Alternative Streaming Quotes for European Equities

 

Alternative Streaming Quotes for EU Equities

On August 1st, 2022, clients with non-professional or non-commercial market data subscriber status will receive complimentary real-time streaming Best Bid and Offer and last sale quotes on European Equities. These quotes will be aggregated from exchanges such as Cboe Europe, Gettex, Tradegate and Turquoise. The data will display in the SMART quote line and can be used to generate a chart as well.

Eligible users will see a no charge service called 'Alternative European Equities (L1)' added to their account on or before August 1, 2022. Please note this will be a default Market Data service that cannot be removed.

Users who would like to receive the full EBBO (European Best Bid and Offer) will need to subscribe to the individual exchange subscriptions.

 

A szakmai felhasználó fogalma a NYSE és a legtöbb más amerikai tőzsde értelmezésében

Overview: 

Ez a cikk a szakmai (üzleti) piaci adatfelhasználó és a nem szakmai piaci adatfelhasználó fogalma közti különbséget igyekszik tisztázni.

Background: 

Fokozott zavar és bizonytalanság övezi a szakmai és nem szakmai piaci adatelőfizetői kategóriákat. A nem szakmai adatelőfizetőként történő besorolás nem az adott felhasználó személyiségére vonatkozó elítélő minősítés. A besorolás kizárólag a felhasználó számlatípusán és/vagy beosztásán/munkakörén alapul. A hangsúly az adatfelhasználás jellegén van. A félreértések elkerülése végett, a "szakmai" kategóriára "üzleti felhasználásként" míg a "nem szakmai" kategóriára "magáncélú felhasználásként" fogunk hivatkozni. Általánosságban az üzleti felhasználás olyan kereskedelmi vagy általános üzleti tevékenységre utal, ahol a felhasználó a piaci adatokat a kereskedés során vagy egyéb értékteremtési célból használja fel egy vállalkozás nevében és javára. Másrészről a magáncélú felhasználás kizárólag személyes használatra szánt piaci adatokra utal.

Ennek megfelelően mindaz, aki a piaci adatokat a munkaadója nevében történő befektetési döntés meghozatalához, illetve vállalatok vagy cégek közötti kereskedési célokra használja fel, üzleti felhasználónak minősül.

Számos tőzsde auditálási gyakorlatában az üzleti illetve magáncélú besorolást nem az adatfelhasználás jellege, hanem a felhasználó foglalkoztatási iparága határozza meg. Ez a megközelítés azonban pontatlan. Lehetséges, hogy egy felhasználó bár egy banknál dolgozik, de a napi feladatvégzése során nem használ fel piaci adatokat (pl. könyvelő, vezérigazgató és/vagy banki ügyintéző/pénztáros(.

Ezért mi inkább a felhasználó munkaköri kötelességeit és számlatípusát, semmint a munkaadóját vagy iparágát vesszük figyelembe a piaci adatfelhasználási kategória megállapítása során. Tisztában vagyunk vele, hogy a szolgáltatók és tőzsdék által az üzleti felhasználás után felszámított díjak lényegesen magasabbak lehetnek, mint magáncélú felhasználás esetén. Ezért rendkívül fontos, hogy a piaci adatfelhasználók besorolása tisztességes és pontos legyen.

Mindazonáltal valamely pénzügyi szabályozó hatóság (pl. FINRA, NFA, CSA stb.) által nyilvántartásba vett felhasználók minden esetben az üzleti kategóriába tartoznak, függetlenül a foglalkoztatási státuszuktól vagy munkakörüktől.

Az IBKR különböző számlatípusaival kapcsolatos további információkért kérjük, látogasson el a https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1036 webodalra.

Az alábbi irányelveket használjuk a felhasználók és/vagy számlák besorolásához. Felhívjuk a figyelmet, hogy a tőzsdei szabályzatok megkövetelik, hogy minden új előfizető üzleti felhasználóként kerüljön besorolásra mindaddig, amíg a megfelelő vizsgálat eredményeként bizonyítást nem nyer, hogy jogosult a magáncélú felhasználói besorolásra.

Ha az alábbi kritériumok bármelyike teljesül, a felhasználó/felhasználás üzletinek minősül:
• A felhasználót nyilvántartásba vette/minősítette valamely nemzeti vagy állami tőzsde, szabályozó hatóság, szakmai szövetség vagy elismert szakmai szervezet (pl. FINRA, NFA, CSA, IAPD stb.).
• A felhasználó munkakörének részét képezi értékpapírok vagy tőzsdei áruk adásvétele a munkáltatója nevében.
• A felhasználó munkakörének részét képezi a piaci adatok elemzése, amely alapján befektetési/kereskedési döntéseket hoz a munkáltatója nevében.
• A felhasználó munkakörének megnevezése: bróker/kereskedő, pénzügyi tanácsadó, befektetési tanácsadó, befektetéskezelő vagy vagyonkezelő.
• A számla nem egy természetes személy (hanem egy jogi személy, gazdasági társaság vagy állami szerv stb.) nevén van bejegyezve.
• A felhasználó egy banki, befektetési vagy pénzügyi tevékenységeket végző intézmény nevében jár el.
• A felhasználó egy olyan vállalkozás alvállalkozója vagy független vállalkozója, amely piaci adatokat használ a befektetési/kereskedési döntések meghozatala során.
• A felhasználó egy intézményi számla (minden ilyen számla üzleti célúnak minősül, pl. intézményi családi számla, kisvállalkozói számla, saját számlás kereskedési csoport számla, fedezeti és befektetési alap számla vagy más intézményi számla).
• A felhasználó egy befektetési klub, függetlenül attól, hogy részesül-e díjazásban vagy sem.

Egyéni és közös számlák:
• Ha az előfizető nem családtag harmadik fél felhasználó. A családtag meghatározása: közvetlen rokon, szülő/gyerek, nagyszülő/unoka vagy testvér.

Bizalmi vagyonrendelési (trust) számlák:
• Bizalmi vagyonrendelési (trust) számla esetén, ha a vagyonkezelő nem természetes személy. A vagyonkezelőnek természetes személynek kell lennie, és nem lehet intézmény.
• Bizalmi vagyonrendelési (trust) számla esetén, ha a kedvezményezettek nem közvetlen családtagok, vagy ha a kedvezményezettek nem természetes személyek.
• Ha a számla olyan vagyonrendelés (trust), ami nem rokoni vagy családi bizalmi vagyonrendelés. Minden nem rokoni bizalmi vagyonrendelés üzleti célúnak minősül. 

Tanácsadói számlák:
• Baráti és családi számlák/befektetéskezelői számlák/szakmai és nem szakmai tanácsadói számlák
• Valamely nemzeti vagy állami tőzsde, szabályozó hatóság, szakmai szövetség vagy elismert szakmai szervezet (pl. FINRA, NFA, CSA, IAPD stb.) által nyilvántartásba vett/minősített tanácsadó
• Egy tanácsadói számla akkor minősül üzleti célúnak, ha a tanácsadó egy intézményi számlát kezel és/vagy díjat számít fel az ügyfeleinek, függetlenül a számla regisztrációs státuszától.

Piaci adat - Minimális tőkekövetelmény

BEVEZETÉS

A vonatkozó szabályzatokkal összhangban az IBKR a valós idejű piaci adat előfizetés előfeltételeként minimális tőkekövetelményt vezet be annak érdekében, hogy a fedezeti követelményt nem teljesítő, túl alacsony egyenleggel rendelkező számlák kényszerlikvidációja kevesebb valószínűséggel forduljon elő.

A követelmény az alábbiak szerint alakul: Amennyiben az előfizetéshez szükséges minimális tőkekövetelmény teljesül az ügyfél számláján, megtarthatja az előfizetést, mindaddig, amíg rendelkezik az előfizetési díj befizetéséhez szükséges egyenleggel és a számla tőkéje a határértéket eléri. Amikor a tőkemennyiség a határérték alá esik, az előfizetések folytatásához legalább a határértéket elérő tőkét szükséges elhelyezni a számlán.

Az IBKR ügyfelei a kereskedéshez nem kötelesek előfizetni valós idejű jegyzésekre, azonban az előfizetéssel rendelkező ügyfeleknek ajánlott jóval a küszöbértéket meghaladó tőkemennyiséget tartani számlájukon, hogy a számla tőkemennyiségének esetleges ingadozása ne szakítsa meg az előfizetést.

A minimális tőkekövetelmény az alábbi táblázatban feltüntetett módon, számlánként változik.

 

TŐKEMINIMUM

Piaci adat előfizetés minimális tőkekövetelménye1
Számlatípus

Minimum2

Egyéni számla (amennyiben nincs alább feltüntetve) 500 USD
Pénzügyi tanácsadói számla 500 USD
Pénzügyi tanácsadói ügyfélszámla 500 USD
Intézményi és/vagy Szervezeti számla 500 USD
Lakossági családi tanácsadó számla 200 USD
Nem professzionális tanácsadói számla 200 USD
Közvetítő bróker ügyfélszámlák 200 USD
Magánszemély számlák az IB Indiánál 100 USD

1 USD-ben megjelölve, nem USD alapdevizát használó számlák esetén USD-nek megfelelő értékben megadva.

2 Az előfizetést követő bármely hónapban az előfizetés megújításához szükséges összeget jelöli.

Hogyan tudom kiválasztani a legmegfelelőbb előfizetési szolgáltatást egy adott értékpapírra vonatkozóan?

Az IBKR ügyfelei használhatják a „Piaci adat asszisztens” eszközt, amely segítséget nyújthat a kereskedni kívánt értékpapírra (részvény, opció vagy warrant) vonatkozóan elérhető előfizetési szolgáltatások kiválasztásában. A keresés kilistázza az összes olyan tőzsdét, amelyen elérhető az adott termék, továbbá megjeleníti az előfizetési ajánlatot és a havi díjat a professzionális és a nem professzionális ügyfelek számára egyaránt, valamint az egyes előfizetésekhez kapcsolódó piaci eltérések mélységét.

A Piaci adat asszisztens elérésének lépései:

 1. Jelentkezzen be az Ügyfélportálra
 2. Kattintson a Súgó menüre (kérdőjel ikon a jobb felső sarokban), majd az Ügyféltámogató központra
 3. Görgessen lefelé, és kattintson a Piaci adat asszisztens lehetőségre
 4. Adja meg a tőzsdekódot vagy az ISIN-t és a tőzsdét
 5. Az opcionális szűrőknél válassza ki a megfelelőket: Professzionális / Nem professzionális előfizetői státusz, Deviza és Eszköz
 6. Kattintson a Keresés gombra
 7. Tekintse át az elérhető lehetőségeket, és válassza ki az Ön igényeinek legmegfelelőbb előfizetést.

További információkért látogasson el az IBKR weboldalán a piaci adatokról szóló oldalra.

Glossary terms: 

Piaci adatokról küldött pillanatfelvételek

HÁTTÉRINFORMÁCIÓK

Az IBKR az arra jogosult ügyfelek részére lehetővé teszi valós idejű jegyzési adatok lekérését egyetlen pénzügyi eszközre vonatkozóan. Ez a „Jegyzésekről küldött pillanatfelvétel” szolgáltatás különbözik a hagyományos jegyzési adatszolgáltatásoktól, amelyek folyamatos adatfolyamot és mindig a legfrissebb valós idejű árfolyamokat kínálják. A „Jegyzésekről küldött pillanatfelvétel” szolgáltatás alacsony költségű alternatívát jelent azon ügyfelek számára, akik nem folytatnak rendszeres kereskedési tevékenységet, és a megbízások benyújtásakor nem késleltetett jegyzési adatokra1 szeretnének hagyatkozni. Az alábbiakban bővebb tájékoztatást kaphat erről a jegyzési adatszolgáltatásról. 

A JEGYZÉSI ADATOK ELEMEI

A jegyzésekről küldött pillanatfelvétel az alábbi adatokat tartalmazza:        

 • Utolsó ár
 • Utolsó jegyzési mennyiség
 • Utolsó tőzsde
 • Aktuális vételi/ajánlati ár
 • Aktuális vételi és eladási mennyiség
 • Aktuális vételi és eladási ajánlat tőzsdéje 

ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szolgáltatás Korlátozások Lekérdezés díja (USD)2
AMEX (Network B/CTA)   0,01 $
ASX Total Nincs hozzáférés az ASX24-hez.
Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető.
0,03 $
Bolsa de Madrid   0,03 $
Canadian Exchange Group (TSX/TSXV) Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető, akik nem az IB Canada ügyfelei. 0,03 $
CBOT valós idejű   0,03 $
CME valós idejű   0,03 $
COMEX valós idejű   0,03 $
Eurex Core Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
Euronext Basic Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető.

Tartalmazza az Euronext részvényeket, indexeket, részvényszármazékokat és indexszármazékokat.
0,03 $
Német ETF-ek és indexek Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
Hongkong (HKFE) származékok   0,03 $
Hong Kong Securities Exchange (részvények, warrantok, kötvények)   0,03 $
Johannesburg Stock Exchange   0,03 $
Montreal Derivatives Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
NASDAQ (Network C/UTP)   0,01 $
Északi országok részvényeinek származékai   0,03 $
Északi országok részvényei   0,03 $
NYMEX valós idejű   0,03 $
NYSE (Network A/CTA)   0,01 $
OPRA (Amerikai opciós tőzsdék)   0,03 $
Shanghai Stock Exchange 5 másodperces pillanatfelvétel (HKEx)   0,03 $
Shenzhen Stock Exchange 3 másodperces pillanatfelvétel (HKEx)   0,03 $
SIX svájci tőzsde Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
Azonnali piac Németország (Frankfurt/Xetra) Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
STOXX Index valós idejű adatok Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető. 0,03 $
Toronto Stk Exchange Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető, akik az IB Canada ügyfelei. 0,03 $
TSX Venture Exchange Kizárólag nem professzionális előfizetők számára elérhető, akik az IB Canada ügyfelei. 0,03 $
UK LSE (IOB) részvények   0,03 $
UK LSE részvények   0,03 $

1A szabályozói követelményeknek megfelelően az IBKR már nem szolgáltat amerikai részvényekre vonatkozó késleltetett jegyzési adatokat az Interactive Brokers LLC ügyfelei részére.

2Az árak a jegyzésekről küldött pillanatfelvételenként értendők, és USD-ben vagy egyéb esetben az alapdeviza egyenértékében kerülnek megállapításra.

 

JOGOSULTSÁG

 • A jegyzésekről küldött pillanatfelvételekre a számlák abban az esetben jogosultak, ha rendelkeznek a piaci adatok előfizetési minimumával és a fenntartási tőkeegyenleg-követelményekkel.
 • A jegyzésekről küldött pillanatfelvételekhez való hozzáféréshez a TWS Build 976.0 vagy annál újabb verziójával kell rendelkezniük.

 

ÁRAZÁS

 • Az ügyfelek havonta 1,00 $ értékű pillanatfelvételt kapnak ingyenesen. Az ingyenes pillanatfelvételek lekérhetők amerikai vagy nem amerikai jegyzésekre vonatkozóan, és az ingyenes keret felhasználását követő lekérdezések után további értesítés nélkül díjat számítunk fel. Az ügyfelek minden munkanap végén megtekinthetik az igénybe vett pillanatfelvételeket az Ügyfélportálon keresztül.
 • A jegyzések díjai késleltetve, általában a pillanatfelvétel-szolgáltatások nyújtásának hónapját követő első héten kerülnek megállapításra. Kényszerlikvidációkat kell végrehajtanunk azokon a számlákon, amelyeken nincs elegendő fedezet vagy hitelértékkel bíró tőke a havi díj fedezésére.
 • A pillanatfelvételek után felszámított díj nem haladhatja meg a kapcsolódó valós idejű adatfolyam havi díját. Ebben az esetben az adatfolyamot a hónap hátralévő részében további költség nélkül biztosítjuk. Az adatfolyamra való átállás a pillanatfelvételekre meghatározott felső határ elérését követő munkanapon körülbelül 18:30-kor (EST) történik meg. Az adott hónap végén az adatfolyam-szolgáltatás automatikusan felfüggesztésre kerül, és újraindul a pillanatfelvétel-szolgáltatás. Az egyes szolgáltatások felső díjhatára egymástól függetlenül kerül meghatározásra, és az egyik szolgáltatás keretein belül leadott jegyzési adatokra vonatkozó kérelem nem számít bele a másik szolgáltatás felső díjhatárába. Az alábbi táblázat egy példát szemléltet.
Szolgáltatás Jegyzési adatra vonatkozó kérelem díja (USD) Felső határ nem professzionális előfizetők esetén (Kérelem / díj összesen)2 Felső határ professzionális előfizetők esetén (Kérelem / díj összesen)3
AMEX (Network B/CTA) 0,01 $ 150 / 1,50 $ 2 300 / 23,00 $
NASDAQ (Network C/UTP) 0,01 $ 150 / 1,50 $ 2 500 / 25,00 $
NYSE (Network A/CTA) 0,01 $ 150 / 1,50 $ 4 500 / 45,00 $

 

JEGYZÉSEKRŐL KÜLDÖTT PILLANATFELVÉTEL KÉRELMEZÉSE

Kereskedés asztali számítógépes felületen – TWS (Classic):

Amennyiben a TWS-ben késleltetett adatok szerepelnek, és Ön feliratkozott a pillanatfelvételekre, a Tőzsdekód tevékenység oszlopban látható egy Pillanatfelvétel gomb:

 

A Pillanatfelvétel gombra kattintva megnyílik egy új ablak a jegyzés részleteiről. Ebben az ablakban feltüntetésre kerül az adott tőzsdekódra vonatkozó NBBO jegyzés beérkezésének időpontja és a további NBBO információk:


 

Az NBBO jegyzési adatokat a Jegyzési adatok ablakban frissítheti a Frissítés gombra kattintva. 

Példa:

A fenti esetben a GOOG egy NASDAQ-on (Network C/UTP) jegyzett részvény. Kérelmenként (pillanatfelvételenként) 0,01 USD díj kerül felszámításra.

 • A nem professzionális ügyfelek további 149 pillanatfelvételt kérelmezhetnek a GOOG-ról vagy bármilyen egyéb NASDAQ-on (Network C/UTP) jegyzett részvényről, mielőtt a szolgáltatás átáll az adatfolyamra.
 • A professzionális ügyfelek további 2 499 pillanatfelvételt kérelmezhetnek a GOOG-ról vagy bármilyen egyéb NASDAQ-on (Network C/UTP) jegyzett részvényről, mielőtt a szolgáltatás átáll az adatfolyamra.

A pillanatfelvételekért csak a felső határ eléréséig számítunk fel díjat. A pillanatfelvételek felső határának elérését követően a hónap hátralévő részére nem történik módosítás, ettől kezdve adatfolyam-szolgáltatást nyújtunk Önnek.

 

Kereskedés asztali számítógépes felületen – TWS (Mosaic):

Amennyiben a TWS-ben késleltetett adatok szerepelnek, és Ön feliratkozott a pillanatfelvételekre, a Monitor fülön egy adott sorra kattintva a Megbízásbenyújtási ablakban lehetősége nyílik pillanatfelvétel kérelmezésére az adott pozícióra vonatkozóan.

 


 

A +PILLANATFELVÉTEL gombra kattintva megnyílik egy új ablak a jegyzés részleteiről. Ebben az ablakban feltüntetésre kerül az adott tőzsdekódra vonatkozó NBBO jegyzés beérkezésének időpontja és a további NBBO információk:

 


 

Az NBBO jegyzési adatokat a Jegyzési adatok ablakban frissítheti a Frissítés gombra kattintva.

Ügyfélportál:

Amennyiben a TWS-ben késleltetett adatok szerepelnek, és Ön feliratkozott a pillanatfelvételekre, az Megbízási jegy ablakban a vételi/eladási ár alatt találja a Pillanatfelvétel linket:

 

 

A Pillanatfelvétel linkre kattintva megnyílik egy új ablak a jegyzés részleteiről. Ebben az ablakban feltüntetésre kerül az adott tőzsdekódra vonatkozó NBBO jegyzés beérkezésének időpontja:

 

 

A pillanatfelvétel ablakban a Frissítés linkre kattintva frissítheti az NBBO jegyzési adatot.

 

Webes kereskedés – WebTrader:

Amennyiben a TWS-ben késleltetett adatok szerepelnek, és Ön feliratkozott a pillanatfelvételekre, a Piac fülön a További adatok oszlopban látható egy Pillanatfelvétel gomb:

 


 

A Pillanatfelvétel gombra kattintva megnyílik egy új ablak a jegyzés részleteiről. Ebben az ablakban feltüntetésre kerül az adott tőzsdekódra vonatkozó NBBO jegyzés beérkezésének időpontja:

 

Kereskedés mobiltelefonon – IBKR Mobile alkalmazás:

A Jegyzések oldalon a tőzsdekódra koppintva láthatja a jegyzés részleteit. Amennyiben az alkalmazás késleltetett adatokat jelenít meg, és Ön feliratkozott a pillanatfelvételekre, a jegyzés részleteinél látható egy Pillanatfelvétel gomb:


A Pillanatfelvétel linkre koppintva megnyílik egy új ablak a jegyzés részleteiről. Ebben az ablakban feltüntetésre kerül az adott tőzsdekódra vonatkozó NBBO jegyzés beérkezésének időpontja és a további NBBO információk:

 

 

Megfontolandó tényezők amerikai piaci adat előfizetések kiválasztásakor (nem professzionális ügyfelek részére)

A piaci adat előfizetési kínálat meghatározásakor az IBKR számos különféle ügyfél igényeit igyekszik figyelembe venni, különös tekintettel a kereskedett termékek körére és az adathasználat gyakoriságára. Arra törekszünk, hogy minimalizáljuk az amerikai tőzsdékre vonatkozó adatok előfizetési költségeit, ezért különféle előfizetési csomagokat és szabadon választható („a la carte”) előfizetéseket, továbbá valós idejű piaci adatfolyamokat, pillanatfelvételeket és késleltetett hírfolyamokat is kínálunk ügyfeleinknek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a szabályozói követelményeknek megfelelően az IBKR már nem szolgáltat késleltetett jegyzési adatokat amerikai értékpapírokról az Interactive Brokers LLC ügyfelei részére.

Az alábbiakban kifejtett alapvető kérdések segítségére lehetnek az Ön igényeinek legmegfelelőbb előfizetés kiválasztása során (az aktuális előfizetési díjakról weboldalunkon tájékozódhat). Figyelem: az ügyfelek nem kötelesek igénybe venni az IBKR adatszolgáltatását.
 

Milyen amerikai termékekkel kereskedik?

A számos különféle termékkategóriával kereskedő ügyfeleink részére alapvető előfizetési csomagunkat, az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagot ajánljuk, amelynek havi díja 10 USD, és számos amerikai részvényre, részvényindexre, kötvényre, határidős ügyletre és határidős opcióra vonatkozó jegyzéseket tartalmaz. Az előfizetés havi díját elengedjük minden olyan hónapban, amikor a számla legalább 30 USD jutalékot termel.
 
Határidős ügyletek
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: valós idejű, könyv felszíne jegyzések: CBOT, CME, COMEX és NYMEXUS.
- Határidős ügyletek PLUS csomag: valós idejű, könyv mélye (Level 2) jegyzések: CBOT, CME, COMEX, és NYMEX.1
- ICE amerikai határidős ügyletek (NYBOT): valós idejű opciókat és LIFFE nemesfém határidős ügyleteket és határidős opciókat tartalmaz.
 
Kötvények
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: amerikai vállalati kötvények és állampapírok valós idejű jegyzéseit tartalmazza.
- Amerikai kötvények – valós idejű adatok: amerikai vállalati kötvények és állampapírok jegyzéseire vonatkozó valós idejű adatok ingyenes hozzáféréssel.
 
Opciók
- OPRA könyv felszíne: valós idejű könyv felszíni adatok az összes amerikai értékpapír-opciós tőzsde jegyzéseire vonatkozóan.
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: az opciók alapjául szolgáló számos részvényindex valós idejű jegyzéseit tartalmazza.
 
OTC részvények
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: az OTCBB és PINK tőzsdén jegyzett részvények valós idejű könyv felszíni jegyzéseit tartalmazza.
 
National Market System (NMS) részvények – az előfizetés részét képező NMS szerinti részvények (NYSE, AMEX, NASDAQ és Cboe jegyzések) változhatnak a következő szempontok függvényében:
 

 

Milyen gyakorisággal szeretne valós idejű jegyzéseket látni?

 
Alkalmanként
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: valós idejű, könyv felszíne jegyzések: NYSE, AMEX és NASDAQ. Alkalmi felhasználók számára ideális, mivel jegyzéseket csak abban az esetben jelenít meg, ha az ügyfél „pillanatfelvételt” kér, amelynek díja alkalmanként 0,01 USD. Ha a pillanatfelvétel frissítésére irányuló kérelmek száma egy hónapban egy adott tőzsdére vonatkozóan eléri a 150-et, az adott tőzsdére vonatkozóan fizetendő díjat 1,50 USD-ben maximáljuk, és az előfizető az adott hónap hátralévő részében felár nélkül kap valós idejű piaci adatfolyamot (azaz a pillanatfelvétel díja mindhárom fenti tőzsde esetében legfeljebb 4,50 USD). Felhívjuk a figyelmét, hogy a legalább 30 USD havi jutalékot generáló számlák esetében a csomag 10 USD havi díját elengedjük, a jegyzésekről küldött pillanatfelvételek díját azonban nem.
 
Rendszeres időközönként
- NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C): a NYSE, az AMEX illetve a NASDAQ valós idejű könyv felszíni jegyzéseire vonatkozó piaci adatfolyamok, amelyek szabadon választható („a la carte”) előfizetésekkel érhetők el 1,50 USD havi díj (mindhárom tőzsdére történő előfizetés esetén összesen 4,50 USD) ellenében. Olyan felhasználók számára ideális, akik a fenti tőzsdék közül egy vagy két tőzsdén jegyzett értékpapírokkal kereskednek rendszeres gyakorisággal.
 
- Cboe One: valós idejű piaci adatfolyamok a négy amerikai Cboe részvénytőzsdéről havi 5 USD-ért. 
 
OPRA könyv felszíne: valós idejű könyv felszíni adatok az összes amerikai értékpapír-opciós tőzsde jegyzéseire vonatkozóan, amelyek havi előfizetési díja 1,50 USD.
 
- Amerikai részvényekre és opciókra vonatkozó piaci adatfolyamok – kiegészítő csomag1: a következő tőzsdéket tartalmazza: NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C), és OPRA (amerikai opciók). Olyan felhasználók számára ideális, akik az összes fenti tőzsdén jegyzett értékpapírokkal kereskednek rendszeres gyakorisággal. Az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagban szereplő jegyzésekről készített pillanatfelvételeket váltja fel, havi díja 4,50 USD.
 
Cboe One – kiegészítő csomag1: valós idejű piaci adatfolyamok a négy amerikai Cboe részvénytőzsdéről. Az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagban szereplő jegyzésekről készített pillanatfelvételeket váltja fel, havi díja 1 USD.

 

Havonta átlagosan mennyi jutalékot termel a számlája?

 
Havonta kevesebb mint 30 USD
- NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C): a NYSE, az AMEX illetve a NASDAQ valós idejű könyv felszíni jegyzéseire vonatkozó piaci adatfolyamok. Amennyiben csak NMS szerinti részvényekkel kereskedik, és számlája havonta kevesebb mint 30 USD jutalékot termel, mindhárom tőzsdére vonatkozóan valós idejű részvénypiaci adatfolyamhoz kaphat hozzáférést havi 4,50 USD díj ellenében, vagy pillanatfelvételekhez havi 10 USD ellenében.
 
Cboe One: valós idejű piaci adatfolyamok a négy amerikai Cboe részvénytőzsdéről havi 5 USD-ért. Amennyiben csak NMS szerinti részvényekkel kereskedik, és számlája havonta kevesebb mint 30 USD jutalékot termel, mindhárom tőzsdére vonatkozóan valós idejű részvénypiaci adatfolyamhoz kaphat hozzáférést havi 5 USD díj ellenében, vagy pillanatfelvételekhez havi 10 USD ellenében.
 
Havonta több mint 30 USD
- Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag: valós idejű, könyv felszíne jegyzésekről igényelt pillanatfelvételek: NYSE, AMEX és NASDAQ. Ezen előfizetés ingyenesen igénybe vehető, mivel elengedjük a díjat abban az esetben, ha számlája legalább havi 30 USD jutalékot generál. Érdemes megfontolnia, hogy ezt azt előfizetést kiegészítse valamely másik, valós idejű piaci adatfolyam szolgáltatással: NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C) , amelyek havi díja 1,50 USD.
 

 

Melyik tőzsdéken kereskedik? 

 
Limitált 
- NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C): a NYSE, az AMEX illetve a NASDAQ valós idejű könyv felszíni jegyzéseire vonatkozó piaci adatfolyamok. Ha ezen tőzsdék közül legalább kettő tőzsdén kereskedik értékpapírokkal, akkor jegyzésenként havi 1,50 USD díj ellenében hozzáférést kaphat a valós idejű részvénypiaci adatfolyamokhoz. Ha az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagra is előfizetéssel rendelkezik, a valós idejű adatfolyam felülírja a jegyzésekről készült pillanatfelvételeket az egyes kiválasztott tőzsdék esetében, minden egyéb tőzsde esetén továbbra is pillanatfelvételeket kap. Ha nem rendelkezik előfizetéssel az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagra, nem kap jegyzési adatokat amerikai részvényekre vonatkozóan, mivel a FINRA szabályozások miatt éles számlák esetén az amerikai részvényekre vonatkozó késleltetett jegyzési adatok nem képezik a szolgáltatás részét.
 
Minden tőzsde
- Amerikai részvényekre és opciókra vonatkozó piaci adatfolyamok – kiegészítő csomag1: a következő tőzsdéket tartalmazza: NYSE (Network A), AMEX (Network B), NASDAQ (Network C), és OPRA (amerikai opciók). Olyan felhasználók számára ideális, akik az összes fenti tőzsdén jegyzett értékpapírokkal kereskednek rendszeres gyakorisággal. Az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagban szereplő jegyzésekről készített pillanatfelvételeket váltja fel.
 
Cboe One/ Cboe One kiegészítő csomag1: valós idejű piaci adatfolyamok a négy amerikai Cboe részvénytőzsdéről. Az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagban szereplő jegyzésekről készített pillanatfelvételeket váltja fel.

1Előfizetéssel szükséges rendelkezni az Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomagra.

 

 

Késleltetett piaci adatok időzítése

Overview: 

A piaci adatszolgáltatók jellemzően kétféle módon szolgáltatják a tőzsdei adatokat: valós időben vagy késleltetve. A valós idejű piaci adatok a nyilvános közzététellel egy időben, azonnal elérhetők, míg a késleltetett piaci adatok a valós idejű jegyzésekhez képest általában 10-20 perces csúszással válnak elérhetővé.

Egyes tőzsdék a késleltetett adatokat akár piaci adat előfizetés nélkül, ingyenesen is hozzáférhetővé teszik. Az alábbi táblázat tartalmazza azon tőzsdéket, amelyek piaci adatait ingyenesen, hivatalos előfizetés nélkül is biztosítjuk (azaz a késleltetett adatok az adott termék tőzsdekódjának hozzáadásával jelennek meg a kereskedési platformon). A táblázatban emellett feltüntetjük az egyes tőzsdei adatokhoz tartozó valós idejű előfizetés megnevezését is, amelyek díjáról az IBKR hivatalos weboldalán tájékozódhat. 

Felhívjuk a figyelmét a következőkre:

 • A szabályozói követelményekkel összhangban az IBKR már nem szolgáltat amerikai részvényekre vonatkozó késleltetett jegyzési adatokat az Interactive Brokers LLC ügyfeleinek.
 • A késleltetetten megjelenített jegyzési adatok tájékoztató jellegűek, és nem feltétlenül használhatók kereskedési célokra. A megjelenítés időpontja előzetes értesítés nélkül esetlegesen későbbre tolódhat.

 

 

Észak- és Dél-Amerika

Tőzsde Tőzsde megnevezése az IB-nél Késleltetés időtartama Valós idejű előfizetés megnevezése
CBOT CBOT 10 perc CBOT valós idejű
CBOE Futures Exchange CFE 10 perc CFE továbbfejlesztett
Market Data Express (MDX) CBOE 10 perc CBOE Market Data Express indexek
CME CME 10 perc CME valós idejű
COMEX COMEX 10 perc COMEX valós idejű
ICE US NYBOT 10 perc ICE Futures U.S. (NYBOT)
Mexican Derivatives Exchange MEXDER 15 perc Mexican Derivatives Exchange
Mexican Stock Exchange MEXI 20 perc Mexican Stock Exchange
Montreal Exchange CDE 15 perc Montreal Exchange
NYMEX NYMEX 10 perc NYMEX valós idejű
NYSE GIF NYSE 15 perc NYSE globális index adatok
One Chicago ONE 10 perc OneChicago
OPRA OPRA 15 perc OPRA könyv felszíne (L1) (amerikai opciós tőzsdék)
OTC piacok PINK 15 perc OTC piacok
Toronto Stock Exchange TSE 15 perc Toronto Stock Exchange
Venture Exchange VENTURE 15 perc TSX Venture Exchange

 

Európa

Tőzsde Tőzsde megnevezése az IB-nél Késleltetés időtartama Valós idejű előfizetés megnevezése
BATS Europe BATE/CHIX 15 perc Európai (BATS/Chi-X) részvények
Boerse Stuttgart SWB 15 perc Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB)
Bolsa de Madrid BM 15 perc Bolsa de Madrid
Borsa Italiana BVME/IDEM 15 perc Borsa Italiana (BVME stock / SEDEX / IDEM deriv)
Budapesti Értéktőzsde BUX 15 perc Budapesti Értéktőzsde
Eurex EUREX 15 perc Eurex valós idejű adatok
Euronext AEB/SBF/MATIF/BELFOX 15 perc Euronext Cash
Euronext AEB/SBF/MATIF/BELFOX 15 perc Euronext adatcsomag
Frankfurt Stock Exchange és XETRA FWB/IBIS/XETRA 15 perc Azonnali piac Németország (Frankfurt/Xetra)
ICE Futures Europe (tőzsdei árucikkek) IPE 10 perc ICE Futures E.U. - Áruk (IPE)
ICE Futures Europe (pénzügyi) ICEEU 10 perc ICE Futures E.U. – pénzügyi (LIFFE)
LSE LSE 15 perc LSE UK
LSEIOB LSEIOB 15 perc LSE International
MEFF MEFF 15 perc BME (MEFF)
NASDAQ QMX Északi országok származékai OMS 15 perc Északi országok részvényeinek származékai
Prague Stock Exchange PRA 15 perc Prágai Tőzsde azonnali piac
Svájci tőzsde EBS/VIRTX 15 perc SIX svájci tőzsde
Tel Aviv Stock Exchange TASE 15 perc Tel Aviv Stock Exchange
Turquoise ECN TRQXCH/TRQXDE/TRQXEN 15 perc Turquoise ECN
Warsaw Stock Exchange WSE 15 perc Warsaw Stock Exchange

 

Ázsia

Tőzsde Tőzsde megnevezése az IB-nél Késleltetés időtartama Valós idejű előfizetés megnevezése
Australian Stock Exchange ASX 20 perc ASX Total
Hang Seng indexek HKFE-IND 15 perc Hang Seng indexek
Hong Kong Futures Exchange HKFE 15 perc Hongkong származékok (határidős és opciós)
Hong Kong Stock Exchange SEHK 15 perc Hong Kong Securities Exchange (részvények, warrantok, kötvények)
Korea Stock Exchange KSE 20 perc Korea Stock Exchange
Indiai Nemzeti Tőzsde NSE 15 perc Indiai Nemzeti Tőzsde, tőkepiaci szegmens
Osaka Securities Exchange OSE.JPN 20 perc Osaka Exchange
SGX származékok SGX 10 perc Singapore Exchange (SGX) – származékok
Shanghai Stock Exchange SEHKNTL 15 perc Shanghai Stock Exchange
Shanghai Stock Exchange STAR Market SEHKSTAR 15 perc Shanghai Stock Exchange
Shenzhen Stock Exchange SEHKSZSE 15 perc Shenzhen Stock Exchange
Singapore Stock Exchange SGX 10 perc Singapore Exchange (SGX) – részvények
Sydney Futures Exchange SNFE 10 perc ASX24 áruk és határidős ügyletek
Tokyo Stock Exchange TSEJ 20 perc Tokyo Stock Exchange

 

Piaci adat tőzsdei hozzáférési díjak

Piaci adatforgalmazóként az IBKR-re különféle tőzsdei megállapodások vonatkoznak, amelyek meghatározzák és szabályozzák az ilyen adatok terjesztésének módját. Emellett bizonyos tőzsdék havidíjat (közkeletű nevén Tőzsdei Hozzáférési Díjat) is felszámítanak a valós idejű vagy késleltetett adatok forgalmazóinak. A Tőzsdei Hozzáférési Díj kifejezés olyan konstrukcióra utal, ahol egy szervezet, például egy brókercég ügyfelei nem a szervezet és a tőzsde között létrejött közvetlen megállapodás, hanem a mi forgalmazói megállapodásunk alapján férnek hozzá a piaci adatokhoz. Tőzsdei Hozzáférési Díj érvényesítése esetén lehetővé tesszük a szervezet számára, hogy mentesüljön a díj megfizetése alól oly módon, hogy korlátozzuk a szervezet ügyfelei számára a tőzsdei adatokra való előfizetés lehetőségét. A szervezet ugyanakkor lehetővé teheti az ügyfelei részére a piaci adatokhoz való hozzáférést díjfizetés ellenében. Az alábbi táblázat a Nasdaq, a CBOE Global Markets és a Deutsche Borse által jelenleg érvényesített Tőzsdei Hozzáférési Díjakat mutatja be. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Deutsche Borse által felszámított Tőzsdei Hozzáférési Díj 2021. február 1-től további intézkedésig elengedésre került. A Nasdaq és a CBOE Global Markets által érvényesített Tőzsdei Hozzáférési Díjak 2016. december 1-je óta vannak hatályban.

Tőzsdei Hozzáférési Termék                        

Tőzsdei Hozzáférési Díj

Ügyfél által kezdeményezett előfizetés

BATS EU Tőzsdei Hozzáférési Díj

950 GBP

· European (BATS/Chi-X) Equities (P, L2)

· European (BATS/Chi-X) Equities (NP, L2)

Nasdaq MFDS Tőzsdei Hozzéférési Díj

150 USD

· US Mutual Funds (P,L1)

· US Mutual Funds (NP, L1)

Nasdaq GIDS Tőzsdei Hozzáférési Díj

800 USD

· Nasdaq Global Index Data Service (P)

· Nasdaq Global Index Data Service (NP)

Nordic Equity Tőzsdei Hozzáférési Díj nem professzionális kereskedők számára

800 EUR

· Nordic Equities (NP, L1)

· Nordic Equities (NP, L2)

Nordic Equity Tőzsdei Hozzáférési Díj professzionális kereskedők számára

2 140 EUR

· Nordic Equities (P, L1)

· Nordic Equities (P, L2)

Deutsche Borse Indices and Xetra ETF & Volatility Indices Tőzsdei Hozzáférési Díj

Elengedett díj

· German ETFs and Indices (P, L1)

· German ETFs and Indices (NP, L1)

Eurex Core Tőzsdei Hozzáférési Díj

Elengedett díj

· Eurex Core (P, L2)

· Eurex Retail Europe (NP, L1)

· Eurex Core (NP, L1)

· Eurex Core (NP, L2)

STOXX Indices Tőzsdei Hozzáférési Díj

Elengedett díj

· STOXX Index Real-Time Data (P)

· STOXX Index Real-Time Data (NP)

Xetra Core Tőzsdei Hozzáférési Díj

Elengedett díj

· Spot Market Germany

(Frankfurt/Xetra) (P, L1)

· Spot Market Germany

(Frankfurt/Xetra) (P, L2)

· Spot Market Germany

(Frankfurt/Xetra) (NP, L1)

· Spot Market Germany

(Frankfurt/Xetra) (NP, L2)

Tradegate Tőzsdei Hozzáférési Díj

Elengedett díj

Tradegate (L1)

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE

 

A táblázatot a következők szerint kell értelmezni: egy szervezet 800 EUR-t fizet a „Nordic Equity Tőzsdei Hozzáférési Díj nem professzionális kereskedők számára” termékért, miáltal a szervezet ügyfeleinek lehetősége nyílik előfizetni a „Nordic Equities (NP, L1)” vagy a „Nordic Equities (NP, L2)” termékre.

 

Kriptodeviza termékek piaci adatai

Részvények/ETF-ek

Amerikai Egyesült Államok

GBTC @ PINK

 • Nem professzionális
  • 1. szint: OTC piacok (NP,L1)
  • 1. szint: Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag (NP,L1)
  • 2. szint: OTC piacok (NP,L2)
  • 2. szint: Globális OTC és OTC piacok (NP,L2)
 • Professzionális
  • 1. szint: OTC piacok (P,L1)
  • 1. szint: Professzionális amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag (P,L1)
  • 2. szint: OTC piacok (P,L2)
  • 2. szint: Globális OTC és OTC piacok (P,L2)

Amerikai Egyesült Államokon kívül

BITCOINXB @ SFB

 • Nem professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (NP,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (NP,L2)
 • Professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (P,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (P,L2)

COINETH @ SFB

 • Nem professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (NP,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (NP,L2)
 • Professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (P,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (P,L2)

COINETHE @ SFB

 • Nem professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (NP,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (NP,L2)
 • Professzionális
  • 1. szint: Északi országok részvényei (P,L1)
  • 2. szint: Északi országok részvényei (P,L2)

 

Indexek

BRR/BRTI @ CME

 • Nem professzionális
  • CME valós idejű nem professzionális 1. szint
  • Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag (NP,L1)
 • Professzionális
  • CME valós idejű professzionális 2 szint (Nincsen CME Pro 1. szintű termék)

NYXBT @ FWB/SWB

 • Nem professzionális
  • FWB: Azonnali piac Németország (Frankfurt/Xetra)(NP,L1)
  • SWB: Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) (NP,L1)
 • Professzionális
  • FWB: Azonnali piac Németország (Frankfurt/Xetra) (NP,L1)
  • SWB: Stuttgart Boerse incl. Euwax (SWB) (NP,L1)

 

Határidős ügyletek

BRR @ CME

ETHUSDRR @ CME

 • Nem professzionális
  • 1. szint: CME valós idejű nem professzionális 1. szint
  • 1. szint: Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag (NP,L1)
  • 2. szint: CME valós idejű nem professzionális 2. szint
  • 2. szint: Amerikai PLUS kedvezményes csomag (NP,L2)
   • Amerikai értékpapírok pillanatfelvétel és határidős ügyletek kedvezményes csomag szükséges hozzá
   • Kizárólag a könyv mélyére vonatkozik
 • Professzionális
  • 2 szint: CME valós idejű professzionális 2. szint (nincs CME Pro 1. szintű termék)

BAKKT @ ICECRYPTO

 • Nem professzionális
  • ICE amerikai határidős ügyletek (NP)
 • Professzionális
  • ICE amerikai határidős ügyletek (P)

Vissza a tartalomjegyzékhez: Bitcoin és más kriptodeviza termékek az IBKR-nél

VR(T) time decay and term adjusted Vega columns in Risk Navigator (SM)

Background

Risk Navigator (SM) has two Adjusted Vega columns that you can add to your report pages via menu Metrics → Position Risk...: "Adjusted Vega" and "Vega x T-1/2". A common question is what is our in-house time function that is used in the Adjusted Vega column and what is the aim of these columns. VR(T) is also generally used in our Stress Test or in the Risk Navigator custom scenario calculation of volatility index options (i.e VIX).

Abstract

Implied volatilities of two different options on the same underlying can change independently of each other. Most of the time the changes will have the same sign but not necessarily the same magnitude. In order to realistically aggregate volatility risk across multiple options into a single number, we need an assumption about relationship between implied volatility changes. In Risk Navigator, we always assume that within a single maturity, all implied volatility changes have the same sign and magnitude (i.e. a parallel shift of volatility curve). Across expiration dates, however, it is empirically known that short term volatility exhibits a higher variability than long term volatility, so the parallel shift is a poor assumption. This document outlines our approach based on volatility returns function (VR(T)). We also describe an alternative method developed to accommodate different requests.

VR(T) time decay

We applied the principal component analysis to study daily percentage changes of volatility as a function of time to maturity. In that study we found that the primary eigen-mode explains approximately 90% of the variance of the system (with second and third components explaining most of the remaining variance being the slope change and twist). The largest amplitude of change for the primary eigenvector occurs at very short maturities, and the amplitude monotonically decreases as time to expiration increase. The following graph shows the main eigenvector as a function of time (measured in calendar days). To smooth the numerically obtained curve, we parameterize it as a piecewise exponential function.

Functional Form: Amplitude vs. Calendar Days

To prevent the parametric function from becoming vanishingly small at long maturities, we apply a floor to the longer term exponential so the final implementation of this function is:

where bS=0.0180611, a=0.365678, bL=0.00482976, and T*=55.7 are obtained by fitting the main eigenvector to the parametric formula.

Inverse square root time decay

Another common approach to standardize volatility moves across maturities uses the factor 1/√T. As shown in the graph below, our house VR(T) function has a bigger volatility changes than this simplified model.

Time function comparison: Amplitude vs. Calendar Days

Adjusted Vega columns

Risk Navigator (SM) reports a computed Vega for each position; by convention, this is the p/l change per 1% increase in the volatility used for pricing.  Aggregating these Vega values thus provides the portfolio p/l change for a 1% across-the-board increase in all volatilities – a parallel shift of volatility.

However, as described above a change in market volatilities might not take the form of a parallel shift.  Empirically, we observe that the implied volatility of short-dated options tends to fluctuate more than that of longer-dated options.  This differing sensitivity is similar to the "beta" parameter of the Capital Asset Pricing Model.  We refer to this effect as term structure of volatility response.

By multiplying the Vega of an option position with an expiry-dependent quantity, we can compute a term-adjusted Vega intended to allow more accurate comparison of volatility exposures across expiries. Naturally the hoped-for increase in accuracy can only come about if the adjustment we choose turns out to accurately model the change in market implied volatility.

We offer two parametrized functions of expiry which can be used to compute this Vega adjustment to better represent the volatility sensitivity characteristics of the options as a function of time to maturity. Note that these are also referred as 'time weighted' or 'normalized' Vega.

Adjusted Vega

A column titled "Vega Adjusted" multiplies the Vega by our in-house VR(T) term structure function. This is available any option that is not a derivative of a Volatility Product ETP. Examples are SPX, IBM, VIX but not VXX.

Vega x T-1/2

A column for the same set of products as above titled "Vega x T-1/2" multiplies the Vega by the inverse square root of T (i.e. 1/√T) where T is the number of calendar days to expiry.

Aggregations

Cross over underlying aggregations are calculated in the usual fashion given the new values. Based on the selected Vega aggregation method we support None, Straight Add (SA) and Same Percentage Move (SPM). In SPM mode we summarize individual Vega values multiplied by implied volatility. All aggregation methods convert the values into the base currency of the portfolio.

Custom scenario calculation of volatility index options

Implied Volatility Indices are indexes that are computed real-time basis throughout each trading day just as a regular equity index, but they are measuring volatility and not price. Among the most important ones is CBOE's Marker Volatility Index (VIX). It measures the market's expectation of 30-day volatility implied by S&P 500 Index (SPX) option prices. The calculation estimates expected volatility by averaging the weighted prices of SPX puts and calls over a wide range of strike prices.

The pricing for volatility index options have some differences from the pricing for equity and stock index options. The underlying for such options is the expected, or forward, value of the index at expiration, rather than the current, or "spot" index value. Volatility index option prices should reflect the forward value of the volatility index (which is typically not as volatile as the spot index). Forward prices of option volatility exhibit a "term structure", meaning that the prices of options expiring on different dates may imply different, albeit related, volatility estimates.

For volatility index options like VIX the custom scenario editor of Risk Navigator offers custom adjustment of the VIX spot price and it estimates the scenario forward prices based on the current forward and VR(T) adjusted shock of the scenario adjusted index on the following way.

 • Let S0 be the current spot index price, and
 • S1 be the adjusted scenario index price.
 • If F0 is the current real time forward price for the given option expiry, then
 • F1 scenario forward price is F1 = F0 + (S1 - S0) x VR(T), where T is the number of calendar days to expiry.
Syndicate content