GYIK: IBCE Brexit számlamigráció

Overview: 

Ez a dokumentum fontos információkat tartalmaz az Ön számlájának az IBUK-tól vagy az IBLLC-től az IBCE-hez történő javasolt átvitelével kapcsolatban. Kérjük, olvassa végig figyelmesen ezt a dokumentumot, mielőtt a (korábban e-mailben megküldött) Kísérőlevélben leírtak szerint járna el.

 

Background: 

Kérjük, szánjon elegendő időt a GYIK dokumentum elolvasására, amely összefoglalja a keretszabályozás néhány kulcsfontosságú, a javasolt számlaátvitelhez kapcsolódó módosítását (a részleteket ld. lentebb), továbbá választ ad néhány esetlegesen felmerülő általánosabb kérdésre. A GYIK-et érdemes a Kísérőlevéllel és a Kísérőlevélhez csatolt dokumentumokkal együtt olvasni. Amennyiben további kérdése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kísérőlevélben megadott elérhetőségek valamelyikén. Ez a GYIK felváltja a korábban az Ön rendelkezésére bocsátott „GYIK: Brexit számlamigráció" („Eredeti GYIK”) című dokumentumot (FAQS: Brexit Account Migration), mivel új információkat tartalmaz, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el az új verziót. A jelen GYIK és az Eredeti GYIK közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen dokumentum az irányadó.

 

 

Kifejtés: 

Ez a GYIK három részből áll. 

 • A. rész: a javasolt számlaátvitellel (részletezés alább) kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat tartalmazza.
 • B. rész: a javasolt számlaátvitel eredményeként bekövetkező legfontosabb jogi és szabályozási változásokkal foglalkozik.
 • C. rész: célja, hogy megválaszolja az esetlegesen felmerülő egyéb kérdéseket, és további, gyakorlatiasabb információkat nyújt azzal kapcsolatban, hogy mi fog változni, és mi nem fog változni a javasolt számlaátvitelt követően. 

 

A. RÉSZ – A JAVASOLT SZÁMLAÁTVITEL

 1. Mi a jelenlegi helyzet, és mi indokolja a változtatásokat?

Amint azzal Ön is tisztában van, jelenleg az Ön és az Interactive Brokers közötti kapcsolatot az Egyesült Királyságban bejegyzett leányvállalatunk, az Interactive Brokers (U.K.) Limited („IBUK”) kezeli, és az Ön által igénybe vett szolgáltatásokat az IBUK, illetve – az Ön által kereskedett termékektől függően – az Egyesült Államokban működő leányvállalatunk, az Interactive Brokers LLC („IBLLC”) nyújtja.  Az IBUK jelenleg úgynevezett pénzügyi szolgáltatási útlevelet használ a szolgáltatások kontinentális Európát érintő részének teljesítésére. Jelenlegi ismereteink szerint a Brexit átmeneti időszakának idei lejártát követően az IBUK elveszíti pénzügyi szolgáltatási útlevelét, és 2021. január 1-jétől az Interactive Brokersnek bizonyos változtatásokat kell végrehajtania arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban melyik leányvállalatunk nyújtja majd Önnek szolgáltatásainkat. 

 

2. Melyek a fentiekben előirányzott „változások”?

Alapítottunk Magyarországon egy új Interactive Brokers leányvállalatot, az Interactive Brokers Central Europe Zrt.-t  („IBCE”).  Javaslatunk szerint a jelenleg az IBUK-val és az IBLLC-vel szerződéses jogviszonyban álló ügyfeleinket áthelyezzük az IBCE-hez.  Szándékaink szerint tehát az Ön IBUK-nál és IBLLC-nél vezetett összes jelenlegi számláját és befektetését átvisszük az IBCE-hez, és az IBUK és az IBLLC helyett a továbbiakban az IBCE nyújtja majd szolgáltatásainkat (az egyszerűség kedvéért a továbbiakban „javasolt számlaátvitel”).

 

3. Mikor megy végbe a javasolt számlaátvitel? 

A javasolt számlaátvitelt megelőzően ismét tájékoztatást küldünk majd erről Önnek. 

 

4. Mi az IBCE? Milyen jellegű cégről van szó?

Az IBCE a Magyar Nemzeti Bank által engedélyezett és felügyelt befektetési szolgáltató.  Az IBCE szabályozási státuszát és profilját tekintve nagyon hasonlít az IBUK-hoz.  Ennek oka, hogy az IBCE és az IBUK egyaránt a pénzügyi eszközök piacairól szóló második irányelv (2014/65/EU irányelv) szerinti engedéllyel rendelkezik. Ez egy uniós szintű jogszabály, amelynek célja a befektetési vállalkozásokra vonatkozó szabályozások minél átfogóbb összehangolása. 

Ugyanakkor azonban vannak bizonyos eltérések az IBUK-val és az IBLLC-vel fennálló szerződéses jogviszonyára jelenleg érvényes jogszabályok és azon jogszabályok között, amelyek az IBCE-hez történő számlaátvitelt követően lesznek érvényesek.  Ezt részletesebben a GYIK B. részében ismertetjük.  

 

5. Mik az IBCE jogi adatai? 

Az Interactive Brokers Central Europe Zrt. részvénytársaságként van bejegyezve (cégjegyzékszám: 01-10-141029), és szerepel a  Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által vezetett cégjegyzékben. Székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.

 

6. Mi az IBCE szabályozó hatósága és mik az elérhetőségei? 

Az IBCE illetékes szabályozó hatósága a Magyar Nemzeti Bank (ugyanúgy, ahogyan az IBUK esetében a Financial Conduct Authority az illetékes szabályozó hatóság).  A  Magyar Nemzeti Bank elérhetőségei: 

Cím

Magyar Nemzeti Bank

1054 Budapest

Szabadság tér 9.

Magyarország

 

Levelezési cím

Magyar Nemzeti Bank

BKKP Pf. 777

 

Ügyfélszolgálat, ügyfélpanaszok 

Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu

Telefon:  +36 80 203 776

 

 7. Hol helyezkedik el az IBCE az Interactive Brokers Group szervezeti struktúrájában? 

Az IBCE az Interactive Brokers Group 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata.

 

8. Mit jelent rám nézve a javasolt számlaátvitel, és eredményez-e lényeges változásokat? 

A javasolt számlaátvitel jelentős változásokat hozhat abban az esetben, ha Ön jelenleg olyan termékekkel kereskedik, amelyek az átvitelt követően korlátozás alá fognak esni.  Nagyon fontos, hogy figyelmesen és teljes egészében olvassa el a GYIK-et, hogy megismerje, milyen változások vonatkoznak Önre.

 

9. Mit kell tennem, ha továbbra is igénybe szeretném venni az Interactive Brokers szolgáltatásait? 

Ha továbbra is igénybe szeretné venni az Interactive Brokers szolgáltatásait, akkor az Ön együttműködésére és intézkedésére van szükség. 

Kérjük, adja hozzájárulását és fogadja el a javasolt számlaátvitelt és az Ügyfélmegállapodást, a Javasolt átvitel folyamatáról szóló dokumentum „Fontos információk és hozzájárulás” részét, a „Fontos információk” részben található egyéb dokumentumokat, továbbá a Kísérőlevélben ismertetett szabályozási kérdéseket.  Ehhez kövesse a Kísérőlevél utasításait. 

Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy nem kötelező hozzájárulnia a javasolt számlaátvitelhez, ha úgy érzi, hogy az Önt hátrányosan érintheti.  Ugyanakkor tisztában kell lennie azzal, hogy amennyiben visszautasítja azt, előfordulhat, hogy a Brexit átmeneti időszakának lejártát követően nem tudja majd igénybe venni az IBUK szolgáltatásait.  Ebben az esetben számlájáról nem indíthat új tranzakciót és nem utalhat át új eszközt.  Bármikor dönthet úgy, hogy számláját átviszi egy másik brókercéghez.  Ha nem kíván ezzel a lehetőséggel élni, kövesse a Kísérőlevél utasításait. 

Akár elfogadja, akár elutasítja a javasolt számlaátvitelt, kérjük, a döntés előtt olvassa el teljes egészében a jelen GYIK-et és a Kísérőlevelet is.

 

10. Mi történik ezután? 

Ha hozzájárul a számlaátvitelhez, kérjük, végezze el a Kísérőlevélben részletezett összes műveletet, és mi előkészítjük számláját az átvitelre.  A javasolt átvitelt követően az IBCE tájékoztatást küld Önnek az újonnan létrejött szerződéses jogviszonyról.

 

B. RÉSZ – JOGI ÉS SZABÁLYOZÁSI VÁLTOZÁSOK, AMELYEKKEL TISZTÁBAN KELL LENNIE

 

1. Milyen feltételek szabályozzák majd az IBCE-vel való szerződéses jogviszonyomat a javasolt számlaátvitelt követően? Eltérnek-e ezek a jelenleg érvényben lévő feltételektől? 

A javasolt számlaátvitelt követően lebonyolított ügyleteket az Ön és az IBCE közötti új ügyfélmegállapodás fogja szabályozni.  Az új ügyfélmegállapodás egy példánya megtalálható a Javasolt átvitel folyamatáról szóló dokumentum „Fontos információk” részében.  A javasolt átvitel ütemezésével kapcsolatban a fenti A.3 részben talál bővebb információt.

 

2. Milyen üzletviteli szabályok (beleértve a legjobb végrehajtást) vonatkoznak majd az IBCE-vel való kapcsolatomra? Vannak-e lényeges különbségek az IBCE-vel és az IBUK-val fennálló kapcsolatomra vonatkozó szabályok között? 

Van néhány változás, amellyel tisztában kell lennie. Ezeket az alábbiakban ismertetjük. 

Ha jelenleg az Ön és az IBUK közötti kapcsolat „számlavezetői” jellegű (azaz Ön index opciókkal, határidős ügyletekkel és határidős opciókkal kereskedik, és az IBUK vezeti a számláját és kezeli a letétbe helyezett eszközeit), akkor jelenleg a Financial Conduct Authority üzletviteli szabályai vonatkoznak Önre.  Ezen szabályok nagymértékben a Pénzügyi eszközök piacairól szóló átdolgozott irányelvre, a Pénzügyi eszközök piacairól szóló irányelvre és különböző felhatalmazáson alapuló irányelvekre és rendeletekre (együttesen: „MiFID”) épülnek.  A legjobb végrehajtás elvének értelmében – ahol ez alkalmazható –, az IBUK-nak minden szükséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy az Ön által indított megbízás végrehajtása során a lehető legjobb eredményt érje el. 

Ha jelenleg az Ön és az IBUK közötti kapcsolat „közvetítői” jellegű (azaz az előző bekezdésben említettektől eltérő termékekkel kereskedik, és az IBUK-val valamint annak amerikai leányvállalatával, az IBLLC-vel egyaránt szerződéses jogviszonyban áll), akkor jelenleg vegyes üzletviteli szabályok vonatkoznak Önre. Például, az IBLLC-vel való szerződéses jogviszonyára a Financial Conduct Authority üzletviteli szabályai alkalmazandók (bővebben lásd fent).  Az IBLLC-hez történő közvetítést követően az IBLLC által végzett tevékenységekre (többek között) az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletének (U.S. Securities and Exchange Commission) és az Egyesült Államok Kereskedőbizottságának (U.S. Commodity Futures Trading Commission) vonatkozó szabályai és előírásai alkalmazandók (beleértve a legjobb végrehajtással és a letétkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeket is). 

Kérjük, vegye figyelembe azt az eshetőséget is, hogy az Ön kereskedési tevékenysége megoszlik e két forgatókönyv között (tehát az Ön számlájának kezelése részben „számlavezetői”, részben pedig „közvetítői” jellegű). 

Ezt követően a „számlavezetői” és a „közvetítői” számlakezelés közötti különbségtétel nem érvényesül, és a fentiekben meghatározott minden esetben kizárólag a magyar üzletviteli szabályok vonatkoznak az IBCE-vel fennálló kapcsolatára.  Az egyesült királyságbeli Financial Conduct Authority szabályaihoz hasonlóan a magyar üzletviteli szabályok is a MiFID-en alapulnak, és az IBCE-nek a legjobb végrehajtással kapcsolatos kötelezettségei nagyrészt azonosak az IBUK-ra jelenleg vonatkozó kötelezettségekkel. 

Véleményünk szerint, bár az Ön és az Interactive Brokers közötti szerződéses jogviszonyra vonatkozó szabályok változni fognak, ezeket a változásokat nem tartjuk jelentősnek, és úgy gondoljuk, hogy az Ön számára nyújtott védelem a továbbiakban sem fog csökkenni ebből kifolyólag.

 

3. Hogyan fogják kezelni az IBCE-nél letétbe helyezett befektetéseimet jogi/szabályozási szempontból? Vannak-e lényeges különbségek az IBCE-vel és az IBUK-val fennálló kapcsolatomra vonatkozó szabályok között? 

A jelenleg alkalmazandó szabályok attól függenek, hogy Ön jelenleg milyen jellegű szerződéses jogviszonyban áll az IBUK-val (lásd a fenti B.2 kérdésre adott választ).  Amennyiben az Ön IBUK-számlájának kezelése „számlavezetői” jellegű, a Financial Conduct Authority ügyféleszközökre („CASS”) vonatkozó szabályai alkalmazandók.  Ezek a szabályok nagymértékben a MiFID-en alapulnak.  Amennyiben az Ön IBUK-nál/IBLLC-nél vezetett számlájának kezelése „közvetítői” jellegű, a letétbe helyezett eszközökre az amerikai letétkezelési szabályok vonatkoznak. 

A fentiek értelmében a jövőben a „számlavezetői” és a „közvetítői” jellegű számlakezelés közötti különbségtétel nem érvényesül, és a fentiekben meghatározott minden esetben kizárólag a magyar üzletviteli szabályok vonatkoznak az IBCE-vel fennálló kapcsolatára.  Az egyesült királyságbeli Financial Conduct Authority szabályaihoz hasonlóan a magyar üzletviteli szabályok is a MiFID-en alapulnak. 

 

4. Milyen védelmet biztosít az IBCE az esetleges veszteséggel szemben? Vannak-e lényeges különbségek az IBCE-vel és az IBUK-val fennálló kapcsolatomra vonatkozó szabályok között? 

Jelenleg azon eszközök védelmét, amelyekkel Ön kereskedésre jogosult, az amerikai Securities Investor Protection Corporation biztosítja 500 000 USD erejéig (amelyből legfeljebb 250 000 USD lehet a készpénz), vagy az egyesült királyságbeli Financial Services Compensation Scheme 50 000 £ erejéig (attól függően, hogy milyen IBUK-számlával rendelkezik – a részleteket lásd a fenti B.2 kérdésre adott válaszban).  A javasolt számlaátvitelt követően a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Magyar Befektetővédelmi Alap (BEVA) legfeljebb 100 000 EUR összegig biztosíthat védelmet az Ön vagyonára, amennyiben az IBCE fizetésképtelenné válik és nem képes eleget tenni az Önnel szemben fennálló kötelezettségeinek. 

A magyarországi befektetővédelmi rendszer hasonlít ahhoz a befektetővédelmi rendszerhez, amelyre Ön az Egyesült Királyságban jogosult.   A BEVA célja, hogy kártalanítást fizessen Önnek abban az esetben, ha:

 • a Magyar Nemzeti Bank felszámolási eljárást kezdeményez az IBCE ellen, vagy
 • bíróság elrendeli az IBCE felszámolását. 

 Az IBCE a Befektetővédelmi Alap tagja. 

A BEVA által nyújtott kártalanítás az Ügyfél és az IBCE között létrejött megállapodás értelmében az IBCE által végzett brókeri tevékenységre, letétbe helyezett értékpapírok kezelésére, értékpapírszámla-vezetésre és ügyfélszámla-vezetési tevékenységre vonatkozó szerződéses követelésekre terjed ki.

Igényt csak azután lehet benyújtani, hogy a cég megszűnt, eszközeit értékesítették és felosztották a hitelezők között. Kérjük, ellenőrizze a befektetővédelmi rendszer részleteit az esetlegesen alkalmazandó limitek tekintetében – a kártérítés ugyanis nem a teljes veszteségre terjed ki, mivel összege maximált.   A BEVA legfeljebb 100 000 EUR összeghatárig fizet kártérítést az Ön által elvesztett összegért. A BEVA az alábbiak szerint fizet kártérítést:

 • egymillió forintnak megfelelő, EUR-ban kifejezett összeghatárig a veszteség 100%-át (2020. december 12-én 2800 EUR),
 • egymillió forint felett: 1 millió forint plusz az egymillió forint feletti rész 90%-a, de legfeljebb 100 000 EUR.

 

5. Hogyan nyújthatok be panaszt az IBCE-hez? Vannak-e lényeges különbségek az IBCE-vel és az IBUK-val fennálló kapcsolatomra vonatkozó szabályok között? Mi történik akkor, ha a panasz olyasvalamire vonatkozik, ami akkor történt, amikor még az IBUK ügyfele voltam? 

A panaszbenyújtás módját az IBCE Általános Üzletszabályzata határozza meg.  A panaszkezelési eljárások lényegében hasonlóak az IBUK-val fennálló kapcsolatára vonatkozó eljárásokhoz.  Ha panasza a javasolt számlaátvitel előtti eseményre vonatkozik, panaszát az IBUK-hoz kell intéznie.  Az IBUK a Brexit után sem veszíti el a befektetési vállalkozási engedélyét.  Ha a jövőben kapcsolatba szeretne lépni az IBUK-val, azt a jelenlegi elérhetőségei valamelyikén teheti meg, ezek változatlanok maradnak.

 

6. A javasolt átvitelt követően is jogosult vagyok-e igénybe venni az egyesült királyságbeli Pénzügyi Ombudsmani Szolgálatot (Financial Ombudsman Service)? 

Panasz esetén a befektetőknek az ügyfélmegállapodásban részletezett panaszkezelési eljárást kell követniük.  Amint azt az eredeti GYIK-ben kifejtettük, a javasolt számlaátvitelt követően az Egyesült Királyság Pénzügyi Ombudsman Szolgálata már nem fog joghatósággal rendelkezni az IBUK ellen esetlegesen benyújtott panaszai tekintetében.  Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy Magyarországon van lehetőség a jogviták rendezésére a Magyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi Békéltető Testület („PBT”) közreműködésével. A PBT a pénzügyi szolgáltatók közötti pénzügyi tárgyú fogyasztói jogviták alternatív, ingyenes és független, jogszabályban rögzített vitarendezési fóruma. Ön jogosult panaszt tenni a PBT-nél, ha lakossági ügyfélnek minősül.  A PBT-ről a https://www.mnb.hu/en/hungarian-financial-arbitration-board oldalon tájékozódhat.

 A PBT elérhetőségei: 

Levelezési cím

Pénzügyi Békéltető Testület

1525 Budapest

Pf. 172

 

Email

ugyfelszolgalat@mnb.hu

 

7. Hogyan történik a személyes adataim feldolgozása és védelme? Vannak-e lényeges különbségek ezen a téren az IBCE-vel és az IBUK-val fennálló kapcsolatomra vonatkozó szabályok között? 

A részletekért tekintse meg az eredeti GYIK-et. Összefoglalva, nem lesz lényeges változás.

 

C. RÉSZ – EGYÉB GYAKORLATI KÉRDÉSEK ÉS KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

 

1. Kihez forduljak a javasolt számlaátvitel előtt, illetve azt követően, ha bármilyen általános kérdésem van? 

Kérdéseivel a javasolt számlaátvitelt megelőzően az IBUK-hoz, azt követően pedig az IBCE-hez fordulhat.  Bármelyik megoldást választja, mi gondoskodunk arról, hogy kérdését azonnal kezeljük, és segítünk Önnek felvenni a kapcsolatot a megfelelő személlyel vagy részleggel.

 

2. A kínált termékek köre változatlan? 

Az IBCE és az IBUK minden kategóriában ugyanazon termékeket kínálja a fémek és a devizák kivételével. A kínálatban a következő eltérések vannak: 

 • Az IBCE-nél elérhetők a fém CFD-k, az azonnali és határidős OTC fémek azonban nem.
 • Az értékpapírokkal és származékokkal való kereskedés ugyanazon piacokon lehetséges, de ha az engedélyezett betéti devizáktól (lásd #7) eltérő devizával kereskedik, és a tranzakció pozitív készpénzegyenleget eredményez, akkor a deviza automatikusan átváltásra kerül az alapdevizára.   Ha a tranzakció negatív készpénzegyenleget eredményez, az IBCE nem tesz további lépéseket, mivel Ön az IBKR-nél elérhető összes globális devizában jogosult kölcsönfelvételre.
 • Az IBCE-nél kötött azonnali devizaügyleteknek kapcsolódniuk kell egy befektetési szolgáltatási tranzakcióhoz és az abból eredő pénzforgalomhoz.  Ezen szabály teljesítése érdekében Ön a továbbiakban nem kereskedhet devizákkal spekulatív alapon. 

További információkért lásd az  „IBCE többdevizás számlára vonatkozó devizakorlátozásokról szóló nyilatkozatot”. 

3. A szolgáltatások köre változatlan?

Az Ön által jelenleg igénybe vehető szolgáltatásokban két módosítás történik:  

 • Az IBCE értékpapír- és árutőzsdei ügyletekhez kínál finanszírozást, de nem támogatja a kölcsönvett pénzeszközök kiutalását.  Ön szabadon kivehet a számlájáról minden rendelkezésre álló, a nyitott pozíciók tartásához nem szükséges készpénzt.  Ha további összeget szeretne felvenni, akkor zárhatja pozícióit, és felveheti az ebből eredő bevételt.
 • A GFIS befektetési kutatási eredményei nem elérhetők az IBCE ügyfelei számára; a GFIS piaci adat- és hírszolgáltatási kínálatát azonban ez nem érinti.

 

4. Jelenleg OTC-származékokkal kereskedem az IBUK-nál – mi történik a nyitott pozícióimmal? 

Nyitott pozícióit az IBUK-tól átvisszük az IBCE-hez.  Az IBUK-val a továbbiakban nem fog szerződéses jogviszonyban állni.  Küldünk Önnek egy frissített, kiemelt befektetői információkat tartalmazó dokumentumot (KID). (Ennek megtekintéséhez kattintson a Kísérőlevélben a PRIIPs KID oldal linkjére).

 

5. Mi történik az IBUK/IBLLC-nél megkötött fedezeti hitel biztosítékául szolgáló értékpapírjaimmal? 

Az IBUK/IBLLC-nél megkötött fedezeti hitel biztosítékául szolgáló értékpapírjai a javasolt számlaátvitellel átkerülnek az IBCE-hez. A meglévő fedezeti hiteléhez két új szerződés kerül kiállításra:

 • Befektetési hitelszerződés
 • Értékpapír-kölcsönzési keretszerződés.

Az IBCE-nél létrehozott új fedezeti számlája a jelenlegihez hasonlóan működik majd, azzal a különbséggel, hogy az IBCE által az Ön nevében indított részvénykölcsönzési ügyletek után nem kamatfizetési kötelezettsége keletkezik, hanem szolgáltatási díjat kell fizetnie az IBCE részére,  ami az Ön lakóhelye szerinti országtól függően adófizetési kötelezettséggel is járhat.

 

6. A számlaátvitelt követően továbbra is ugyanazon kereskedési platformhoz lesz hozzáférésem, vagy történik valamilyen változás az elérhető szoftverekre vonatkozóan? 

A számlaátvitel nem lesz hatással az Ön által a kereskedéshez vagy a számlakezeléshez használt szoftverre.  Továbbra is hozzáférhet a jelenleg használt technológiához.

 

7. Az összes számlaegyenleg egyszerre kerül-e átvitelre, és mikor zajlik le ez a folyamat? 

Az IBCE korlátozott számú betéti devizát támogat.  Az „Engedélyezett betéti devizák” körébe a következő tíz deviza tartozik:

 • EUR, USD, GBP, CHF, DKK, NOK, SEK, HUF, CZK és PLN

Önnek választania kell egy alapdevizát az engedélyezett betéti devizák közül. Ha más pénznemben is rendelkezik pozitív készpénzegyenleggel, ezt/ezeket a számlaátvitel előtt át kell váltania az engedélyezett betéti devizák valamelyikére.

 

A magyarországi ügyféleszköz-védelmi szabályoknak megfelelően az ügyfél pénzeszközeit ugyanabban a formában  kell biztosítani, ahogyan azokat a brókercég megkapta.  Ez ellentétben áll az Ön korábbi brókercégére, az IBUK-ra és/vagy az IBL-re vonatkozó szabályokkal: esetükben – a szabályozói ügyféleszköz-védelmi előírások értelmében – az Ön pénzeszközeinek védelme az eredetivel egyenértékű más devizában is biztosítható.  

A negatív készpénzegyenlegekre ez nem vonatkozik.  Az IBKR-csoport által engedélyezett bármelyik pénznemben vehet fel kölcsönt.

Az elhatárolt tételek (pl. kamatok, osztalékok) kivételével minden készpénzegyenleg egyidejűleg kerül átutalásra. Az elhatárolt tételek az elszámolást és készpénzre könyvelést követően automatikusan átkerülnek az IBCE-hez. Amint az összes elhatárolt tétel átvezetésre került, az IBUK-nál vagy az IBLLC-nél vezetett számlája megszűnik, és kereskedési célokra nem lesz elérhető. A lezárt számlához továbbra is hozzáférhet az Ügyfélportálon keresztül, ahol megtekintheti és kinyomtathatja a korábbi kimutatásokat.

 

8. Az összes értékpapír-, származékos és árupozíció egyidejűleg kerül átvitelre? 

Minden pozíció egyszerre kerül átvitelre az új számlájára, az OTC fém határidős ügyletek és az azonnali fém ügyletek kivételével.  Az IBCE-hez történő átvitelt megelőzően ezeket a pozíciókat le kell zárnia.

 

9. Mi történik a jelenlegi számlámmal az átvitelt követően? 

Amint minden elhatárolt tétel készpénzre könyvelése és átvitele megtörténik, jelenlegi számlája megszűnik.  A megszűnést követően a régi számla kereskedési célokra nem lesz elérhető, azonban az Ügyfélportálon keresztül továbbra is hozzáférhet a múltbeli kimutatások megtekintése és kinyomtatása céljából.

 

10. Változnak-e az IBKR jutalékai, kamatai és díjai a számlaátvitelt követően? 

Az IBKR kereskedési termékekre vonatkozó jutalékai és díjai nem változnak attól függően, hogy Ön melyik brókercégnél vezeti számláját.

A készpénzegyenlegek kamatai és díjai viszont változnak. Az IBCE nem fizet kamatot a követel egyenlegek után, mivel a befektetési szolgáltatókra vonatkozó magyar törvények tiltják a kamatfizetést. Az IBCE kezelési díjat számít fel a negatív kamatozású pénznemekben tartott készpénzegyenlegek után.

 

11. Változnak-e kereskedési jogosultságaim a számlaátvitelt követően? 

Nem. A számlaátvitelt követően az Ön kereskedési jogosultságai nem változnak az IBCE által támogatott termékek esetében. A fenti 2. pontban leírtaknak megfelelően az azonnali és határidős OTC fémek nem lesznek elérhetőek.

 

12. A számlaátvitel során a nyitott pozíciók (pl. visszavonásig érvényes (GTC)) is átvitelre kerülnek? 

A nyitott pozíciók nem kerülnek átvitelre az új számlára. Javasoljuk ügyfeleinknek, hogy a számlaátvitelt követően azonnal vizsgálják felül megbízásaikat, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy a nyitott pozíciók összhangban vannak-e a kereskedési céljaikkal.

 

13. A számlaátvitelt követően továbbra is az amerikai „Pattern Day Trading” (PDT) szabály hatálya alá fogok tartozni? 

Nem. Önre a továbbiakban nem vonatkozik a PDT szabály.

 

14. Egyetlen, kombinált éves tevékenységkimutatást kapok majd, amely az IBUK és az IBCE számláimon végzett tevékenységet egyaránt tükrözi? 

Nem.  Külön napi, havi és éves tevékenységkimutatásokat kap az IBUK- és IBCE-számláiról, amelyek az egyes számlák tevékenységét tartalmazzák arra az időszakra vonatkozóan, amíg az adott számla aktív volt. A tevékenységkimutatások az Ügyfélportálon a Jelentések/Adódokumentumok menüpont alatt érhetők el. Az adott számlához tartozó kimutatások eléréséhez ki kell választania a megfelelő számlát.

 

15. A számlaátvitellel a pozícióim aktuális költségalapja is automatikusan átkerül? 

Igen, a számlaátvitel nem változtat pozíciói költségalapján.

 

16. A számlaátvitelt követően a számlabeállítások változatlanok maradnak? 

Az átvitelt követően a számlabeállítások a szabályozás által megengedett legnagyobb mértékben megegyeznek majd a jelenlegi számláéival.  Ez többek között az alábbi tényezőket foglalja magában: fedezeti kereskedési jogosultság, piaci adatok, további felhasználók és értesítések.  A korlátozás alá eső termékekkel rendelkező ügyfelek átvihetik az új számlára az ilyen pozíciókat (kivéve az OTC fém határidős ügyleteket és az azonnali fém ügyleteket), de nem bővíthetik azokat.

Az OTC fém határidős ügyleteket és azonnali fém ügyleteket le kell zárnia a jelenleg aktív IBUK-számláján.

 

17. Megváltoznak a bejelentkezési adataim? 

Nem.  Felhasználóneve, jelszava és a jelenlegi számláján alkalmazott kétlépcsős hitelesítési folyamat a számlaátvitelt követően is aktív marad. Az átvitelt követően azonban új számlájához új számlaazonosítót rendelünk.

-->