Milyen képletek használatosak az opciók fedezeti követelményének kiszámításához?

Overview: 

Az opciókra vonatkozó fedezeti követelmény kiszámítása számos különböző képlettel lehetséges.  Az alkalmazott képlet az opció típusától és a rendszer által meghatározott stratégiától függ.  A különböző stratégiákhoz jelentős számú részletes képlet tartozik.  A tájékozódáshoz látogasson el az IBKR kezdőlapjára: www.interactivebrokers.com.  Válassza ki a „Kereskedés” menüpontot és kattintson a „Fedezet” elemre.  A „Fedezeti követelmények” oldalon kattintson az „Opciók” elemre.  Az oldalon található táblázat ismerteti az összes lehetséges stratégiát és a fedezeti követelmény kiszámításához használatos különböző képleteket.

Background: 

A fenti adatok részvény- és index opciókra vonatkoznak.  A határidős opciók fedezeti követelményének kiszámításához egy teljesen eltérő, úgynevezett SPAN képlet kerül felhasználásra.  A SPAN-módszerrel kapcsolatos további tájékozódáshoz végezzen keresést az oldalon a „SPAN” vagy „határidős opciók fedezete” kulcsszavakkal. 

Hol kaphatok további információkat az opciókról?

Az Options Clearing Corporation (OCC), az amerikai tőzsdéken kereskedett értékpapír-opciók központi elszámolóháza, telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet az egyéni befektetők és a lakossági ügyfeleket kiszolgáló brókerek tájékoztatása céljából. Az OCC által elszámolt opciókkal kapcsolatos tájékoztatás az alábbi témakörökre terjed ki:

- Információk az Options Industry Council által kínált előadásokról, videókról és oktatóanyagokról ;

- Opciókkal kapcsolatos alapvető tájékoztatás, pl. fogalmi meghatározások és termékinformációk;

- Válaszadás stratégiai és operatív kérdésekre, pl. tájékoztatás konkrét kereskedési pozíciókról és stratégiákról.

Az ügyfélszolgálat telefonszáma: 1-800-OPTIONS. Nyitvatartási idő: hétfőtől-csütörtökig 8:00-17:00, péntek 8:00-16:00 CST időzónában. A havonta egyszer esedékes pénteki lejárat alkalmával (expiration Friday) az ügyfélszolgálat 17:00-ig érhető el CST időzónában.

Mi történik az amerikai értékpapír-opciókkal, ha a mögöttes értékpapír teljes körű készpénzes összeolvadás tárgyává válik?

 

Minden olyan, összeolvadással kapcsolatos részvényopció esetében, ahol a mögöttes értékpapír 100%-ban átváltásra került készpénzre 2007. december 31-ét követően, az OCC felgyorsítja az opció lejáratát.  Az ilyen opciók új lejárati ideje előrehozásra kerül a legközelebbi sztenderd részvénylejáratra, kivéve, ha a készpénzre történő átváltásra a lejárat hetének keddje után kerül sor, amely esetben az adott héten le nem járó szerződések lejárati ideje elhalasztásra kerül a következő havi lejáratig.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a lejárat előrehozása nem változtat az automatikus lehívási küszöbön, amely alapján az OCC automatikusan elvégzi minden, legalább 0,01 USD-vel pénzen belül lévő opció lehívását.  Szintén nem befolyásolja az előrehozás a lehíváshoz kapcsolódó készpénz-elszámolás időpontját, ami továbbra is T+2 marad.

 

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy a 2007. december 31-én vagy azt megelőzően készpénzre átváltott opciókra a fenti gyorsítás nem vonatkozik, így ezek az eredeti lejárati dátumig érvényben maradnak.

Ha egy opciós spread short lábára kapok kötelezést, lehívásra kerül-e automatikusan a long opciós láb, hogy ellentételezze a kötelezésből eredő részvénypozíciót?

 

A válasz attól függ, hogy az opció szerinti kötelezésre a lejáratkor vagy azt megelőzően (azaz amerikai stílusú opció) került sor.  A lejáratkor számos elszámolóház kivétel alapú lehívási eljárást alkalmaz a klíringtagoknál a lehívási utasítások benyújtásával kapcsolatban felmerülő általános üzemeltetési költségek csökkentése érdekében.  Például amerikai értékpapír-opciók esetén az OCC automatikusan lehív minden, legalább 0,01 USD-vel pénzen belül lévő részvény- vagy index opciót, kivéve, ha az ügyfél ezzel ellentétes lehívási utasítást ad a klíringtagnak. Ennek megfelelően ha a long opció a short opcióval azonos napon jár le, és a lejáratkor pénzen belül van legalább a kivétel alapú lehívási küszöb szerinti összeggel, az elszámolóház automatikusan lehívja az opciót, ezáltal lényegében ellentételezve a kötelezés miatt felmerülő részvény-kötelezettséget.  Az opció lehívási árfolyamától függően ez nettó készpénz terhelést vagy jóváírást eredményez a számlán.

Ha az opció szerinti kötelezésre a lejáratot megelőzően kerül sor, sem az IBKR, sem az elszámolóház nem hívja le a számlán tartott long opciót, mivel egyik fél sem ismeri a long opció tulajdonosának szándékát, és a long opció lejárat előtti lehívása valószínűleg az opció eladása útján realizálható időérték elvesztésével járna.

Miért csak másnap kapok értesítést az amerikai értékpapír opciós pozícióm lehívásáról?

Overview: 

Amerikai stílusú opciók esetén az Options Clearing Corporation (OCC) a lehívási értesítések feldolgozását a lejárat napjától eltérő napokon nem valós időben, hanem éjszaka, egy kötegelt folyamat részeként végzi el.   Az érintett ügyfélnek küldött értesítés kézbesítését jellegéből adódóan legalább egy nappal késleltető feldolgozási folyamat az alábbi lépésekből áll: 

  • Az OCC általában lehetővé teszi a klíringtagoknak, hogy a nap folyamán, de általában legkésőbb az esti kritikus feldolgozási időszak kezdetéig (Day E), elektronikus úton benyújtsák a lehívási értesítéseket a long pozíciókat tartó ügyfeleik nevében. 
  • Az esti pozíciófeldolgozási folyamat során az OCC véletlenszerűen felosztja a beérkezett lehívási értesítéseket a klíringtagok nyitott pozíciói között.  A következő napon korán reggel (Day E+1) az OCC elérhetővé teszi ezeket az információkat a klíringtagok számára 
  • Az adatok közzétételének időpontjára az elszámolóházak, mint például az IBKR, már elvégezték az aznapi ügyletek feldolgozását annak érdekében, hogy ügyfeleikhez időben eljuttathassák a kimutatásokat, fedezeti és elszámolási adatokat.  Emellett, mivel az OCC a klíringtagok ügyfeleinek pozícióját gyűjtőszámla-szerűen kezeli (azaz ő maga nem, csak a klíringtagok ismerik az ügyfelek kilétét), a klíringtagok kötelesek saját maguk véletlenszerűen felosztani a kérdéses lehívási értesítéseket azon ügyfeleik között, akik rendelkeznek short pozícióval az adott opciósorozatban. 
  • Amint az IBKR megkapja az értesítést az OCC-től, és elvégzi a véletlenszerű felosztási folyamatot, arról a Trader Workstation alkalmazáson keresztül haladéktalanul értesíti az érintett számlák tulajdonosait, és ugyanezen információ megjelenik az aznapi záráskor (E+1) kiadott Napi Tevékenységkimutatásban is. 

Továbbá, a fenti feldolgozási folyamat, illetve azon tény miatt, hogy a long opció még rendelkezhet fennmaradó időértékkel, az IBKR nem tud automatikusan lehívási értesítést benyújtani az OCC-nek minden long opció spreadre a lehívott short opcióval szemben az ebből eredő kézbesítési kötelezettség teljesítése fejében. 

A számlatulajdonosok kötelesek elolvasni a számlanyitás alkalmával minden opciós kereskedésre jogosult ügyfélnek bemutatott Characteristics and Risks of Standardized Options (Standard opciók tulajdonságai és kockázatai) című közzétételi dokumentumot, amely világosan leírja a fenti felosztással járó kockázatokat.  A dokumentum online formában is elérhető az OCC weboldalán.

Hogyan kerül meghatározásra az amerikai tőzsdéken jegyzett értékpapír-opciók záróára?

Az IB amerikai tőzsdén jegyzett értékpapír-opciók árait az IB a kereskedési nap végén az Options Clearing Corporation (OCC) elszámolóháztól kapott adatok alapján mutatja ki (a TWS platformon és a kimutatásokban). Ezen opciós termékek egyedüli elszámolóházaként az OCC minden opciós kontraktus esetén záróárat állapít meg a tagintézményi (pl. IB) tranzakciók elszámolásához szükséges fedezeti követelmény kiszámítása, illetve a portfóliófedezeti számlával rendelkező brókerek által alkalmazott kockázatkészletek meghatározása érdekében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OCC által közölt árak szerkesztett adatok, amelyek nem minden esetben egyeznek meg a tagtőzsdék által közzétett záróárakkal. Az árak főként azért kerülnek szerkesztésre, mert az opciók nem rendelkeznek konszolidált jegyzési árfolyammal: a legtöbb esetben a hét tőzsdén az opciók többszörösen jegyzettek és egymással helyettesíthetők (azaz egy adott napon ugyanazon opciónak hét különböző ára is lehet). Ennek megfelelően az OCC egyetlen záróárat állapít meg, amely elméletileg egységes az összes tőzsdén annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az arbitrázs feltételek kialakulása a lehívási árfolyamok közti különbségek vagy az időbeli eltérések alapján. 

Az árak megállapításához az OCC a legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási ár középértékét veszi alapul, iteratív eljárással meghatározza az implicit volatilitást és kisimítja annak görbéjét (adott opcióosztályra, típusra és lejáratra), és ezáltal kiigazítja az opciók árfolyamát.  Egyes erősen pénzen belüli illetve kívüli (deep in and deep out-of-the-money) opciókra volatilitás-maximálási szabályok vonatkoznak. Az eredményül kapott szerkesztett ár hat tizedesjegyig terjed. Az összes opciósorozat szerkesztett árának a kiszámításával járó magas rezsiköltségek miatt erre a folyamatra kizárólag naponta egyszer, a piaci záráskor kerül sor.

Hogyan kell kiszámítani a határidős és határidős opciós ügyletek fedezeti követelményét?

Overview: 

A határidős opciós és fedezeti ügyleteket a tőzsde szabályozza egy SPAN fedezetszámítás nevű algoritmus útján.  A SPAN-nel és annak működésével kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a CME csoport tőzsdei weboldalára, www.cmegroup.com.  Ha a weboldalon rákeres a SPAN kifejezésre, részletes információkat kaphat az algoritmusról és annak működéséről.  A Sztenderd Kockázati Portfólióelemzés („Standard Portfolio Analysis of Risk”) rendszer egy rendkívül kifinomult módszertan, amely lényegében bármely piaci helyzet „mi történne ha” forgatókönyveinek elemzésével számítja ki a teljesítési biztosítékokra vonatkozó követelményeket.

Background: 

Lényegében így működik a SPAN:

A SPAN egy származékos és fizikai instrumentumokból álló portfólión egységnyi idő (jellemzően egy kereskedési nap) alatt potenciálisan bekövetkező lehető legnagyobb veszteség kiszámításával értékeli a portfólió általános kockázatát. Ennek során a rendszer kiszámítja, hogy különböző piaci feltételek mellett mennyi lehetne a portfólión realizált nyereség/veszteség.  A módszertan középpontjában a SPAN kockázati mátrix áll, azaz egy sor numerikus érték, amelyek megmutatják, hogy egy adott kontraktus különböző feltételek mellett milyen nyereséget/veszteséget termel. Minden feltétel egy kockázati forgatókönyvnek minősül. Az egyes kockázati forgatókönyvek numerikus értéke mutatja meg azt a nyereséget/veszteséget, amit az adott kontraktus generálna az árváltozás (mögöttes árváltozás), volatilitásváltozás és lejáratig hátralévő idő csökkenésének adott kombinációjában. 

A SPAN fedezeti fájlokat a tőzsde a nap folyamán konkrét időközönként megküldi az IBKR-nek, ahol feltöltésre kerülnek a SPAN fedezeti kalkulátorba.  A kalkuláció során minden határidős opciós ügylet kockázatosnak minősül mindaddig, amíg el nem éri a futamideje végét vagy lezárásra nem kerül.  Ebből a szempontból nem számít, hogy az ügylet pénzen kívüli-e vagy sem.  Minden forgatókönyvnek számolnia kell a szélsőséges piaci volatilitás esetével, és ennek megfelelően a fenti határidős opciós ügyletek fedezetre gyakorolt hatását az opciós pozíció megszűnéséig figyelembe kell venni. A SPAN fedezeti követelményeket összehasonlítjuk az IBKR előre meghatározott szélsőséges piaci forgatókönyveivel, és a kettő közül a magasabbat használjuk fedezeti követelményként.

Biztosít-e az IBKR brókeri támogatást a kereskedéshez?

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

Mi történik, ha olyan devizában denominált termékkel kereskedem, amit nem tartok a számlámon?

Egy adott termék megvásárlásához és elszámolásához szükséges deviza típusát nem az IBKR, hanem a terméket jegyző tőzsde határozza meg. Ha például Ön egy olyan devizában denominált értékpapír megvásárlására irányuló ügyletet köt, amely devizával nem rendelkezik, feltéve ugyanakkor, hogy Ön rendelkezik fedezeti számlával és elégséges fedezeti hozzáféréssel, akkor az IBKR hitelt fog nyújtani Önnek a kérdéses összegben. Ennek az az oka, hogy az IBKR-nek kizárólag a megjelölt devizában van lehetősége elszámolni a kérdéses ügyletet az elszámolóházzal. Amennyiben Ön nem kíván ilyen hitelt felvenni és megfizetni a kapcsolódó kamatokat, akkor először vagy (i) befizetést kell teljesítenie a számájára a szükséges devizában és összegben, vagy (ii) át kell váltania a számláján lévő megfelelő összeget, vagy az IdealPro (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát meghaladó összegek esetén), vagy kerekítetlen kötésegységek (25 000 USD-t vagy annak megfelelő más devizát el nem érő összegek esetén) használatával, amelyek közül mindkettő elérhető a TWS alkalmazáson keresztül.

Felhívjuk a figyelmet továbbá, hogy miután Ön lezár egy adott devizában denominált értékpapír-pozíciót, a hozam ugyan abban a devizában marad, függetlenül attól, hogy a kérdéses deviza az Ön által a számlájához választott Alapdeviza-e vagy sem. Ennek megfelelően az ilyen hozam árfolyamkockázatnak lesz kitéve az Alapdevizával szemben mindaddig, amíg Ön át nem váltja azt, vagy fel nem használja a hozamot egy másik, azonos devizában denominált termék megvételéhez

A stop megbízások alkalmazásával kapcsolatos további információk

Bár alapértelmezés szerint az ügyfeleink saját maguk nyújtják be a megbízásaikat közvetlenül a TraderWorkstation, az Ügyfélportál vagy az IBKR Mobile alkalmazásban, az IBKR brókeri támogatást nyújt egyes kötések vonatkozásában az alábbiakban részletezett esetekben. 

1. Nagy vagy összetett megbízások - azon ügyfelek, akik nagy vagy összetett megbízásokat nyújtanak be, ahol a kötésméret legalább 100 opciós kontraktus vagy legalább 10 000 részvény, igénybe vehetik a Broker Assisted Block Desk nevű különleges szolgáltatásunkat. A Broker Assisted Block Desk szolgáltatás pozíciók nyitásakor és zárásakor is elérhető, és a munkatársak számának köszönhetően azonnali hozzáférést nyújt várakozási idő nélkül. Felhívjuk a figyelmet, hogy az ezen szolgáltatáson keresztül végrehajtott kötésekre a közvetlenül benyújtott megbízásokhoz képest magasabb jutalékkulcsok vonatkoznak. Mivel a jutalékkulcsok a terméktípus és a terméket jegyző tőzsde függvényében változnak, javasoljuk, hogy kérjen közvetlen árajánlatot az 1-203-618-4030 telefonszámon. További információkért kérjük, látogasson el a „Broker Assistance” weboldalra az alábbi linken. 

2. Vészhelyzeti pozíciózárás - amennyiben az ügyfél átmenetileg nem fér hozzá a kereskedési platformhoz, és szeretne lezárni egy pozíciót, ehhez támogatást kaphat, ha felveszi a kapcsolatot valamelyik Ügyfélszolgálati Központunk Closing Order Desk szolgálatával. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a szolgáltatás kizárólag a pozíciók zárását szolgálja, és a telefonos megbízásbenyújtás esetén alkalmazott jutalékfelárat von maga után. Ezen jutalékfelár összege a számla Alapdevizájának függvényében változik. USD-alapú számlák esetén a felár 30 USD (a rendes jutalékokon felül).

Syndicate content