Veelgestelde vragen - Ierse bronbelasting

Overview: 

Als Iers bedrijf is Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) in het algemeen verplicht om bronbelasting ('Withholding Tax', BBL) te innen tegen een tarief van 20% op rente die aan bepaalde klanten wordt betaald.

Deze vereiste is opgenomen in sectie 246 van de Ierse Taxes Consolidation Act 1997 en geldt in het algemeen voor rente betaald aan de volgende klanten:

(i)                  natuurlijke personen die in Ierland wonen,

(ii)                natuurlijke personen die buiten Ierland wonen, tenzij de klant een vrijstelling of een vermindering van de BBL heeft aangevraagd in het kader van een dubbelbelastingverdrag (DBV) tussen Ierland en het land waar de persoon woont.

(iii)               Ierse bedrijven

(iv)               Bedrijven gevestigd in landen waarmee Ierland GEEN DBV heeft gesloten.

Background: 

Het doel van dit document is om onze antwoorden op enkele veelgestelde vragen (FAQ's) over de BBL uiteen te zetten.

Dit document dient uitsluitend ter informatie en geeft geen fiscaal, reglementair of ander advies. Als u niet zeker bent van uw fiscale verplichtingen, raadpleeg dan de Irish Revenue Commissioners, uw lokale belastingdienst of een geschikte belastingadviseur.

Veelgestelde vragen

Wat is BBL?

Op welk type rente is de Ierse BBL van toepassing?

Is de Ierse BBL van toepassing op rente die ik verdien via het Programma voor verhoging van de aandelenopbrengst?

Als ik rente verdien via obligatiecoupons, moet ik dan Ierse BBL betalen?

Ik handel niet in Ierse aandelen, moet ik dan toch Ierse BBL betalen?

Wat is het standaard Ierse BBL-tarief?

Wanneer wordt de 20% BBL toegepast op mijn account?

Welke valuta wordt gebruikt voor de Ierse BBL?

Ik woon in Ierland. Moet ik Ierse BBL betalen?

Ik woon niet in Ierland. Is de Ierse BBL op mij van toepassing?

Is BBL van toepassing op klanten die bedrijven zijn?

Hoe vraag ik een vrijstelling van BBL of een verlaagd BBL-tarief aan?

Mijn lokale belastingdienst wil mijn formulier 8-3-6 niet afstempelen en ondertekenen. Kan ik in plaats daarvan een verklaring van fiscale woonplaats verstrekken?

Waar vind ik formulier 8-3-6?

Wat moeten gezamenlijke rekeninghouders indienen om een vrijstelling/vermindering van de BBL te verkrijgen?

Waar moet ik mijn voltooide formulier 8-3-6 naartoe sturen?

Hoe dien ik formulier 8-3-6 en bewijsstukken in bij IBIE?

Hoe weet ik of mijn formulier door IBIE is geaccepteerd en of  ik in aanmerking kom voor een vrijstelling/verlaging van de BBL?

Moet ik binnen een bepaalde termijn een vrijstelling van BBL of een verlaging van het BBL-tarief aanvragen?

Kan ik BBL terugvorderen die is afgetrokken voordat ik mijn verzoek om vrijstelling van BBL of een verlaging van het BBL-tarief heb ingediend?

Hoe kan ik de BBL die op mijn account is toegepast terugvorderen?

Hoelang blijft het voltooide formulier 8-3-6 geldig?

Moet ik formulier 8-3-6 voltooien? Kan ik nog steeds handelen als ik het niet voltooi?

Waar kan ik informatie over de Ierse BBL zien op mijn accountafschrift?

Waar kan ik informatie vinden over de kredietrente die ik kan verdienen op niet-geïnvesteerde kassaldi in mijn account? 

Hoe kom ik te weten wat het BBL-tarief is dat is overeengekomen tussen mijn land van verblijf en Ierland?

 

Wat is BBL?

BBL is een vast bedrag aan inkomstenbelasting dat wordt ingehouden op het moment dat inkomen aan een persoon wordt betaald.

De Ierse wet beschouwt rentebetalingen als inkomsten. Dit betekent dat IBIE wettelijk verplicht is BBL in te houden op kredietrente op niet-geïnvesteerde kassaldi in de effectenaccounts van onze klanten.

Op welk type rente is de Ierse BBL van toepassing?

De Ierse BBL is van toepassing op kredietrente betaald op langlopend niet-geïnvesteerd kassaldi en op kortetermijnkredietrente wanneer u aandelen van IBIE heeft geleend.

Is de Ierse BBL van toepassing op rente die ik verdien via het Programma voor verhoging van de aandelenopbrengst? 

Nee. De rente die u verdient met het Programma voor verhoging van de aandelenopbrengst valt niet onder de Ierse BBL-verplichtingen. De Ierse BBL is alleen van toepassing op kredietrente op niet-geïnvesteerde kassaldi in uw account.

Als ik rente verdien via obligatiecoupons, moet ik dan Ierse BBL betalen?

Nee. Rente die u verdient op obligatiecoupons valt niet onder Ierse BBL-verplichtingen. De Ierse BBL is alleen van toepassing op kredietrente op niet-geïnvesteerde kassaldi in uw account.

Ik handel niet in Ierse aandelen, moet ik dan toch Ierse BBL betalen?

Ja. Als uw account wordt aangehouden door IBIE, valt uw account onder de Ierse BBL op kredietrentebetalingen. Het is niet van belang of u al dan niet in Ierse aandelen handelt.

Wat is het standaard Ierse BBL-tarief?

Het standaardtarief van de BBL is 20%. Meer informatie over kredietrentetarieven vindt u op onze webpagina.  

Wanneer wordt de 20% BBL toegepast op mijn account?

Als IBIE verplicht is om BBL toe te passen op uw rentebetalingen, zullen wij dit doen op hetzelfde moment dat de kredietrente op uw account wordt gestort.

IBIE stort de verschuldigde rente op het niet-geïnvesteerde kassaldo op uw account op de derde werkdag van de maand volgend op de maand waarin de rente is opgebouwd. Bijvoorbeeld, rente die in januari is opgebouwd, wordt betaald op de derde werkdag van februari.  

Welke valuta wordt gebruikt voor de Ierse BBL?

De Ierse BBL wordt geheven in dezelfde valuta als de kredietrente op de niet-geïnvesteerde kassaldi in uw account.

Ik woon in Ierland. Moet ik Ierse BBL betalen?

Ja. Volgens de Ierse belastingwetgeving zijn alle Ierse natuurlijke personen en partnerschappen onderworpen aan een BBL van 20% op kredietrentebetalingen. Ierse bedrijven zijn ook onderworpen aan BBL, hoewel er enkele beperkte vrijstellingen van toepassing kunnen zijn.

Ik woon niet in Ierland. Is de Ierse BBL op mij van toepassing?

Ja, in het algemeen is de Ierse BBL van toepassing op natuurlijke personen, ongeacht of zij in Ierland wonen of niet.

Als Ierland echter een dubbelbelastingverdrag (DBV) heeft gesloten met het land waar u woont, kunt u op grond van dat DBV een vrijstelling of vermindering van de BBL aanvragen, afhankelijk van de voorwaarden ervan. Zie verderop voor meer informatie.

Informatie over de DTT's van Ierland vindt u op de website van de Irish Revenue https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Is BBL van toepassing op klanten die bedrijven zijn?

BBL is niet van toepassing op bedrijven die gevestigd zijn in landen die een DBV hebben met Ierland.  

In het algemeen is de BBL van toepassing op in Ierland gevestigde bedrijven, met enkele uitzonderingen, waaronder;

(a)    een beleggingsonderneming zoals bedoeld in artikel 739B van de Taxes Consolidation Act 1997,

(b)    rente betaald in de Staat aan een gekwalificeerde vennootschap (zoals bedoeld in artikel 110).

Voor een volledige lijst van vrijstellingen wordt verwezen naar artikel 246, lid 3, van de Taxes Consolidation Act.

Er bestaat geen standaard vrijstellingsformulier voor zakelijke klanten. Om van deze vrijstellingen gebruik te kunnen maken, moeten klanten een door IBIE gevraagd bewijs van hun bedrijfsstatus overleggen.

Hoe vraag ik een vrijstelling van BBL of een verlaagd BBL-tarief aan?

Als u een vrijstelling of vermindering van BBL wilt aanvragen onder de voorwaarden van een DBV, moet u formulier 8-3-6 voltooien en dat formulier terugsturen naar IBIE.

Hieronder volgt een overzicht van de informatie die u bij het voltooien van formulier 8-3-6 moet verstrekken:

 1.       Uw naam (zorg ervoor dat deze overeenkomt met de naam op uw IBKR-account)

 2.      Uw adres

 3.       Uw fiscaal nummer in het land van verblijf

 4.       Het land waar u uw fiscale woonplaats heeft

 5.       Het BBL-tarief dat is overeengekomen tussen uw land van fiscale woonplaats en Ierland (zie FAQ over dit onderwerp).

 6.       Handtekening.

 7.       Datum.

U moet uw plaatselijke belastingdienst vragen om Formulier 8-3-6 te ondertekenen en af te stempelen voordat u het naar ons terugstuurt.

Meer gedetailleerde informatie over het voltooien van formulier 8-3-6 vindt u op de website van de Irish Revenue Commissioners https://www.revenue.ie/en/companies-and-charities/financial-services/withholding-tax-interest-payments/index.aspx

Mijn lokale belastingdienst wil mijn formulier 8-3-6 niet afstempelen en ondertekenen. Kan ik in plaats daarvan een verklaring van fiscale woonplaats verstrekken?

Als u uw lokale belastingdienst heeft gevraagd formulier 8-3-6 te ondertekenen en deze dit heeft geweigerd, kunt u in plaats daarvan een verklaring van fiscale woonplaats (TRC) van uw lokale belastingdienst indienen, samen met een voltooid formulier 8-3-6 dat niet door uw lokale belastingdienst is ondertekend en afgestempeld. Revenue heeft deze mogelijkheid in januari 2023 ingevoerd, nadat zij door IBIE was geïnformeerd over de moeilijkheden die klanten ondervonden bij het voltooien van het formulier.

De TRC kan alleen worden aanvaard als expliciet wordt vermeld dat u fiscaal inwoner bent van het land waar u woont, overeenkomstig de relevante bepaling van het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Ierland en het land waar u woont.

Let op: een TRC zal alleen worden aanvaard wanneer u eerst uw lokale belastingdienst heeft verzocht het formulier 8-3-6 te ondertekenen en af te stempelen en deze dit geweigerd heeft of dit niet binnen een redelijke termijn heeft gedaan.  

Waar vind ik formulier 8-3-6?

Formulier 8-3-6 en informatie over het voltooien van het formulier 8-3-6 is beschikbaar op de website van de Irish Revenue Commissioners.

Om u te helpen heeft IBIE ook een aantal versies van formulier 8-3-6 opgesteld met bepaalde informatie vooraf ingevuld, afhankelijk van uw fiscale woonplaats. U kunt het meest geschikte formulier kiezen uit de onderstaande lijst.

Formulier 8-3-6 is vertaald in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands*

 1.         EER-landen met 0% bronbelasting.

 

Oostenrijk

Denemarken

Hongarije

Nederland/Formulier 8-3-6. Rente

Kroatië

Finland

IJsland

Slowakije

Tsjechië

Frankrijk/Form 8-3-6. Intérêts

Luxemburg

Spanje/Formulario 8-3-6. Intereses

Cyprus

Duitsland/Formular 8-3-6. Zinsen

Malta

Zweden

 

2.       EER-landen met tarieven van meer dan 0% bronbelasting.

 

België

Griekenland

Litouwen

Roemenië

Bulgarije

Italië/Modulo 8-3-6. Interessi

Polen

Slovenië

Estland

Letland

Portugal

 

  

3.              Andere landen met een DTA met Ierland (* geeft aan dat er in alle situaties 0% bronbelasting is).

  

Albanië *

Georgië

Moldavië 

Singapore

Armenië

Ghana

Montenegro

Zuid-Afrika*

Australië

Hong Kong

Marokko

Zuid-Korea*

Bahrein*

India

Nieuw-Zeeland

Zwitserland*

Wit-Rusland

Israël

Noord-Macedonië* 

Thailand

Bosnië & Herzegovina*

Japan

Noorwegen

Turkije

Botswana

Kazakhstan

Pakistan

Oekraïne

Canada

Kenia

Panama

Verenigde Arabische Emiraten*

Chili

Kosovo

Qatar*

Verenigd Koninkrijk*

China

Koeweit*

Russische Federatie*

Verenigde Staten van Amerika*

Egypte

Maleisië

Saudi-Arabië*

Oezbekistan

Ethiopië

Mexico

Servië

Vietnam

 

 

 

Zambia*

 

Wat moeten gezamenlijke rekeninghouders indienen om een vrijstelling/vermindering van de BBL te verkrijgen?

Elke accounthouder van een gezamenlijke account moet zijn eigen documentatie voltooien. Dit betekent dat elke accounthouder een afzonderlijk formulier 8-3-6 moet voltooien en (indien relevant) dat elke accounthouder een afzonderlijke TRC moet verstrekken.

Waar moet ik mijn voltooide formulier 8-3-6 naartoe sturen?

U moet uw voltooide formulier naar IBIE sturen. U dient het formulier NIET naar Irish Revenue te sturen.

Hoe dien ik formulier 8-3-6 en bewijsstukken in bij IBIE?

U moet een PDF- of JPEG-kopie van het ondertekende formulier e-mailen naar tax-withholding@interactivebrokers.com. Als u geen stempel van uw lokale belastingdienst heeft kunnen verkrijgen, zorg er dan voor dat u ook uw verklaring van fiscale woonplaats (TRC) naar ditzelfde e-mailadres mailt.

Als alternatief kunt u uw ondertekende formulier 8-3-6 uploaden in uw klantenportaal via het tabblad ‘ Document Submission Task'. Als u echter samen met uw formulier een TRC indient, moet u deze apart naar bovenstaand e-mailadres sturen.

Gelieve uw IBIE-accountnummer te vermelden in de onderwerpregel van alle e-mailcorrespondentie. Als u dit niet doet, kan dit de verwerking van uw aanvraag vertragen of verhinderen.

Hoe weet ik of mijn formulier door IBIE is geaccepteerd en of ik in aanmerking kom voor een vrijstelling/verlaging van de BBL?

Als uw ingediende documentatie in orde is, stuurt IBIE u een bevestigingsmail waarin staat dat uw formulier werd ontvangen en verwerkt.

Als de door u ingediende documentatie niet in orde is, sturen wij u een e-mail met de aanvullende informatie of documentatie die wij nodig hebben om uw aanvraag te verwerken.

Neem contact op met IBIE als u binnen vier weken niets van ons heeft gehoord.

Moet ik binnen een bepaalde termijn een vrijstelling van BBL of een verlaging van het BBL-tarief aanvragen?

Er is geen deadline.  Voor aanvragen in 2023 geldt een vrijstelling of tariefverlaging van de BBL echter alleen voor rentebetalingen die worden verricht nadat IBIE een voltooide aanvraag heeft ontvangen.

Als wij uw formulier 8-3-6 niet hebben verwerkt tegen de tijd dat de volgende rentebetaling op uw account wordt gedaan, zullen wij alle BBL terugbetalen die na de datum van ontvangst van uw aanvraag werd ingehouden. Terugbetalingen worden weergegeven op afschriften in het gedeelte 'Withholding Tax' (Bronbelasting).

Kan ik BBL terugvorderen die is afgetrokken voordat ik mijn verzoek om vrijstelling van BBL of een verlaging van het BBL-tarief heb ingediend?

Ja, als u niet onderworpen bent aan BBL, of onderworpen bent aan een verlaagd BBL-tarief op grond van een dubbelbelastingverdrag tussen Ierland en het land waar u woont, heeft u recht op teruggave van de betaalde BBL boven het in de DBV vastgestelde BBL-tarief.

Hoe kan ik de BBL die op mijn account is toegepast terugvorderen?

In het algemeen zijn de aanvraagprocedures (i) om een vrijstelling van BBL of een verlaging van het BBL-tarief aan te vragen en (ii) om reeds geheven BBL terug te vorderen, twee afzonderlijke processen.  IBIE wacht op volledige details van de Irish Revenue Authority over hoe klanten de BBL kunnen terugvorderen en zal deze details beschikbaar stellen zodra ze zijn verstrekt.

Voor 2022 heeft Revenue er echter mee ingestemd dat een voltooid formulier 8-3-6 (ondertekend en afgestempeld door de relevante belastingdienst) door IBIE werd ontvangen voor 31 december 2022, kan worden gebruikt om de in 2022 toegepaste BBL terug te vorderen. Dit betekent dat als IBIE op of voor 31 december 2022 een ingevuld formulier van u heeft ontvangen en er in de periode januari-december 2022 BBL op uw account werd toegepast, IBIE die BBL geheel of gedeeltelijk zal terugbetalen, afhankelijk van de Ierse afspraken met uw belastingjurisdictie.

Als u geen formulier 8-3-6 heeft ingediend vóór 31 december 2022 of, als u een formulier 8-3-6 heeft ingediend maar dit onvolledig was (bijvoorbeeld doordat het niet was afgestempeld door uw lokale belastingdienst), moet u afzonderlijk een verzoek indienen om de in 2022 betaalde BBL geheel of gedeeltelijk terug te vorderen. Zoals hierboven vermeld, wacht IBIE op details van de Irish Revenue Authority over de procedure die in aanmerking komende klanten kunnen volgen voor deze terugvordering.

Hoelang blijft het voltooide formulier 8-3-6 geldig?

Een volledig ingevuld formulier 8-3-6 blijft 5 jaar geldig, tenzij er een wezenlijke verandering is in uw feiten en omstandigheden. Dit geldt ook als u aan IBIE een TRC heeft verstrekt ter vervanging van het laten afstempelen van uw formulier 8-3-6 door uw lokale belastingdienst. Als er een materiële wijziging is in uw omstandigheden vanuit fiscaal oogpunt, moet u IBIE onmiddellijk op de hoogte brengen en eventueel een bijgewerkt formulier 8-3-6 indienen. Als u bijvoorbeeld uw fiscale woonplaats verplaatst van het ene naar het andere land, moet u IBIE hiervan op de hoogte stellen en IBIE een formulier 8-3-6 bezorgen, ondertekend en afgestempeld door  uw lokale belastingautoriteit van het nieuwe land waar u woont.

Moet ik formulier 8-3-6 voltooien? Kan ik nog steeds handelen als ik het niet voltooi?

U hoeft formulier 8-3-6 niet in te vullen en u kunt nog steeds handelen als u het formulier niet voltooit.

Als u formulier 8-3-6 echter niet voltooit, moet IBIE de BBL tegen een tarief van 20% blijven aftrekken van de kredietrente die op de kassaldi in uw account wordt verdiend.

Waar kan ik informatie over de Ierse BBL zien op mijn accountafschrift?

U kunt informatie over de Ierse BBL terugvinden in het gedeelte 'Withholding Tax’ (Bronbelasting) op het maandelijkse activiteitenoverzicht van uw account.

U kunt deze informatie ook terugvinden op uw dagelijkse afschrift op de 3e werkdag van de maand (wanneer de kredietrente wordt betaald).

Where can I find information about the credit interest I can earn on uninvested cash balances on my account?  

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van IBIE: https://www.interactivebrokers.ie/en/index.php?f=46788

Hoe kom ik te weten wat het BBL-tarief is dat is overeengekomen tussen mijn land van verblijf en Ierland?

Deze informatie is verkrijgbaar bij de Irish Revenue Commissioners en/of uw eigen lokale belastingdienst. Om u te helpen heeft IBIE hieronder echter ook een lijst opgesteld met Ierse BBL informatie per jurisdictie.

Door op het land te klikken, komt u bij het betreffende formulier 8-3-6.

Formulier 8-3-6 is vertaald in het Frans, Duits, Spaans, Italiaans en Nederlands*

  

1.         EER-landen met 0% bronbelasting.

 

Oostenrijk

Denemarken

Hongarije

Nederland/Formulier 8-3-6. Rente

Kroatië

Finland

IJsland

Slowakije

Tsjechië

Frankrijk/Form 8-3-6. Intérêts

Luxemburg

Spanje/Formulario 8-3-6. Intereses

Cyprus

Duitsland/Formular 8-3-6. Zinsen

Malta

Zweden

 

2.       EER-landen met tarieven van meer dan 0% bronbelasting.

 

België

Griekenland

Litouwen

Roemenië

Bulgarije

Italië/Modulo 8-3-6. Interessi

Polen

Slovenië

Estland

Letland

Portugal

 

  

3.              Andere landen met een DTA met Ierland (* geeft aan dat er in alle situaties 0% bronbelasting is).

  

Albanië *

Georgië

Moldavië 

Singapore

Armenië

Ghana

Montenegro

Zuid-Afrika*

Australië

Hong Kong

Marokko

Zuid-Korea*

Bahrein*

India

Nieuw-Zeeland

Zwitserland*

Wit-Rusland

Israël

Noord-Macedonië* 

Thailand

Bosnië & Herzegovina*

Japan

Noorwegen

Turkije

Botswana

Kazakhstan

Pakistan

Oekraïne

Canada

Kenia

Panama

Verenigde Arabische Emiraten*

Chili

Kosovo

Qatar*

Verenigd Koninkrijk*

China

Koeweit*

Russische Federatie*

Verenigde Staten van Amerika*

Egypte

Maleisië

Saudi-Arabië*

Oezbekistan

Ethiopië

Mexico

Servië

Vietnam

 

 

 

Zambia*