short call(s) is (are) likely to be assigned; and b) your account would not ave sufficient equity to satisfy the liability to pay the dividend or to satisfy margin requirements generally.  In the event that IBKR exercises the long call(s) in this scenario and you are not assigned on the short call(s), you could suffer losses. Likewise, if IBKR liquidates some or all of your spread position, you may suffer losses or incur an investment result that was not your objective.

In order to avoid this scenario, you should carefully review your option positions and your account equity prior to any ex-dividend date of the underlying and you should manage your risk and your account accordingly.

 

Physically Delivered Futures

With the exception of certain futures contracts having currencies or metals as their underlying, IBKR generally does not allow clients to make or receive delivery of the underlying for physically settled futures or futures option contracts. To avoid deliveries in an expiring contract, clients must either roll the contract forward or close the position prior to the Close-Out Deadline specific to that contract (a list of which is provided on the website). 

Note that it is the client’s responsibility to be aware of the Close-Out Deadline and physically delivered contracts which are not closed out within the specified time frame may be liquidated by IBKR without prior notification.

Equity & Index Option Position Limits

Overview: 

Equity option exchanges define position limits for designated equity options classes.  These limits define position quantity limitations in terms of the equivalent number of underlying shares (described below) which cannot be exceeded at any time on either the bullish or bearish side of the market.  Account positions in excess of defined position limits may be subject to trade restriction or liquidation at any time without prior notification.

Background: 

Position limits are defined on regulatory websites and may change periodically.  Some contracts also have near-term limit requirements (near-term position limits are applied to the side of the market for those contracts that are in the closest expiring month issued).  Traders are responsible for monitoring their positions as well as the defined limit quantities to ensure compliance.  The following information defines how position limits are calculated;

 

Option position limits are determined as follows:

 • Bullish market direction -- long call & short put positions are aggregated and quantified in terms of equivalent shares of stock.
 • Bearish market direction -- long put & short call positions are aggregated and quantified in terms of equivalent shares of stock.

The following examples, using the 25,000 option contract limit, illustrate the operation of position limits:

 • Customer A, who is long 25,000 XYZ calls, may at the same time be short 25,000 XYZ calls, since long and short positions in the same class of options (i.e., in calls only or in puts only) are on opposite sides of the market and are not aggregated
 • Customer B, who is long 25,000 XYZ calls, may at the same time be long 25,000 XYZ puts. Rule 4.11 does not require the aggregation of long call and long put (or short call and short put) positions, since they are on opposite sides of the market.
 • Customer C, who is long 20,000 XYZ calls, may not at the same time be short more than 5,000 XYZ puts, since the 25,000 contract limit applies to the aggregate position of long calls and short puts in options covering the same underlying security. Similarly, if Customer C is also short 20,000 XYZ calls, he may not at the same time have a long position of more than 5,000 XYZ puts, since the 25,000 contract limit applies separately to the aggregation of short call and long put positions in options covering the same underlying security.

 

Notifications and restrictions:

 

IB will send notifications to customers regarding the option position limits at the following times:

 • When a client exceeds 85% of the allowed limit IB will send a notification indicating this threshold has been exceeded
 • When a client exceeds 95% of the allowed limit IB will place the account in closing only. This state will be maintained until the account falls below 85% of the allowed limit. New orders placed that would increase the position will be rejected.

 

Notes:

Position limits are set on the long and short side of the market separately (and not netted out).
Traders can use an underlying stock position as a "hedge" if they are over the limit on the long or short side (index options are reviewed on a case by case basis for purposes of determining which securities constitute a hedge).
Position information is aggregated across related accounts and accounts under common control.

 

Definition of related accounts:

IB considers related accounts to be any account in which an individual may be viewed as having influence over trading decisions. This includes, but is not limited to, aggregating an advisor sub-account with the advisor's account (and accounts under common control), joint accounts with individual accounts for the joint parties and organization accounts (where an individual is listed as an officer or trader) with other accounts for that individual.

 

Position limit exceptions:

Regulations permit clients to exceed a position limit if the positions under common control are hedged positions as specified by the relevant exchange. In general the hedges permitted by the US regulators that are recognized in the IB system include outright stock position hedges, conversions, reverse conversions and box spreads. Currently collar and reverse collar strategies are not supported hedges in the IB system. For more detail about the permissible hedge exemptions refer to the rules of the self regulatory organization for the relevant product.

OCC posts position limits defined by the option exchanges.   They can be found here.
http://www.optionsclearing.com/webapps/position-limits

Syndicate content