Kamatkötelezettségek nettó pozitív számlaegyenleg esetén

Az alábbi esetekben kamatkötelezettség keletkezik a számlán még akkor is, ha összességében nettó követel (long) készpénzegyenleggel rendelkezik: 

1. Egy adott devizából a számla egyenlege tartozik (short).

Ha például egy számla 5 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlege 8 000 USD követel egyenlegből és 3 000 USD-nek megfelelő EUR tartozik egyenlegből áll össze, akkor a számlán a negatív EUR egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik. Ezt a kötelezettséget nem ellentételezi a pozitív USD egyenleg, mivel az nem éri el az 1. sáv szerinti 10 000 USD szintet, ami fölött kamatbevétel keletkezne.  

A számlatulajdonosoknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy amennyiben egy olyan devizában denominált értékpapírt vásárolnak, amely devizát nem tartanak a számlájukon, az IBKR az ügylet elszámolóházzal történő elszámolása érdekében hitelt hoz létre a kérdéses devizában. Amennyiben Ön el kívánja kerülni az ilyen hiteleket és a kapcsolódó kamatokat, akkor az ügylet megkötése előtt vagy befizetést kell teljesítenie a számlájára a szükséges devizában, vagy át kell váltania a számláján tartott készpénz egyenleget az Ideal Pro (25 000 USD-t meghaladó egyenlegek esetén) vagy a kerekítetlen kötésegységek („odd lot”, 25 000 USD alatti egyenlegek esetén) használatával. 

2. A követel egyenleg elsősorban értékpapírok shortolásának a hozamából tevődik össze. 

Ha például egy számla 12 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlegének összetétele: 6 000 USD tartozik egyenleg az értékpapír alszámlán (az esetleges short részvénypozíciók piaci értékével csökkentve), valamint 18 000 USD piaci értékű short részvény követel egyenleg, akkor a számlán az 1. sávba tartozó 6 000 USD összegű tartozik egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik, ugyanakkor a short részvény követel egyenlegen nem keletkezik kamatbevétel, mivel az elmarad az 1. sáv szerinti 100 000 USD szinttől.

3. A követel egyenleg tartalmaz elszámolatlan pénzeszközöket.

Az IBKR kizárólag az elszámolt pénzeszközök alapján határozza meg a kamatkötelezettségeket és a kamatbevételeket. A számlatulajdonosnak egy értékpapír megvételéhez felvett hitel után egészen a vételi tranzakció elszámolásáig nem kell kamatot fizetnie, és ugyanígy a számlatulajdonos kamatjóváírásra vagy egy tartozik egyenleggel szembeni beszámításra sem jogosult egy értékpapír eladásából származó pénzeszközök után a tranzakció elszámolásáig (tehát amikor az elszámolóház jóváírja az összeget az IBKR számláján).