A szakmai felhasználó fogalma a NYSE és a legtöbb más amerikai tőzsde értelmezésében

Overview: 

Ez a cikk a szakmai (üzleti) piaci adatfelhasználó és a nem szakmai piaci adatfelhasználó fogalma közti különbséget igyekszik tisztázni.

Background: 

Fokozott zavar és bizonytalanság övezi a szakmai és nem szakmai piaci adatelőfizetői kategóriákat. A nem szakmai adatelőfizetőként történő besorolás nem az adott felhasználó személyiségére vonatkozó elítélő minősítés. A besorolás kizárólag a felhasználó számlatípusán és/vagy beosztásán/munkakörén alapul. A hangsúly az adatfelhasználás jellegén van. A félreértések elkerülése végett, a "szakmai" kategóriára "üzleti felhasználásként" míg a "nem szakmai" kategóriára "magáncélú felhasználásként" fogunk hivatkozni. Általánosságban az üzleti felhasználás olyan kereskedelmi vagy általános üzleti tevékenységre utal, ahol a felhasználó a piaci adatokat a kereskedés során vagy egyéb értékteremtési célból használja fel egy vállalkozás nevében és javára. Másrészről a magáncélú felhasználás kizárólag személyes használatra szánt piaci adatokra utal.

Ennek megfelelően mindaz, aki a piaci adatokat a munkaadója nevében történő befektetési döntés meghozatalához, illetve vállalatok vagy cégek közötti kereskedési célokra használja fel, üzleti felhasználónak minősül.

Számos tőzsde auditálási gyakorlatában az üzleti illetve magáncélú besorolást nem az adatfelhasználás jellege, hanem a felhasználó foglalkoztatási iparága határozza meg. Ez a megközelítés azonban pontatlan. Lehetséges, hogy egy felhasználó bár egy banknál dolgozik, de a napi feladatvégzése során nem használ fel piaci adatokat (pl. könyvelő, vezérigazgató és/vagy banki ügyintéző/pénztáros(.

Ezért mi inkább a felhasználó munkaköri kötelességeit és számlatípusát, semmint a munkaadóját vagy iparágát vesszük figyelembe a piaci adatfelhasználási kategória megállapítása során. Tisztában vagyunk vele, hogy a szolgáltatók és tőzsdék által az üzleti felhasználás után felszámított díjak lényegesen magasabbak lehetnek, mint magáncélú felhasználás esetén. Ezért rendkívül fontos, hogy a piaci adatfelhasználók besorolása tisztességes és pontos legyen.

Mindazonáltal valamely pénzügyi szabályozó hatóság (pl. FINRA, NFA, CSA stb.) által nyilvántartásba vett felhasználók minden esetben az üzleti kategóriába tartoznak, függetlenül a foglalkoztatási státuszuktól vagy munkakörüktől.

Az IBKR különböző számlatípusaival kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1036 webodalra.

Az alábbi irányelveket használjuk a felhasználók és/vagy számlák besorolásához. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tőzsdei szabályzatok megkövetelik, hogy minden új előfizető üzleti felhasználóként kerüljön besorolásra mindaddig, amíg a megfelelő vizsgálat eredményeként bizonyítást nem nyer, hogy jogosult a magáncélú felhasználói besorolásra.

Ha az alábbi kritériumok bármelyike teljesül, a felhasználó/felhasználás üzletinek minősül:
• A felhasználót nyilvántartásba vette/minősítette valamely nemzeti vagy állami tőzsde, szabályozó hatóság, szakmai szövetség vagy elismert szakmai szervezet (pl. FINRA, NFA, CSA, IAPD stb.).
• A felhasználó munkakörének részét képezi értékpapírok vagy tőzsdei áruk adásvétele a munkáltatója nevében.
• A felhasználó munkakörének részét képezi a piaci adatok elemzése, amely alapján befektetési/kereskedési döntéseket hoz a munkáltatója nevében.
• A felhasználó munkakörének megnevezése: bróker/kereskedő, pénzügyi tanácsadó, befektetési tanácsadó, befektetéskezelő vagy vagyonkezelő.
• A számla nem egy természetes személy (hanem egy jogi személy, gazdasági társaság vagy állami szerv stb.) nevén van bejegyezve.
• A felhasználó egy banki, befektetési vagy pénzügyi tevékenységeket végző intézmény nevében jár el.
• A felhasználó egy olyan vállalkozás alvállalkozója vagy független vállalkozója, amely piaci adatokat használ a befektetési/kereskedési döntések meghozatala során.
• A felhasználó egy intézményi számla (minden ilyen számla üzleti célúnak minősül, pl. intézményi családi számla, kisvállalkozói számla, saját számlás kereskedési csoport számla, fedezeti és befektetési alap számla vagy más intézményi számla).
• A felhasználó egy befektetési klub, függetlenül attól, hogy részesül-e díjazásban vagy sem.

Egyéni és közös számlák:
• Ha az előfizető nem családtag harmadik fél felhasználó. A családtag meghatározása: közvetlen rokon, szülő/gyerek, nagyszülő/unoka vagy testvér.

Bizalmi vagyonrendelési (trust) számlák:
• Bizalmi vagyonrendelési (trust) számla esetén, ha a vagyonkezelő nem természetes személy. A vagyonkezelőnek természetes személynek kell lennie, és nem lehet intézmény.
• Bizalmi vagyonrendelési (trust) számla esetén, ha a kedvezményezettek nem közvetlen családtagok, vagy ha a kedvezményezettek nem természetes személyek.
• Ha a számla olyan vagyonrendelés (trust), ami nem rokoni vagy családi bizalmi vagyonrendelés. Minden nem rokoni bizalmi vagyonrendelés üzleti célúnak minősül. 

Tanácsadói számlák:
• Baráti és családi számlák/befektetéskezelői számlák/szakmai és nem szakmai tanácsadói számlák
• Valamely nemzeti vagy állami tőzsde, szabályozó hatóság, szakmai szövetség vagy elismert szakmai szervezet (pl. FINRA, NFA, CSA, IAPD stb.) által nyilvántartásba vett/minősített tanácsadó
• Egy tanácsadói számla akkor minősül üzleti célúnak, ha a tanácsadó egy intézményi számlát kezel és/vagy díjat számít fel az ügyfeleinek, függetlenül a számla regisztrációs státuszától.