Key Information Documents (KID)

Overview: 

IBKR is required to provide EEA and UK retail customers with Key Information Documents (KID) for certain financial instruments, and Key Investor Information Documents (KIID) for funds.

Relevant products include ETFs, Futures, Options, Warrants, Structured Products, CFDs and other OTC products. Funds include both UCITS and non-UCITS funds available to retail investors.

Generally KIDs or KIIDs must be provided in an official language of the country in which a client is resident.

However, clients of IBKR have agreed to receive communications in English, and therefore if a KID or KIID is available in English all EEA and UK clients can trade the product regardless of their country of residence.

In cases where a KID or KIID is not available in English, IBKR additionally supports the German, French and Dutch languages as follows:
German: The product can be traded by residents of Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and Liechtenstein.
French: The product can be traded by residents of France, Belgium and Luxembourg.
Dutch: The product can be traded by residents of the Netherlands and Belgium.
 

Mikro-kapitalzációjú amerikai részvényekre („U.S. Microcap Stock”) vonatkozó korlátozások

Bevezetés
A nyilvántartásban nem szereplő értékpapírok értékesítésével kapcsolatos szabályozás betartása, illetve a nyilvánosan nem jegyzett részvények kereskedésével kapcsolatos manuális feldolgozási munka minimalizálása érdekében az IBKR bizonyos korlátozásokat alkalmaz a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényekre. Az alábbiakban ismertetjük ezen korlátozások listáját, valamint a témába vágó gyakran ismételt egyéb kérdéseket. 

Mikro-kapitalizációjú részvényekre vonatkozó korlátozások

 • Az IBKR-hez kizárólag az erre jogosult ügyfelektől fogad el mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását. A jogosult ügyfelek közé azok a számlatípusok tartoznak, amelyek: (1) legalább 5 millió USD tőkével rendelkeznek (az átutalás előtt vagy után), vagy olyan pénzügyi tanácsadók ügyfelei, akiknek az összes kezelt vagyona legalább 20 millió USD; és (2) tőkéjének kevesebb mint a felét teszik ki a mikro-kapitalizációjú amerikai részvények.
 • Az IBKR kizárólag akkor fogadja el a mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását1, ha a jogosult ügyfél igazolni tudja, hogy a részvényeket a nyílt piacon vásárolta, vagy azokat a SEC nyilvántartásba vette;
 • Az IBKR semmilyen ügyféltől nem fogadja el a mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását1 vagy az azokra vonatkozó megbízások benyújtását, amennyiben a részvényeket az OTC a „Caveat Emptor” (vevői óvatosság ajánlott) illetve „Grey Market” (szürke piac) kategóriába sorolja. Az ilyen részvényekben már meglévő pozícióval rendelkező ügyfelek lezárhatják a kérdéses pozíciókat;
 • Az IBKR nem fogadja el mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását; amennyiben annak célja az IBKR-nél létrehozott short pozíció fedezése;
 • A „csak végrehajtás” szerződéssel rendelkező ügyfelek (azaz akik esetében az ügyletkötés az IBKR-nél, az elszámolás azonban máshol történik) nem kereskedhetnek mikro-kapitalizációjú amerikai részvényekkel az IBKR számlájukon. (Az IBKR kivételt tehet az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett brókerek esetén);


Mikro-kapitalizációjú részvények GYIK

Mi minősül mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek?
A „mikro-kapitalizációjú részvény” kifejezés, (1) a tőzsdén kívül kereskedett, vagy (2) a Nasdaq és a NYSE amerikai tőzsdéken jegyzett, 50 millió és 300 millió USD közötti piaci kapitalizációjú, 5 USD árfolyam alatt kereskedett részvényekre vonatkozik. A jelen szabályzat értelmében a mikro-kapitalizációjú részvény kifejezés az 50 millió USD vagy kisebb piaci kapitalizációval rendelkező, tőzsdén jegyzett amerikai vállalatok részvényeire is kiterjed, amelyeket néha a „nano-kapitalizációjú részvény” névvel illetnek, és amelyekkel általában a mikro-kapitalizációjú részvények piacain kereskednek.

Azon helyzetek elkerülése érdekében, ahol egy részvény árfolyamában bekövetkező kisebb, rövid távú kilengések többszöri átsorolást eredményeznének, a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényként besorolt részvények besorolása nem változik meg mindaddig, amíg a piaci kapitalizáció illetve a részvény árfolyama egy összefüggő 30 naptári napos időszakban nem haladja meg rendre a 300 millió USD-t, illetve az 5 USD-t.

Mivel a mikro-kapitalizációjú részvények árfolyama gyakran alacsony, ezekre általában „filléres részvényként” szokás hivatkozni. Az IBKR kivételt tehet, többek között a jelenleg alacsony árfolyamon kereskedett, de a közelmúltban még magasabb piaci kapitalizációval rendelkező részvényekkel. Továbbá a nem amerikai vállalatokra vonatkozó ADR-eket az IBKR nem tekinti mikro-kapitalizációjú részvénynek.

Hol lehet kereskedni mikro-kapitalizációjú részvényekkel?
Mikro-kapitalizációjú részvényekkel általában nem a nemzeti értéktőzsdéken, hanem az OTC piacon lehet kereskedni. Ezeket a papírokat az árjegyzők gyakran elektronikus úton, az OTC rendszereken jegyzik, például az OTC Bulletin Board (OTCBB) rendszeren, illetve az OTC Markets Group által kezelt piacokon (pl. OTCQX, OTCQB & Pink). Ide tartoznak a nyilvánosan nem jegyzett, „Caveat Emptor” (vevői óvatosság ajánlott), „Other OTC” (egyéb OTC) vagy „Grey Market” (szürke piac) kategóriába sorolt részvények is.
Emellett az amerikai szabályozó hatóságok a Nasdaq és a NYSE amerikai tőzsdéken jegyzett, 5 USD árfolyamon vagy az alatt kereskedett, 300 millió USD vagy kisebb piaci kapitalizációjú részvényeket is a mikro-kapitalizációjú részvények kategóriába sorolják.

Mi történik olyankor, ha egy jogosult ügyfél átutalást indít az IBKR-hez, és egy vagy több érintett pozíció a mikro-kapitalizációjú részvény kategóriába tartozik?
Ha az IBKR-hez egy mikro-kapitalizációjú részvénycsomagot tartalmazó átutalás érkezik be, az IBKR fenntartja a jogot, hogy korlátozza az átutalás részét képező bármely mikro-kapitalizációjú pozíció(k) eladását, hacsak a jogosult ügyfél nem mutat be megfelelő dokumentációt, ami igazolja, hogy a részvényeket a nyílt piacon (azaz egy nyilvános tőzsdén, egy másik bróker igénybe vételével) szerezte be, vagy azokat a SEC – S-1 vagy ahhoz hasonló regisztrációs űrlap alapján – nyilvántartásba vette.

A jogosult ügyfelek úgy tudják bizonyítani, hogy a részvényeket a nyílt piacon szerezték be, hogy bemutatnak egy jó hírnévnek örvendő bróker által kiállított brókeri nyilatkozatot vagy ügyletkötési igazolást, amely bizonyítja, hogy a részvényeket egy nyilvános tőzsdén vásárolták. A jogosult ügyfelek a részvények SEC általi nyilvántartásba vételét úgy tudják bizonyítani, hogy benyújtják azt az SEC (Edgar rendszer) által generált ügyszámot, amelyen a részvények nyilvántartásba vételre kerültek (illetve bármely olyan további dokumentumot, amely szükséges annak igazolásához, hogy a részvényei megegyeznek a nyilvántartásba vételi nyilatkozaton feltüntetett részvényekkel).

MEGYJEGYZÉS: Minden ügyfél bármikor szabadon rendelkezhet a korlátozásaink alá eső részvényei bármelyikével.

Milyen korlátozásokat alkalmaz az IBKR a prémium számlák esetén?
Azok az ügyfelek, akik a tevékenységeik alapján prémium szolgáltatásokra jogosultak, kizárólag azon ügyleteik tekintetében minősülnek jogosult ügyfélnek, amelyeket az IBKR a végrehajtó brókerein keresztül befogadott. Bár előfordulhat, hogy a prémium számlák az IBKR-nél végzik a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényeik elszámolását, a részvények mindaddig korlátozás alá fognak esni, amíg az IBKR nem erősíti meg, hogy a részvények a fent ismertetett eljárások alkalmazásával újraértékesíthetők. 

A nyílt piacon beszerzett részvényekre vonatkozó korlátozások feloldása érdekében kérjük, szerezzen be a végrehajtó brókertől egy céges fejléccel ellátott papírra kinyomtatott és aláírt nyilatkozatot, vagy egy hivatalos számlakimutatást, amely bizonyítja, hogy a részvények beszerzésére a nyílt piacon került sor. A nyilatkozatnak vagy kimutatásnak az alábbi felsorolt kritériumoknak is meg kell felelnie. Amennyiben a részvények beszerzésére kibocsátás keretében került sor, a nyilatkozatnak vagy kimutatásnak tartalmaznia kell további dokumentumokat vagy linkeket is a releváns nyilvántartásba vételi igazoláshoz, amelyek igazolják, hogy a részvények annak részét képezték.

A brókeri nyilatkozat kötelező elemei:
1) IBKR számlaszám
2) IBKR számlanév
3) Kötés napja
4) Elszámolás napja
5) Ticker kód
6) Oldal
7) Árfolyam
8) Mennyiség
9) Végrehajtás időpontja
10) Tőzsde
11) Aláírás
12) A cég hivatalos fejléce

Összefoglalva: a long eladási ügyleteket akkor fogadjuk el, ha a long pozíció már nem esik korlátozás alá. A short eladási ügyleteket minden esetben elfogadjuk. A long vételi ügyleteket elfogadjuk, ám a pozíció korlátozás alá esik mindaddig, amíg a Compliance osztály nem kap elégséges információkat a korlátozás feloldásához. A fedezeti vételi ügyleteket és a napon belüli oda-vissza („round trip”) ügyleteket nem fogadjuk el.


Mi történik, ha egy Ön által megvásárolt részvény átsorolásra kerül a „Grey Market” vagy a „Caveat Emptor” kategóriába?

Amennyiben olyan részvényt vásárol az IBKR számláján, ami később átsorolásra kerül a „Caveat Emptor” vagy a „Grey Market” kategóriába, Önnek lehetősége lesz fenntartani, lezárni vagy átutalni a pozícióját, ugyanakkor nem lesz lehetősége tovább növelni a pozícióját.


Milyen okokból korlátozható a mikro-kapitalizációjú részvények kereskedése a számlámon?
Két fő ok van, ami miatt korlátozhatjuk a mikro-kapitalizációjú részvényekkel folytatott kereskedést a számláján:

 • Potenciális kapcsolt viszony a kibocsátóval: az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdebizottsága („U.S. Securities and Exchange Commission”, „SEC”) 144-es szabálya bizonyos korlátozásokat léptetett életbe a kibocsátóval „kapcsolt viszonyban” lévő személyek által folytatott részvénykereskedésre (ideértve a mikro-kapitalizációjú részvényeket is). Amennyiben az IBKR olyan kereskedési aktivitást vagy pozíciót észlel mikro-kapitalizációjú részvényekben, amely megközelíti a 144-es szabály szerinti kereskedési volumen küszöbértékeket („144-es szabály szerinti küszöbértékek”), akkor a vonatkozó megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig korlátozhatja az ügyfél mikro-kapitalizációjú részvényekkel folytatott kereskedését.
 • Mikro-kapitalizációjú részvény átutalása: ha az ügyfél a közelmúltban utalt át mikro-kapitalizációjú részvényeket az IBKR számlájára, az IBKR a vonatkozó megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig korlátozhatja az ügyfél kereskedési tevékenységét az adott értékpapírral.

Ha a fenti okok valamelyike fennáll, korlátozni fogjuk a kérdéses értékpapírral folytatott kereskedést, és értesítést fogunk küldeni az Ügyfélportálon található üzenetközpontba. Az értesítés tartalmazza a korlátozás okát, és azokat az intézkedéseket, amelyek az ügyfél részéről szükségesek ahhoz, hogy az IBKR megfontolja a korlátozás feloldásának lehetőségét.


Miért tekint engem az IBKR a mikro-kapitalizációjú részvény kibocsátójával potenciálisan kapcsolt viszonyban lévő személynek?
A „kapcsolt” személy olyan személy (például felső vezető, igazgató vagy nagy részvényes), aki ellenőrzési viszonyban áll a kibocsátóval.

A 144-es szabály minden értékpapírra, így a mikro-kapitalizációjú részvényekre is vonatkozik. Ugyanakkor, tekintettel a mikro-kapitalizációjú részvényekkel kapcsolatos fokozott kockázatokra, ha az ügyfél mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenysége és/vagy ilyen részvényben tartott pozíciója megközelíti a 144-es szabály szerinti küszöbértékeket, az IBKR korlátozni fogja az ügyfél adott mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenységét. Ez a korlátozás az ügyfél esetleges kapcsolt státuszára irányuló megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig hatályban marad.

Miért szükséges kéthetente megismételni a potenciális kapcsolt viszonyra irányuló megfelelőségi felülvizsgálatot?
Az ügyfél kapcsolt státusza röviddel azt követően is megváltozhat, hogy az IBKR lezárja a fent említett potenciális kapcsolt viszonyra irányuló vizsgálatot. Ezért az IBKR megítélése szerint indokolt kéthetente frissíteni a potenciális kapcsolt viszonyra irányuló vizsgálatot, amennyiben az ügyfél adott mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenysége és/vagy az abban fennálló pozíciói folytatólagosan megközelítik a 144-es szabály szerinti küszöbértékeket.

Hol találhatom meg az IBKR által mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek minősített részvények listáját?
Az IBKR által mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek minősített részvények listája elérhető a következő linken: www.ibkr.com/download/us_microcaps.csv

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a listát naponta frissítjük.

Hol találhatok további információkat a mikro-kapitalizációjú részvényekről?
A mikro-kapitalizációjú részvényekre vonatkozó további információk, ideértve az ilyen részvényekkel kapcsolatos kockázatokat is, elérhetők az SEC weboldalán: https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsmicrocapstockhtm.html
-----------------------------------------------------------
1Ebbe beleértendők a bármilyen módszerrel történő átutalások (pl. ACATS, DWAC, FOP), a kanadai jegyzések konverziói az amerikai egyesült államokbeli megfelelőjükre „Déli irányú” átutalás útján, a meglévő short pozíciók fedezését szolgáló átutalások, a végrehajtást más brókereknél, viszont az elszámolást az IBKR-nél végző prémium ügyfelek stb.

 

A vásárlóerő meghatározása

A vásárlóerő azon értékpapírok dollárban kifejezett értékének a mérésére szolgál, amelyeket egy értékpapírszámlán további befizetés nélkül meg lehet vásárolni. Készpénzes számla esetén, ahol definíció szerint nem lehet értékpapírokat vásárolni a brókertől felvett hitelből, hanem azok vételárát teljes egészében ki kell fizetni, a vásárlóerő megegyezik a befizetett és jóváírt készpénz összegével. Ha tehát a számlaegyenleg 10 000 USD készpénz, akkor a számla tulajdonosa 10 000 USD értékű részvényt vásárolhat.

Fedezeti számla esetén a bróker által a számlán lévő készpénz és értékpapírok értékének fedezete mellett nyújtott tőkeáttétel alkalmazásának köszönhetően nő a vásárlóerő. A tőkeáttétel összege azon múlik, hogy a számla Reg. T szerinti fedezet vagy Portfóliófedezet jóváhagyással rendelkezik. Ebben az esetben egy 10 000 USD készpénz egyenlegű Reg. T számla 20 000 USD értékű értékpapírt vásárolhat és tarthat napon túl, mivel a Reg. T kezdeti fedezeti követelménye 50%, ami 2:1 (azaz 1/0,5) vásárlóerőnek felel meg. Hasonlóképpen, egy 10 000 USD készpénz egyenlegű Reg. T számla 40 000 USD értékű értékpapírt vásárolhat és tarthat napon belül, tekintettel arra, hogy az IB napon belüli fenntartási fedezeti követelménye 25%, ami 4:1 (azaz 1/0,25) vásárlóerőnek felel meg.

Portfóliófedezeti számla esetén nagyobb tőkeáttétel áll rendelkezésre, bár – ahogy a név is sugallja – az összeg nagyban függ a portfólió összetételétől. Ebben az esetben az egyes részvényekre vonatkozó követelmény (kezdeti = fenntartási) általában 15% és 30% között mozog, ami 6,67 – 3,33:1 vásárlóerőnek felel meg. Mivel ennél a módszernél a fedezeti ráta naponta változhat, hiszen olyan kockázati tényezőket is figyelembe vesz, mint az egyes részvények észlelt volatilitása és koncentrációja, jellemzően az alacsony volatilitású részvényekből álló, illetve jellegüket tekintve diverzifikált portfóliók részesülnek a legkedvezőbb fedezeti elbírálásban (pl. magasabb vásárlóerő).

A fenti készpénzes példákon túl vásárlóerőt lehet tulajdonítani a fedezeti számlán tartott értékpapíroknak is, ahol a tőkeáttétel az értékpapírok hitelértékén, illetve a megvásárlásuk céljából esetlegesen kölcsönbe vett pénzösszegen múlik. Vegyünk például egy 10 000 USD értékű, teljesen befizetett (azaz fedezeti hitel nélküli) értékpapírokat tartalmazó számlát. Az 50%-os Reg. T kezdeti fedezeti követelményből kiindulva ezen értékpapírok hitelértéke 5 000 USD (= 10 000 USD x (1 - 0,50)), amit – a 2:1 vásárlóerőt biztosító azonos kezdeti követelmény alkalmazásával – fel lehet használni további 10 000 USD értékű értékpapír megvételére és napon túli tartására. Hasonlóléppen, egy 10 000 USD értékű értékpapírral és 1 000 USD összegű fedezeti hitellel (azaz 9 000 USD nettó likvid tőkével) rendelkező számla fennmaradó hitelértéke 4 000 USD, amit fel lehet használni további 8 000 USD értékű értékpapír megvételére és napon túli tartására. Ugyanezen elvek érvényesülnek egy Portfóliófedezeti számla esetén is, bár potenciálisan eltérő szintű vásárlóerő mellett.

Végezetül, bár a vásárlóerő fogalma alkalmazható eszközök, például részvények, kötvények, alapok és devizák vásárlására, nem értelmezhető azonos módon származtatott ügyletek esetén. A legtöbb értékpapír-származék (pl. short opciók és egyedi részvény határidős ügyletek) ugyanis nem eszközök, hanem függő kötelezttségek, míg a long opciók, bár eszköznek minősülnek, jellegüket tekintve rövid távúak és fogyóeszközök, így általában nem rendelkeznek hitelértékkel. A short opciók fedezeti követelményét tehát nem az opciós felár százalékos arányában határozzuk meg, hanem (i) vagy az alapul szolgáló részvény vonatkozásában, mintha az opció engedményezésre kerül volna (a Reg. T szerint), (ii) vagy az opció kedvezőtlen piaci változások bekövetkezése esetén érvényes visszavásárlási költségének becslésével (Portfóliófedezet esetén).

Biztosít-e az IBKR brókeri támogatást a kereskedéshez?

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

Mi történik, ha olyan devizában denominált termékkel kereskedem, amit nem tartok a számlámon?

Egy adott termék megvásárlásához és elszámolásához szükséges deviza típusát nem az IBKR, hanem a terméket jegyző tőzsde határozza meg. Ha például Ön egy olyan devizában denominált értékpapír megvásárlására irányuló ügyletet köt, amely devizával nem rendelkezik, feltéve ugyanakkor, hogy Ön rendelkezik fedezeti számlával és elégséges fedezeti hozzáféréssel, akkor az IBKR hitelt fog nyújtani Önnek a kérdéses összegben. Ennek az az oka, hogy az IBKR-nek kizárólag a megjelölt devizában van lehetősége elszámolni a kérdéses ügyletet az elszámolóházzal. Amennyiben Ön nem kíván ilyen hitelt felvenni és megfizetni a kapcsolódó kamatokat, akkor először vagy (i) befizetést kell teljesítenie a számájára a szükséges devizában és összegben, vagy (ii) át kell váltania a számláján lévő megfelelő összeget, vagy az IdealPro (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát meghaladó összegek esetén), vagy kerekítetlen kötésegységek (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát el nem érő összegek esetén) használatával, amelyek közül mindkettő elérhető a TWS alkalmazáson keresztül.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy miután Ön lezár egy adott devizában denominált értékpapír-pozíciót, a hozam ugyan abban a devizában marad, függetlenül attól, hogy a kérdéses deviza az Ön által a számlájához választott Alapdeviza-e vagy sem. Ennek megfelelően az ilyen hozam árfolyamkockázatnak lesz kitéve az Alapdevizával szemben mindaddig, amíg Ön át nem váltja azt, vagy fel nem használja a hozamot egy másik, azonos devizában denominált termék megvételéhez

A stop megbízások alkalmazásával kapcsolatos további információk

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

Amerikai brókerek által közvetített külföldi részvények fedezeti megítélése

Amerikai bróker-kereskedőként, amelynek bejegyző hatósága a Securities & Exchange Commission (SEC), az ügyfelek értékpapír-tranzakcióinak a megkönnyítése érdekében az IB LLC-re a hitelnyújtással és fedezetkezeléssel kapcsolatos különböző szabályozások vonatkoznak. Külföldi (azaz nem amerikai kibocsátású) részvények esetében a Reg T. lehetővé teszi az amerikai brókerek számára, hogy fedezeti hitelt nyújtsanak azon részvényekhez, amelyek szerepelnek a Federal Reserve Board által időszakonként közzétett „Külföldi fedezeti részvények jegyzékében”, illetve amelyek „piacképesnek” minősülnek a SEC 15c3-1 szabálya vagy a SEC mentesítő levele értelmében.

2012 novemberét megelőzően a „piacképes” kifejezés kiterjedt a külföldi kibocsátók azon tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaira, amelyek szerepeltek a jelenleg FTSE World Index néven ismert indexben. Ez a definíció egy 1993-as SEC mentesítő levélen alapul és abból a tényből indul ki, hogy bár az Amerikai Egyesült Államokban nem feltétlenül voltak piacképesek ezek az értékpapírok, azokat zökkenőmentesen lehetett viszont értékesíteni az érintett külföldi piacokon. 2012 novemberében az SEC kiadott egy további mentesítő levelet (www.sec.gov/divisions/marketreg/mr-noaction/2012/finra-112812.pdf), amelyben kiterjesztette a piacképes külföldi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok halmazát azokra az értékpapírokra is, amelyek - bár nem szerepelnek az FTSE World Index-ben - teljesítik az alábbi feltételeket:

 

1. Az értékpapírt egy olyan külföldi tőzsdén jegyzik, amely egy az FTSE World Index által elismert országban található, és ahol az adott értékpapírral már legalább 90 napja kereskednek;

2. A külföldi tőzsde által az adott értékpapír vonatkozásában közölt napi vételi, eladási és utolsó jegyzések folyamatosan az amerikai bróker rendelkezésére állnak egy elektronikus jegyzési rendszeren keresztül;

3. Az értékpapír előző 20 munkanapra vonatkozó medián napi kereskedési volumene a jegyző tőzsdén vagy legalább 100 000 darab, vagy legalább 500 000 USD (a számítást végző bróker által megvásárolt részvények kivételével);

4. Az értékpapír összesített, korlátozásmentes piaci kapitalizációja az előző 10 munkanap mindegyikén meghaladta az 500 millió USD-t.

Megjegyzés: amennyiben egy a fenti feltételeket korábban teljesítő értékpapír már nem teljesíti a fenti feltételeket, akkor 5 munkanapot követően az értékpapír már nem fog piacképesnek minősülni, ezért a brókernek azt a továbbiakban nem-fedezeti értékpapírként kell kezelnie.

A fenti feltételeket nem teljesítő tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok nem-fedezeti értékpapírnak minősülnek, így nem rendelkeznek hitelértékkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett mentesítő levél értelmében a tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok fogalma nem terjed ki az opciókra.

Miért tartalmaz a Tevékenységkimutatás Készpénzegyenleg-jelentés pontja átvezetést az értékpapírok és az árupiaci eszközök között?

Szabályozási okokból az IBKR köteles elkülöníteni az Ön számláján tartott értékpapírokat az árupiaci eszközöktől.  Az árupiaci eszközök közé tartozhat, többek között, a határidős pozíciókra szóló opciók piaci értéke, valamint az árupiaci határidős ügyletek és határidős pozíciókra szóló opciók fedezeteként szükséges készpénz.  Bizonyos időközönként újraszámítjuk az árupiaci pozíciókhoz szükséges fedezeti követelményt, és amennyiben az összege csökken, akkor az árupiaci fedezeti követelményt meghaladó készpénzt átvezetjük a számlája árupiaci oldaláról az értékpapír oldalra. Hasonlóképpen, ha az árupiaci fedezeti követelmény nő, akkor az IBKR a számla értékpapír oldalán rendelkezésre álló készpénzt átvezeti a számla árupiaci oldalára.  As SIPC biztosítás kizárólag a számlája értékpapír oldali eszközeit fedezi, az árupiaci oldalon lévőket nem; a fenti időszakos átvezetések célja, hogy az Ön készpénz-egyenlege a lehető legmagasabb szintű védelmet élvezze. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a készpénz-mozgások olyan naplóbejegyzésnek minősülnek az Ön számláján, amelyek teljes mértékben kioltják egymást, így nem befolyásolják a számláján elérhető összesített készpénz-egyenleget (ld. a Tevékenységkimutatás Készpénzegyenleg-jelentés pontjának Összesítés oszlopát).

Az IBKR által kínált Virtuális Eszköz ETF/ETP termékek

A releváns szabályozói iránymutatásokra tekintettel az Interactive Brokers Hong Kong Limited („IBHK”) lehetővé teszi egyes Intézményi Szakmai Befektetők („IPI”) számára, hogy kereskedést folytassanak az alábbiakban felsorolt Virtuális Eszköz ETF/ETP termékekkel.
 
2022-ben kiadunk egy fejlesztést a kereskedési platformunkhoz, amely lehetővé fogja tenni az Értékpapírokról és határidős ügyletekről szóló rendelet értelmében Szakmai Befektetőnek („PI”) minősülő ügyfeleink számára az ezen termékekkel való kereskedést. Az IPI illetve PI kategórián kívül eső ügyfelek további értesítésig nem nyithatnak pozíciókat ezekben a termékekben.
 
Az IBHK által korlátozott Virtuális Eszköz ETF-ek/ETP-k
 
 • 21SHARES BITCOIN CASH ETP
 • 21SHARES BITCOIN SINGLE
 • 21SHARES BITCOIN SUISSE ETP
 • 21SHARES CRYPTO BASKET ETP
 • 21SHARES ETHEREUM SINGLE
 • 21SHARES POLKADOT ETP
 • 21SHARES RIPPLE (XRP) ETP
 • 21SHARES SHORT BITCOIN ETP
 • 3IQ COINSHARES BITCOIN ETF
 • ACCELERATE CARBON-NEGATIVE B
 • AMUN CRYPTO BASKET INDEX ETP
 • AMUN BITCOIN CRYPTO SINGLE
 • AMUN ETHEREUM CRYPTO SINGLE
 • AMUN BITCOIN CASH BCH ETP
 • BITCOIN TRACKER ONE
 • BITWISE CRYPTO IND INNOV ETF
 • BLOCKCHAIN TECHNOLOGIES ETF
 • BTCETC BITCOIN ETP
 • CI GALAXY ETHEREUM ETF
 • COINSHARES PHYSICAL BITCOIN
 • COINSHARES PHYSICAL ETHEREUM
 • COINSHARES PHYSICAL LITECOIN
 • FICAS CAPITAL ACTIVE CRYPTO
 • FIDELITY ADVANTAGE BITCOIN
 • FT INDXX INNOOVATIVE TRANS/CA
 • GRAYSCALE BITCOIN CASH TRUST
 • GRAYSCALE BITCOIN TRUST BTC
 • GRAYSCALE DIGITAL LARGE CAP
 • GRAYSCALE ETHEREUM CLASSIC T
 • GRAYSCALE ETHEREUM TRUST
 • GRAYSCALE LITECOIN TRUST
 • GRAYSCALE STELLAR LUMENS TRU
 • GRAYSCALE ZCASH TRUST
 • PROSHARES BITCOIN STRATEGY E
 • PURPOSE BITCOIN ETF
 • VALKYRIE BITCOIN STRATEGY
 • WISDOMTREE BITCOIN
 • XBT PROVIDER ETHEREUM

 

Odd Lot Handling on the Stock Exchange of Hong Kong (“SEHK/HKEX”)

Overview: 

On HKEX, stocks trade via the auto-matching system in units of board lots that are determined by the issuer. Securities trading for a quantity less than one board lot or a fractional multiple of whole board lots are considered odd lots. Only securities trading in multiples of board lots are eligible to be routed to the HKEX automatic order matching engine. Odd lots can only route to a special-order book at HKEX which requires manual order matching. The odd lot book does not follow price or time priority and executions cannot be guaranteed.

How to close out and execute an odd lot?

Odd lots can be entered via the IBKR platform, where they will be routed to the odd lot book at HKEX. If you place an odd lot order greater than a board lot, your order will be rejected. IBKR also offers the ability to call in to our trade desk to close an odd lot position, but orders phoned in to our trade desk will incur a handling fee*.

Can I see the odd lot book?

No, IBKR does not have the ability to supply odd lot book quotations. We can only report executions.

Expected Execution/Market Price

Odd lot sell orders generally execute at prices below the prevailing main auto-matching market on HKEX. To increase the likelihood of a fill, you may consider placing an order several spreads lower than the last price traded on the main board.

Market Orders

Due to the lack of liquidity, IBKR converts any odd lot market orders to limit orders at a price that is through the board lot market with a maximum of (3% or 5 minimum ticks), but no more than 9 ticks from the prevailing bid on the main board auto-matching engine. We will not update the price unless the main board bid trades move through your offer. If that should occur, we will (on a best-efforts basis) update your price a further 3% or 5 minimum ticks lower. For example, assume the main board bid/ask is 4.03 at 4.04, last 4.03. If you send a market order, we will create an order to sell at 3.91 (3%), but it will be capped and adjusted to 3.98 (5 ticks). Should the security trade through to 3.98, we will endeavor to lower your bid another 5 ticks to 3.93.

Price Restrictions

While orders are expected to trade lower than the prevailing market price, both limit orders and market orders we convert to limit orders that are greater than 9 ticks from the market price will be capped to those levels.

Fees

Execution and transaction fees are the same as of trading a board lot*.

 

* For more information, visit our website.

Syndicate content