A Nemzetközi Értékpapír Azonosító Szám (International Securities Identification Number, ISIN) egy egyedi, 12 alfanumerikus karakterből álló nemzetközi kód, ami egy konkrét értékpapírt (pl. részvény, kötvény, warrant) azonosít. Bár az ISIN célja, hogy kereskedési és elszámolási célokra azonosítsa az adott értékpapírt, nem nevesíti azt a tőzsdét, ahol az adott értékpapírral kereskednek, így a több tőzsdén jegyzett és eltérő devizákban denominált de hasonló értékpapírok mindegyik tőzsdén azonos ISIN kóddal fognak szerepelni. Az ISIN három részből áll: egy két betűs országkódból, egy kilenc karakterből álló Nemzeti Értékpapír Azonosító Számból (NSIN) és egy egy karakteres ellenőrző számjegyből. Vegyük például az Apple, Inc.-et (ticker kód: AAPL), amelynek az ISIN kódja: US0378331005. Az első két karakter (US) a kibocsátó bejegyzés szerinti országára utal. A következő kilenc karakter (037833100) az NSIN szám, ami - lévén a kibocsátó amerikai vállalat - egy CUSIP szám. Az utolsó karakter (5) a hibák észlelésére használt ellenőrző számjegy.