Gyakran ismételt kérdések ASX osztalékokról és vállalati eseményekről

Az Interactive Brokers Australia Pty Ltd („IBKR Australia”) együttműködést kötött a BNP Paribas Security Services („BNP”) harmadik fél al-letétkezelővel, amelynek értelmében a BNP kezeli az ügyfeleink ASX-en jegyzett likvid részvényeit1. Az IBKR Australia biztosítja, hogy az Ön által beszerzett értékpapírokat a BNP tartja nyilván a saját könyveiben az IBKR Australia 100%-os tulajdonában álló Interactive Brokers Australia Nominees Pty Ltd („IBA Nominees”) nevében. Az IBA Nominees tevékenységéért az IBKR Australia viseli a felelősséget.

Összegyűjtöttük az egyezséggel és általában a vállalati eseményekkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő kérdéseket.

 

Tarthatok értékpapírokat saját egyéni HIN (Holder Identification Number) számomon?

Nem. Az IBKR Australia nem támogatja egyéni HIN regisztrálását. Az IBA Nominees az ügyfelek pozícióit a BNP vagy más illetékes al-letétkezelő gyűjtőszámláján tartja. Ennek értelmében Ön nem fog CHESS kimutatást és a nyilvántartásból származó közvetlen adatokat kapni, de osztalékokra továbbra is jogosult és vállalati eseményekben is részt vehet.

 

Támogatja az IBKR Australia az ASX IPO-t?

Az IBKR Australia nem támogatja az ASX IPO-t.

Részt vehet IPO-ban és a kibocsájtó által támogatott formában kérelmezhet IPO részvényeket a nyilvántartásban. A részvények nyilvántartásba való beérkezését követően az ügyfélportál üzenetközpontjában pozíciótranszfer-kérelmet nyújthat be. A tőzsdekód / számlatulajdonos neve / levelezési cím és a részvények számának megadásával kérelmezheti az értékpapírok átutalását IBKR számlájára.

 

Hogyan kísérhetem figyelemmel portfóliómat és a fontos vállalati eseményeket?

Az Általános szerződési feltételek értelmében az értékpapírokkal, származékokkal és más pénzügyi termékekkel folytatott kereskedésre és azok birtoklására vonatozó információk ismerete az Ön felelőssége. Ez a vállalati események részleteire és szerződési feltételekre is érvényes. Az IBKR mindent megtesz azért, hogy megfelelő és naprakész információkkal lássa el Önt, azonban erre garanciát nem vállal. Az Ön részére rendelkezésre bocsátott információk pontosságát többek között befolyásolhatja a mögöttes piaci adatok késedelmes feldolgozása, piaci adatszolgáltató hibája vagy a portfóliójában szereplő részvénykibocsátók magatartása. Ennek következtében gondoskodjon arról, hogy az Ön számláján tartott termékeket befolyásoló, nyilvánosan elérhető információkról Ön jól értesült.

 

Támogatja az IBKR Australia az ASX osztalék újra-befektetési programokat?

Nem. Csak készpénzes fizetést támogatunk.

 

Mi a határideje a választható vállalati események, beleértve jegyzések és részvényvásárlási tervek benyújtásának?

Mivel az IBKR Australia al-letétkezelője, a BNP kezeli az ASX-en jegyzett likvid részvényeket, a piaci határidőknél korábban szükséges a kérelmek benyújtása (amelyek általában a kibocsátási dokumentumokban kerülnek ismertetésre). Amennyiben Ön rendelkezik a fordulónapon részvényekkel, e-mail vagy üzenetközponton küldött értesítés formájában értesítjük Önt vagy a bókerét az IBKR Australia határidőről, amely általában a piaci határidő előtt 4 munkanappal esedékes. Amennyiben elmulasztotta az IBKR-határidőt, de továbbra is szeretné benyújtani a kérelmet, kérjük, nyújtson be kérelmet a „Vállalati események” kategóriában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen kérelmek feldolgozása nem garantált. Amennyiben a kérelmét benyújtjuk, a vállalati esemény kimenetelétől függetlenül Önt kérelmenként 100 AUD díj terheli. Minden vállalati esemény esetén kérelmét a kibocsátó kizárólagos jogában áll elutasítani vagy elfogadni. A díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson ide.

Azon warrantok esetén, amelyeknél a lehíváshoz a kibocsátó vállalat engedélye szükséges, például vállalati warrantok esetén, a lehívásról előzetesen értesítenie szükséges az IBKR-t e-mail vagy üzenetközpont útján a  piaci határidő előtt 5 munkanappal. A benyújtási határidőt követően beérkező kérelmek feldolgozása nem garantált.

 

Lehetséges az IBKR Australia által kijelölt határidő után választás módosítása vagy visszavonása?

Az IBKR Australia által kijelölt határidő lejártát követően benyújtott kérelme feldolgozása nem garantált. Az új kérelem feldolgozása nem garantált. Amennyiben a kérelmét benyújtjuk, a vállalati esemény kimenetelétől függetlenül Önt kérelmenként 100 AUD díj terheli. Minden vállalati esemény esetén kérelmét a kibocsátó kizárólagos jogában áll elutasítani vagy elfogadni. A díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson ide.

 

Támogatja az IBKR Australia az intézményi ajánlatokat?

Nem. Az IBKR Austrálián keresztül benyújtott ajánlatok lakossági ajánlatok. Amennyiben lakossági és intézményi ajánlat is elérhető, nem fogadhatja el egyszerre a kettőt. Amennyiben a nyilvántartás vagy a kibocsátó vállalat közvetlen intézményi ajánlatot tett Önnek, amelyet elfogadott, az IBKR Australia platformon elérhető lakossági ajánlatban nem vehet részt.

 

Az IBKR Australia a kifizetés napján allokálja a részvényeket és a visszatérítést?

A BNP általi kézbesítést és az ügyfelek részéről benyújtott jegyzési kérelmek teljesítését követően allokáljuk az új részvényeket. Mivel ebben a folyamatban több fél is részt vesz, az IBKR Australia nem tudja garantálni az új részvények allokálása és/vagy készpénz-visszatérítés pontos idejét. A vállalati esemény kérelem benyújtásával Ön tudomásul veszi, hogy részvények eljuttatása és/vagy készpénz-visszatérítés allokálása késedelmes lehet, amelyre az IBKR Australia nincs ráhatással és a késedelem okozta esetleges károkozásért vagy veszteségért az IBKR Australia felelősséget nem vállal.

 

Hogyan kezeli az IBKR Australia a töredékjogosultságokat?

A jogosultságok (ideértve a töredékjogosultságokat) felkerekítésére irányuló kérelmeket a továbbiakban nem fogadjuk el. A választásokat a szerződési feltétekben vagy az ajánlattételi tájékoztatóban meghatározott érvényes kötésegység (teljes jogosultság) méretében szükséges benyújtani az ügyfélportálon. A követelményeknek nem megfelelően benyújtott választás elutasításra kerül.

 

Külföldi befektetőként jogosult vagyok részt venni ausztrál vállalati eseményeken?

IBKR Australia nem nyújt jogi, adózási vagy befektetési tanácsadást és nem vállalja az Ön jogosultságának megállapítását. A kérelem online portálon történő benyújtásával Ön elismeri, hogy elolvasta és tudomásul veszi az ajánlattételi tájékoztatóban foglaltakat és nyilatkozik arról, hogy Önt nem tiltják az ajánlattételi tájékoztatóban leírt korlátozások a vállalati eseményekben való részvételben. Az adatbázis kizárólagos joga meghatározni az Ön jogosultságát és az engedély megadását vagy elutasítását.

 

A fizetéssel járó vállalati események esetén, például jogosultságkibocsátás vagy részvényvásárlási program esetén, mikor kerül sor összeg levonására?

Az Ön IBKR Australia számlájáról összegek levonására az IBKR Australia által meghatározott határidőig kerül sor. Győződjön meg arról, hogy elegendő pénzösszeg áll rendelkezésére IBKR Australia számláján. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő fedezet számláján, a kérelem elutasításra kerülhet, bizonyos esetekben számláján kényszerlikvidációt fogunk végrehajtani.

 

Mikor van a határideje az ASX meghatalmazás útján történő szavazások benyújtásának IBKR Australián keresztül?

Az ausztrál meghatalmazás útján történő szavazás benyújtását részvényesi közgyűlés előtt 8 munkanappal szükséges elvégezni. A határidő lejárta után kérelmek leadása nem lehetséges.

 

Értesít az IBKR Australia a várható ASX meghatalmazás útján történő szavazásról?

A várható részvényesi közgyűlésekről való előzetes értesítéseket nem küldünk.

 

ASX részvény esetén melyek a meghatalmazás útján történő szavazás benyújtásának lépései?

Az ASX-en jegyzett vállalatok részvényesi közgyűlésén való részvételhez nyújtson be egy jegyet az Üzenetközpontban és jelölje meg válaszait a határozatokra és a szavazás során benyújtani kívánt részvények számát. Kérjük, a részvényesi közgyűlés előtt legalább 8 munkanappal nyújtsa be utasításait az IBKR Australia részére annak érdekében, hogy az időben feldogozásra kerüljön. A benyújtási határidőt követően beérkező kérelmek feldolgozása nem garantált.Kérjük, ne keresse közvetlenül a BNP-t.

Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében kérjük, a jegyet „Meghatalmazás úján történő szavazás” kategóriában nyújtsa be az üzenetközpontban:

  • Tárgy: ASX (tőzsdekód) meghatalmazás útján történő szavazás
  • Részvényesi közgyűlés dátuma:
  • Erősítse meg az IBKR Australia számlaszámot a szavazáshoz:
  • Szavazó részvények száma:
  • MINDEN EGYES határozat esetén a leadott szavazat iránya (MELLETTE/ELLENE/TARTÓZKODÁS):
  • Nyilatkozat arról, hogy a jegy végleges és visszavonhatatlan, a részvényesi közgyűlés előtt részvények nem kerülnek eladásra.

 

1. Az IBA által ASX értékpapírokhoz kijelölt al-letétkezelőkkel kapcsolatos teljes tájékoztatásért kattintson ide