Mit jelent a Tevékenységkimutatás „Elhatárolt kamat visszaírása” sora?

Overview: 

Az IBKR a Tevékenységkimutatás Kamatelhatárolás pontjában kiszámítja és kimutatja a kapott vagy fizetendő kamatok előrejelzését vagy elhatárolását az adott kimutatás időszakára. Minden hónap első hetében az előző hónapban elhatárolt kamat visszaírásra, az arra a hónapra vonatkozó tényleges kamat pedig elszámolásra kerül a Készpénzjelentés pontban. Ezek a havonta egyszeri visszaírások megbízhatóan közelítik a tényleges kamatot, bár előfordulhat, hogy nem teljesen pontosak, mivel az elhatárolások csupán előrejelzik a tényleges kamatot. 

A számlatulajdonosoknak azzal is fontos tisztában lenniük, hogy egy adott beszámolási időszakra vonatkozó elhatárolt kamat csak abban az esetben kerül elszámolásra, ha az (akár pozitív, akár negatív) összege meghaladja az 1 USD-t. Az 1 USD alatti egyenlegek elszámolása csak akkor történik meg, ha a jövőbeli elhatárolásokkal összevont összegük meghaladja az 1 USD-t.

Short részvényhozamok után járó kamatjóváírás

Overview: 

Hogyan lehet meghatározni a kölcsönzött részvénypozíciókkal kapcsolatos kamatjóváírást vagy díjat?

Background: 

Amikor egy számlatulajdonos részvényeket shortol, az IBKR azonos mennyiségű részvényt kölcsönvesz a számlatulajdonos nevében, hogy teljesíteni tudja a vevő felé fennálló kötelezettségét. A részvénykölcsönzési megállapodás előírja, hogy az IBKR a kölcsön biztosítékaként nyújtson készpénzfedezetet a részvények kölcsönbeadójának. A készpénzfedezet összege a részvények értékének iparági szabvány (Collateral Mark) szerinti számításán alapul .

A részvények kölcsönbeadója kamatot fizet az IBKR-nek a készpénzfedezet után, továbbá díjat is felszámít a szolgáltatás nyújtásáért oly módon, hogy a fizetendő kamatot kiigaztíja egy olyan összeggel, ami nem éri el a készpénzbetétekre aktuálisan fizetett piaci kamatot (USD készpénzegyenlegek után a kamat alapja a tényleges Fed alapkamat). Nehezen kölcsönözhető részvények esetén a kölcsönbeadót megillető díj nettó negatív kamatlábat eredményezhet az IBKR-nél.

Bár a legtöbb bróker kizárólag az intézményi ügyfeleinek adja tovább ezen vissszatérítés egy részét, az IBKR minden ügyfele kamatjóváírást kap a 100 000 USD-t vagy annak megfelelő, más devizában kifejezett összeget meghaladó short részvényeladások hozamából. Amikor egy kölcsönözhető értékpapírból rendelkezésre álló kínálat a kölcsönzési kereslethez képest magas, a számlatulajdonosok a referencia-kamatlábnak (pl. USD egyenlegeknél a tényleges egynapos Fed alapkamat) megfelelő kamatjóváírásra számíthatnak a short részvényegyenlegük után, csökkentve a vonatkozó spreaddel, ami jelenleg 1,25% (100 000 USD egyenleg) és 0,25% (3 000 000 USD egyenleg) között mozog. A kamatok előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Ha egy adott értékpapír kínálati és keresleti tulajdonságai miatt nehézzé válik a kölcsönzés, a kölcsönbeadó által kínált visszatérítés csökken, és akár terhelést is eredményezhet a számlán. A visszatérítés vagy terhelés magasabb kölcsönzési díj formájában kerül áthárításra a számlatulajdonosra, ami meghaladhatja a short eladás hozamából eredő kamatjóváírást, és nettó terhelést eredményezhet a számlán. Mivel a kamatok értékpapíronként és dátumonként is változhatnak, az IBKR azt javasolja, hogy az ügyfelek használják az Ügyfélportál Támogatás menüpontjában elérhető Shortolható Részvények Elérhetősége eszközt a short eladások tájékoztató kamatlábainak megtekintéséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti eszközben megjelenített tájékoztató kamatlábak célja, hogy megfeleljenek az IBKR által a Tier III egyenlegekre (azaz a 3 millió USD vagy nagyobb short eladások többlethozamaira) fizetett, a short eladások hozamából eredő kamatoknak. Alacsonyabb egyenlegek esetén a kamat az adott Tier, illetve a kereskedési devizához kapcsolódó referencia-kamatláb alapján kerül kiigazításra. A pontos kamatlábat a Short eladások készpénz hozamegyenlege után Önnek fizetett kamat kalkulátor segítségével tudja kiszámítani.

 

A további példákat és a kalkulátort ld. az Értékpapír-finanszírozás oldalon.

FONTOS MEGJEGYZÉS
A Short Részvények Elérhetősége Eszközben és a TWS-ben a kölcsönözhető részvényekkel és a tájékoztató kamatlábakkal kapcsolatos információkat a legjobb tudásunk szerint közöljük, ugyanakkor nem vállalunk garanciát azok pontosságára vagy érvényességére. A részvények elérhetősége harmadik felektől származó, nem valós időben frissített információkat is tartalmaz. A kamatlábakra vonatkozó információk csak tájékoztató jellegűek. Egy kereskedési munkamenet során végrehajtott ügyletek általában 2 munkanapon belül kerülnek elszámolásra, és a tényleges elérhetőséget és kölcsönzési költséget az elszámolás napján határozzuk meg. A kereskedőknek tisztában kell lenniük azzal, hogy a kamatok és elérhetőségek jelentős mértékben megváltozhatnak a kötés és az elszámolás napja között, különösen a kis forgalmú és alacsony kapitalizációjú részvények, illetve azon részvényosztályok esetén, ahol küszöbön áll valamilyen vállalati esemény (pl. osztalékfizetés). További részletekért kérjük, tekintse meg a Short eladás operatív kockázatai oldalt.

IMPORTANT NOTE

Information provided within the SLB tool, particularly that relating to shares available to borrow and indicative rates, is offered on a best efforts basis without warranty as to its accuracy or validity. Share availability includes information from third parties which is not updated in real time. Rate information is indicative only. Trades executed in the current trading session typically settle in 2 business days and the actual availability and borrow costs are determined on settlement day. Traders should be aware that rates and availability can change significantly in the time between trade and settle dates, particularly in thinly traded stocks, small cap stocks, and classes of stock that have an upcoming corporate action (including dividends).

-->

Kamatkötelezettségek nettó pozitív számlaegyenleg esetén

Az alábbi esetekben kamatkötelezettség keletkezik a számlán még akkor is, ha összességében nettó követel (long) készpénzegyenleggel rendelkezik: 

1. Egy adott devizából a számla egyenlege tartozik (short).

Ha például egy számla 5 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlege 8 000 USD követel egyenlegből és 3 000 USD-nek megfelelő EUR tartozik egyenlegből áll össze, akkor a számlán a negatív EUR egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik. Ezt a kötelezettséget nem ellentételezi a pozitív USD egyenleg, mivel az nem éri el az 1. sáv szerinti 10 000 USD szintet, ami fölött kamatbevétel keletkezne.  

A számlatulajdonosoknak fontos tisztában lenniük azzal, hogy amennyiben egy olyan devizában denominált értékpapírt vásárolnak, amely devizát nem tartanak a számlájukon, az IBKR az ügylet elszámolóházzal történő elszámolása érdekében hitelt hoz létre a kérdéses devizában. Amennyiben Ön el kívánja kerülni az ilyen hiteleket és a kapcsolódó kamatokat, akkor az ügylet megkötése előtt vagy befizetést kell teljesítenie a számlájára a szükséges devizában, vagy át kell váltania a számláján tartott készpénz egyenleget az Ideal Pro (25 000 USD-t meghaladó egyenlegek esetén) vagy a kerekítetlen kötésegységek („odd lot”, 25 000 USD alatti egyenlegek esetén) használatával. 

2. A követel egyenleg elsősorban értékpapírok shortolásának a hozamából tevődik össze. 

Ha például egy számla 12 000 USD összegű pozitív nettó készpénzegyenlegének összetétele: 6 000 USD tartozik egyenleg az értékpapír alszámlán (az esetleges short részvénypozíciók piaci értékével csökkentve), valamint 18 000 USD piaci értékű short részvény követel egyenleg, akkor a számlán az 1. sávba tartozó 6 000 USD összegű tartozik egyenleg után kamatkötelezettség keletkezik, ugyanakkor a short részvény követel egyenlegen nem keletkezik kamatbevétel, mivel az elmarad az 1. sáv szerinti 100 000 USD szinttől.

3. A követel egyenleg tartalmaz elszámolatlan pénzeszközöket.

Az IBKR kizárólag az elszámolt pénzeszközök alapján határozza meg a kamatkötelezettségeket és a kamatbevételeket. A számlatulajdonosnak egy értékpapír megvételéhez felvett hitel után egészen a vételi tranzakció elszámolásáig nem kell kamatot fizetnie, és ugyanígy a számlatulajdonos kamatjóváírásra vagy egy tartozik egyenleggel szembeni beszámításra sem jogosult egy értékpapír eladásából származó pénzeszközök után a tranzakció elszámolásáig (tehát amikor az elszámolóház jóváírja az összeget az IBKR számláján).

 

A nem amerikai illetőségű személyek is forrásadó-kötelesek?

Overview: 

 

Az adókötelezettségekre vonatkozó információkat az előírásoknak megfelelően az Ön illetősége szerinti ország, illetve más országok adóhatóságainak jelentjük, amennyiben Ön bármely helyi forrásadó-kötelezettség alá eső termékekkel kereskedik.  Hacsak az adóhatóság kifejezetten nem írja elő, az IBKR nem von le forrásadót az értékpapír-kereskedésből származó bevételekből. Az Egyesült Államok adótörvényei értelmében például kötelesek vagyunk 30% amerikai forrásadót levonni az amerikai vállalatok által külföldi személyeknek kifizetett osztalékokból. Ez az adókulcs alacsonyabb is lehet, ha az Egyesült Államok adóegyezményt kötött az Ön országával. Továbbá a befektetésekből származó kamatjövedelem nem forrásadó-köteles az Egyesült Államokban. Minden nem amerikai személytől és a legtöbb vállalkozástól levont forrásadó-kötelezettség a 1042-S nyomtatványon kerül bevallásra minden év végén. A fentiekkel kapcsolatos további információkért olvassa el az IRS 901-es kiadványát és/vagy forduljon adótanácsadójához.

Miért csak másnap kapok értesítést az amerikai értékpapír opciós pozícióm lehívásáról?

Overview: 

Amerikai stílusú opciók esetén az Options Clearing Corporation (OCC) a lehívási értesítések feldolgozását a lejárat napjától eltérő napokon nem valós időben, hanem éjszaka, egy kötegelt folyamat részeként végzi el.   Az érintett ügyfélnek küldött értesítés kézbesítését jellegéből adódóan legalább egy nappal késleltető feldolgozási folyamat az alábbi lépésekből áll: 

  • Az OCC általában lehetővé teszi a klíringtagoknak, hogy a nap folyamán, de általában legkésőbb az esti kritikus feldolgozási időszak kezdetéig (Day E), elektronikus úton benyújtsák a lehívási értesítéseket a long pozíciókat tartó ügyfeleik nevében. 
  • Az esti pozíciófeldolgozási folyamat során az OCC véletlenszerűen felosztja a beérkezett lehívási értesítéseket a klíringtagok nyitott pozíciói között.  A következő napon korán reggel (Day E+1) az OCC elérhetővé teszi ezeket az információkat a klíringtagok számára 
  • Az adatok közzétételének időpontjára az elszámolóházak, mint például az IBKR, már elvégezték az aznapi ügyletek feldolgozását annak érdekében, hogy ügyfeleikhez időben eljuttathassák a kimutatásokat, fedezeti és elszámolási adatokat.  Emellett, mivel az OCC a klíringtagok ügyfeleinek pozícióját gyűjtőszámla-szerűen kezeli (azaz ő maga nem, csak a klíringtagok ismerik az ügyfelek kilétét), a klíringtagok kötelesek saját maguk véletlenszerűen felosztani a kérdéses lehívási értesítéseket azon ügyfeleik között, akik rendelkeznek short pozícióval az adott opciósorozatban. 
  • Amint az IBKR megkapja az értesítést az OCC-től, és elvégzi a véletlenszerű felosztási folyamatot, arról a Trader Workstation alkalmazáson keresztül haladéktalanul értesíti az érintett számlák tulajdonosait, és ugyanezen információ megjelenik az aznapi záráskor (E+1) kiadott Napi Tevékenységkimutatásban is. 

Továbbá, a fenti feldolgozási folyamat, illetve azon tény miatt, hogy a long opció még rendelkezhet fennmaradó időértékkel, az IBKR nem tud automatikusan lehívási értesítést benyújtani az OCC-nek minden long opció spreadre a lehívott short opcióval szemben az ebből eredő kézbesítési kötelezettség teljesítése fejében. 

A számlatulajdonosok kötelesek elolvasni a számlanyitás alkalmával minden opciós kereskedésre jogosult ügyfélnek bemutatott Characteristics and Risks of Standardized Options (Standard opciók tulajdonságai és kockázatai) című közzétételi dokumentumot, amely világosan leírja a fenti felosztással járó kockázatokat.  A dokumentum online formában is elérhető az OCC weboldalán.

Hogyan kerül meghatározásra az amerikai tőzsdéken jegyzett értékpapír-opciók záróára?

Az IB amerikai tőzsdén jegyzett értékpapír-opciók árait az IB a kereskedési nap végén az Options Clearing Corporation (OCC) elszámolóháztól kapott adatok alapján mutatja ki (a TWS platformon és a kimutatásokban). Ezen opciós termékek egyedüli elszámolóházaként az OCC minden opciós kontraktus esetén záróárat állapít meg a tagintézményi (pl. IB) tranzakciók elszámolásához szükséges fedezeti követelmény kiszámítása, illetve a portfóliófedezeti számlával rendelkező brókerek által alkalmazott kockázatkészletek meghatározása érdekében.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az OCC által közölt árak szerkesztett adatok, amelyek nem minden esetben egyeznek meg a tagtőzsdék által közzétett záróárakkal. Az árak főként azért kerülnek szerkesztésre, mert az opciók nem rendelkeznek konszolidált jegyzési árfolyammal: a legtöbb esetben a hét tőzsdén az opciók többszörösen jegyzettek és egymással helyettesíthetők (azaz egy adott napon ugyanazon opciónak hét különböző ára is lehet). Ennek megfelelően az OCC egyetlen záróárat állapít meg, amely elméletileg egységes az összes tőzsdén annak érdekében, hogy elkerülhető legyen az arbitrázs feltételek kialakulása a lehívási árfolyamok közti különbségek vagy az időbeli eltérések alapján. 

Az árak megállapításához az OCC a legmagasabb vételi és a legalacsonyabb eladási ár középértékét veszi alapul, iteratív eljárással meghatározza az implicit volatilitást és kisimítja annak görbéjét (adott opcióosztályra, típusra és lejáratra), és ezáltal kiigazítja az opciók árfolyamát.  Egyes erősen pénzen belüli illetve kívüli (deep in and deep out-of-the-money) opciókra volatilitás-maximálási szabályok vonatkoznak. Az eredményül kapott szerkesztett ár hat tizedesjegyig terjed. Az összes opciósorozat szerkesztett árának a kiszámításával járó magas rezsiköltségek miatt erre a folyamatra kizárólag naponta egyszer, a piaci záráskor kerül sor.

Miért tartalmaz a Tevékenységkimutatás Készpénzegyenleg-jelentés pontja átvezetést az értékpapírok és az árupiaci eszközök között?

Szabályozási okokból az IBKR köteles elkülöníteni az Ön számláján tartott értékpapírokat az árupiaci eszközöktől.  Az árupiaci eszközök közé tartozhat, többek között, a határidős pozíciókra szóló opciók piaci értéke, valamint az árupiaci határidős ügyletek és határidős pozíciókra szóló opciók fedezeteként szükséges készpénz.  Bizonyos időközönként újraszámítjuk az árupiaci pozíciókhoz szükséges fedezeti követelményt, és amennyiben az összege csökken, akkor az árupiaci fedezeti követelményt meghaladó készpénzt átvezetjük a számlája árupiaci oldaláról az értékpapír oldalra. Hasonlóképpen, ha az árupiaci fedezeti követelmény nő, akkor az IBKR a számla értékpapír oldalán rendelkezésre álló készpénzt átvezeti a számla árupiaci oldalára.  As SIPC biztosítás kizárólag a számlája értékpapír oldali eszközeit fedezi, az árupiaci oldalon lévőket nem; a fenti időszakos átvezetések célja, hogy az Ön készpénz-egyenlege a lehető legmagasabb szintű védelmet élvezze. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a készpénz-mozgások olyan naplóbejegyzésnek minősülnek az Ön számláján, amelyek teljes mértékben kioltják egymást, így nem befolyásolják a számláján elérhető összesített készpénz-egyenleget (ld. a Tevékenységkimutatás Készpénzegyenleg-jelentés pontjának Összesítés oszlopát).

Generate RSA Key Pair on Windows

These instructions apply to users who are receiving their statements via sFTP. If you elected to receive your statements via sFTP, you would first need to generate an RSA Key pair.

To generate an RSA Key pair:

1. Download WinSCP.

2. Run the installer and make sure to check PuTTYgen (key generator) as one of the components to install.

3. Start WinSCP and from the button Tools select Run PuTTYgen.


4. Once the tool PuTTYgen has been launched, click Generate. Select RSA as Type of key to generate, 2048 as Number of bits in generated key and click on the button Generate.

5. Click "Save private key" and give the file a name (like private). Leave the extension as .ppk  ('ale.ppk', in the picture below is an example filename).
Important Note: do NOT save your public key yet. Save only your private one.

6. Open WinSCP, create a new connection and:
  • Select SFTP as File protocol.
  • Enter xfer.interactivebrokers.com in the Host name field.
  • Enter 32 in the Port number field.
 
7. Click on the button Advanced.

8. In the Advanced Site Settings screen, left side menu, expand SSH and select Authentication. Click on the button ... at the end of the field Private Key file and open the private key you previously saved at point 5):

9. Click on the button Display public key:
 
10. Click on the button Copy Key.

11. Open Notepad, press CTRL+V to paste the key string (which is one string of characters without spaces) and then save the file with the name public.key in a folder of your preference:


12. Send the file you saved at the previous step to us via Message Center ticket or email as per instructions on IBKB3842
 
13. In the WinSCP Window, click on "OK" in the information pop-up showing the key, then "OK" in the Advanced Site Settings screen, then click on Save to save the new connection you have created.
 
14. Once the IBKR Sales Engineering Team has configured the parameters for your connection on our servers, you will be able to access your SFTP repository by using the connection you have created.
 
Related articles

KB3842 - Using GPG/RSA encryption keys to guarantee the privacy and security of your Reports
KB3968 - Generate a key pair using GPG for Windows
KB4205 - Generate a key pair using GPG Suite on macOS
KB4108 - Decrypt your Reports using GPG for Windows
KB4210 - Decrypting Reports using your PGP Key pair on macOS
KB4578 - How to Access your Reports using FTP on Windows
KB4580 - How to Access your Reports using FTP on MacOS
KB4409 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on Windows
KB4410 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on macOS
KB4411 - How to backup your public/private Key pair 
KB4323 - How to transfer your public/private key pair from one computer to another 
 

Részvényhozam-növelő program GYIK

 

Mi a célja a Részvényhozam-növelő programnak?
A Részvényhozam-növelő program segítségével ügyfeleink többletjövedelemre tehetnek szert a meglévő (azaz teljes mértékben befizetett és fedezeten túli) értékpapír-pozícióik után oly módon, hogy engedélyezik az IBKR számára ezen értékpapírok harmadik feleknek történő kölcsönadását. A programban részt vevő ügyfelek biztosítékot (vagy amerikai államkötvényt vagy készpénzt) kapnak a kölcsönadott részvényeik lejáratkori visszaszármaztatására.

 

Mik a teljes mértékben befizetett és a fedezeten túli értékpapírok?
Egy ügyfél számláján lévő, teljes mértékben befizetett értékpapírok olyan értékpapírok, amelyek vételárát az ügyfél már maradéktalanul befizette. A fedezeten túli értékpapírok olyan értékpapírok, amelyek vételárát az ügyfél még nem fizette be maradéktalanul, de amelyek piaci értéke meghaladja az ügyfél fedezeti tartozik egyenlegének 140%-át.

 

Hogyan kell meghatározni egy adott Részvényhozam-növelő program szerinti kölcsön után az ügyfelet megillető jövedelmet?
Az ügyfelet a kölcsönadott részvényei után megillető jövedelmet a tőzsdén kívüli értékpapír-kölcsönzési piacon alkalmazott kamatlábak alapján kell meghatározni. Ezek a kamatlábak jelentős eltéréseket mutathatnak nem csak a kölcsönadott értékpapír, hanem a kölcsön időpontja függvényében is. Az IBKR általában a részvények kölcsönadásából általa realizált bevétel hozzávetőleg 50%-ának megfelelő kamatot fizet a programban részt vevő ügyfelek biztosítéka után.

 

Hogyan kell meghatározni egy adott kölcsön biztosítékát?
Az értékpapír-kölcsön biztosítékának (ami lehet amerikai államkötvény vagy készpénz) a kamatjövedelem meghatározására is használt összegét az iparági konvencióknak megfelelően kell meghatározni, azaz a részvény záróárát meg kell szorozni egy bizonyos százalékos értékkel (általában 102-105%), majd a kapott számot felfelé kell kerekíteni a legközelebbi dollárra/centre/pennyre stb. Devizánként eltérőek lehetnek az iparági konvenciók. Például egy 100 darabból álló, 59,24 USD záróárú amerikai részvénycsomag kölcsönzése esetén a biztosíték 6 100 USD lenne (59,24 USD x 1,02 = 60,4248; kerekítve: 61 USD, szorozva 100-zal). Az alábbi táblázat tartalmazza a különböző iparági konvenciókat devizánként:

USD

102%; a legközelebbi dollárra felkerekítve

CAD

102%; a legközelebbi dollárra felkerekítve

EUR

105%; a legközelebbi centre felkerekítve

CHF

105%; a legközelebbi rappenre felkerekítve

GBP

105%; a legközelbbi penny-re felkerekítve

HKD

105%; a legközelebbi centre felkerekítve

További információkért lásd KB1146.

 

Hol és hogyan tartjuk a Részvényhozam-növelő program alapján nyújtott kölcsönök biztosítékát?

IBLLC ügyfelek esetén a biztosítékot vagy készpénzben vagy amerikai államkötvényben tartjuk, és az IBLLC egyik leányvállalatának, az IBKR Securities Services LLC-nek („IBKRSS”) adjuk át megőrzésre. A Program alapján nyújtott kölcsönök biztosítékát az IBKRSS egy az Ön javára fenntartott számlán tartja, melynek vonatkozásában Önt perfektuált elsőbbségi biztosítéki jog illeti meg. Az IBLLC nem-teljesítése esetén Ön az IBLLC-t kiiktatva, közvetlenül az IBKRSS-en keresztül férhet hozzá a biztosítékhoz. További információkért kérjük, olvassa el az Értékpapírszámla-felügyeleti megállapodást itt. Nem-IBLLC ügyfelek esetén a biztosítékot a számlavezető fogja tartani és megvédeni. IBIE számlák esetén például a biztosítékot az IBIE fogja tartani és megvédeni.

 

Hogyan befolyásolják a kamatokat a long ügyletek, az IBKR Részvényhozam-növelő programja keretében kölcsönadott értékpapírok átruházása, illetve a programból való kivonása?

A kamat felhalmozódása a kötés napját követő munkanapon (T+1) szűnik meg. A kamat felhalmozódása szintén megszűnik az átruházási megbízás benyújtását illetve a programból történő kivonást követő munkanapon.

 

Melyek az IBKR Részvényhozam-növelő programban való részvétel jogosultsági feltételei?

JOGOSULT SZERVEZETEK

IB LLC

IB UK (SIPP számlák kivételével)

IB IE

IB CE

IB HK

IB Canada (RRSP/TFSA számlák kivételével)

IB Singapore

 

JOGOSULT SZÁMLATÍPUSOK

Készpénz (50 000 USD-t meghaladó minimális tőke a csatlakozás napján)

Fedezet

Pénzügyi tanácsadói ügyfélszámlák*

Közvetítő bróker ügyfélszámlák: nyilvános és nem-nyilvános*

Közvetítő brker omnibus számlák

Külön kereskedési limit (STL)

*A csatlakozott számláknak teljesíteniük kell a fedezeti számlákra vagy készpénzes számlákra vonatkozó minimális tőkekövetelményt.

Az IB Japan, IB Europe SARL, IBKR Australia és IB India ügyfelei nem jogosultak részt venni a programban. A számlájukat az IB LLC-nél vezető japán és indiai ügyfelek jogosultak részt venni a programban.

Emellett részt vehetnek a programban a fenti követelményeket teljesítő Pénzügyi tanácsadói ügyfélszámlák, a teljesen nyilvános IBroker ügyfelek és az Omnibus brókerek. Pénzügyi tanácsadók és teljesen nyilvános IBrokerek esetén maguknak az ügyfeleknek kell aláírniuk a szerződést. Omnibus brókerek esetén a bróker írja alá a szerződést.

 

Az IRA számlák jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Igen.

 

Az IRA számlák Interactive Brokers Asset Management által kezelt részszámlái jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Nem.

 

A UK SIPP számlák jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Nem.

 

Mi történik olyankor, ha egy programban részt vevő készpénzes számla tőkéje az 50 000 USD jogosultsági küszöbérték alá csökken?
A készpénzes számlának kizárólag a programhoz történő csatlakozás időpontjában kell teljesítenie a minimális tőkekövetelményt. Ha a tőke ezt követően csökken ezen szint alá, az nem befolyásolja a meglévő vagy jövőbeli értékpapír-kölcsönzési tevékenységet.

 

Hogyan lehet csatlakozni az IBKR Részvényhozam-növelő programjához?
A csatlakozáshoz kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélportálra. A bejelentkezést követően kattintson a Felhasználó menüre (a jobb felső sarokban található fej és váll ikon), majd a Számlakezelés opcióra. A Konfiguráció pontban kattintson a Részvényhozam-növelő program mellett található Konfiguráció (fogaskerék) ikonra. A következő képernyőn jelölje be a jelölőnégyzetet, majd kattintson a Folytatás gombra. Ezután megkapja a programhoz történő csatlakozáshoz szükséges űrlapokat és tájékoztatókat. Miután átnézte és aláírta az űrlapokat, a kérelme feldolgozásra kerül. A programhoz történő csatlakozás aktiválási ideje 24-48 óra.

 

Hogyan lehet megszüntetni a Részvényhozam-növelő programban való részvételt?
A kilépéshez kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélportálra. A bejelentkezést követően kattintson a Felhasználó menüre (a jobb felső sarokban található fej és váll ikon), majd a Számlakezelés opcióra. A Konfiguráció pontban kattintson a Részvényhozam-növelő program mellett található Konfiguráció (fogaskerék) ikonra. A következő képernyőn törölje a jelölőnégyzet bejelölését, majd kattintson a Folytatás gombra. Ezután a kérelme feldolgozásra kerül. A kilépési kérelem teljes feldolgozása 24-48 órát vesz igénybe.
 

 

Ha egy számla csatlakozik a programhoz, majd később kilép a programból, akkor mikor csatlakozhat újra?
A kilépést követően a számla 90 naptári napig nem csatlakozhat újra a programhoz.

 

Milyen típusú értékpapír-pozíciókat lehet kölcsönadni?

US piaci

EU piaci

HK piaci

CAD piaci

Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett, PINK és OTCBB)

Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett)

Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett)

Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett)

ETF

ETF

ETF

ETF

Elsőbbségi részvény

Elsőbbségi részvény

Elsőbbségi részvény

Elsőbbségi részvény

Vállalati kötvények*

 

 

 

* Az önkormányzati kötvények kivételével.

 

Vonatkozik-e bármilyen korlátozás azon részvények kölcsönzésére, amelyekkel az IPO-t követően a másodlagos piacon kereskednek?
Nem, feltéve, hogy a számlán tartott kölcsönözhető értékpapírok nem esnek semmilyen korlátozás alá.

 

Hogyan határozza meg az IBKR a kölcsönözhető részvények számát?
Az első lépés az esetleges olyan értékpapírok értékének a meghatározása, amelyeken az IBKR fedezeti zálogjogot tart fenn, és amelyeket az ügyfél Részvényhozam-növelő programban való részvétele nélkül is kölcsönbe adhat. A szabályok értelmében az a bróker, aki az ügyfelei értékpapír-vásárlásait fedezeti hitelből finanszírozza, az ilyen ügyfelek értékpapírjait kölcsönadhatja vagy biztosítékként felajánlhatja a készpénz tartozik egyenleg 140%-ának megfelelő összegig. Ha például egy 50 000 USD készpénz egyenleggel rendelkező ügyfél 100 000 USD piaci értékű értékpapírokat vásárol, akkor a tartozik vagy hitel egyenlege 50 000 USD lesz, és a bróker ezen egyenleg 140%-án, azaz 70 000 USD értékű értékpapíron rendelkezik zálogjoggal. A fenti összeget meghaladóan az ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok megnevezése „fedezeten túli értékpapírok” (a fenti példában 30 000 USD), amelyeket elkülönítetten kell kezelni, hacsak az ügyfél nem hatalmazza fel az IBKR-t, hogy kölcsönadja az ilyen értékpapírokat a Részvényhozam-növelő program keretében.

A tartozik egyenleg meghatározása úgy történik, hogy először minden nem USD-ben denominált készpénz egyenleget át kell váltani USD-re, majd ebből le kell vonni minden esetleges short részvényeladás hozamát (szükség esetén az USD-re váltást követően). Ha az eredmény negatív, akkor ennek a negatív számnak a 140%-át felszabadítjuk. Nem vesszük figyelembe továbbá az árutőzsdei illetve az azonnali fémpiaci és CFD szegmensben tartott készpénz egyenlegeket. Részletesebb információkért kérjük, kattintson ide.

1. PÉLDA: Az ügyfél 100 000 EUR értékű long pozícióval rendelkezik egy USD alapdevizájú számlán, és az EUR.USD árfolyam 1,40. Az ügyfél USD-ben denominált részvényeket vásárol 112 000 USD (azaz 80 000 EUR-nak megfelelő) értékben. Minden teljes egészében befizetettnek minősülő értékpapír figyelembe vehető a készpénz egyenlegben.

Komponens

EUR

USD

Alap (USD)

Készpénz

100 000

(112 000)

28 000 USD

Long részvény

 

112 000

112 000 USD

NLV

 

 

140 000 USD

2. PÉLDA: Az ügyfél 80 000 USD értékű long pozícióval, 100 000 USD értékű USD-ben denominált long részvénypozícióval és 100 000 USD értékű USD-ben denominált short részvény pozícióval rendelkezik. Ebben az esetben összesen 28 000 USD értékű long értékpapír minősül fedezeti értékpapírnak, és a fennmaradó 72 000 USD minősül fedezeten túli értékpapírnak. A számítás menete: a készpénz-egyenlegből levonjuk a short részvényhozamot (80 000 USD - 100 000 USD), majd a negatív eredményt megszorozzuk 140%-kal (20 000 USD x 1,4 = 28 000 USD)

Komponens

Alap (USD)

Készpénz

80 000 USD

Long részvény

100 000 USD

Short részvény

(100 000 USD)

NLV

80 000 USD

 

Az IBKR minden kölcsönözhető részvényt kölcsönbe ad?
Nem garantálható, hogy egy adott számlán lévő valamennyi kölcsönözhető részvényt kölcsön fogjuk adni a Részvényhozam-növelő program keretében, mivel lehetséges, hogy (i) a piaci kamatfeltételek nem kedveznek egyes értékpapíroknak, (ii) az IBKR nem fér hozzá olyan piachoz, ahol vannak a kölcsön iránt érdeklődő szereplők, vagy (iii) az IBKR nem akarja kölcsönbe adni az Ön részvényeit.

 

A Részvényhozam-növelő program keretében nyújtott értékpapír-kölcsönöket kizárólag 100-as lépésekben nyújtják?
Nem. A kölcsönök tetszőleges egész számú részvényben nyújthatók, bár külső feleknek csak a 100 többszöröseinek megfelelő számú részvényt adunk kölcsön. Így lehetséges, hogy egy 100 részvényre irányuló külső kölcsönigény kielégítése érdekében egy ügyféltől 75 részvényt, egy másik ügyféltől pedig 25 részvényt adunk kölcsön.

 

Hogyan allokálják a kölcsönöket az ügyfelek között, amikor a kölcsönözhető részvények száma meghaladja a kölcsönigény mértékét?
Amennyiben egy adott részvény kölcsönzése iránti igény elmarad a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek tulajdonában lévő kölcsönözhető részvények számától, a kölcsön allokálása arányosan történik. Ha például a Részvényhozam-növelő programban összesen 20 000 db kölcsönözhető XYZ részvény áll rendelkezésre, a kölcsönzési igény pedig 10 000 XYZ részvény, akkor minden ügyfél a kölcsönözhető részvényei 50%-át fogja kölcsönadni.

 

A részvényeket kizárólag más IBKR ügyfeleknek, vagy harmadik feleknek is kölcsönadják?
A részvények IBKR ügyfeleknek és harmadik feleknek is kölcsönadhatók.

 

Eldöntheti-e a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfél, hogy melyik részvényeit adhatja kölcsön az IBKR?
Nem. A programot teljes egészében az IBKR kezeli, aki – miután meghatározza azokat az értékpapírokat, amelyeket egy fedezeti hitelzálog keretében kölcsönadhat – saját hatáskörben dönti el, hogy melyik teljes egészében befizetett vagy fedezeten túli értékpapír adható kölcsönbe.

 

Vonatkozik-e bármilyen korlátozás a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönadott értékpapírok értékesítésére?
A kölcsönbe adott részvények bármikor, korlátozás nélkül értékesíthetők. A részvényeket nem szükséges visszaszolgáltatni az értékesítés elszámolásának időpontjáig, és az értékesítésből származó bevétel a szokásos elszámolási napon kerül jóváírásra az ügyfél számláján. Emellett a kölcsön az értékpapír értékestésének napját követő munkanap nyitásakor szűnik meg.

 

Használhatja-e az ügyfél a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönbe adott részvényeket fedezett eladási opció kiírására, és részesedhet-e a fedezett eladási opció szerinti fedezeti elbánásban?
Igen. Egy részvény kölcsönbe adása nem befolyásolja az arra vonatkozó fedezeti követelményeket, mivel továbbra is a kölcsönbe adó élvezi/viseli a kölcsönbe adott pozícióval kapcsolatos nyereségeket/veszteségeket.

 

Mi történik egy kölcsönbe adott részvénnyel, amire később vételi vagy eladási opciót érvényesítenek?
A kölcsön a pozíciót lezáró vagy csökkentő tranzakció (kötés, engedményezés, opció gyakorlása) napját követő napon (T+1) szűnik meg.

 

Mi történik egy kölcsönbe adott részvénnyel, aminek később felfüggesztik a kereskedését?
A felfüggesztés közvetlenül nem befolyásolja a részvény kölcsönözhetőségét, tehát amíg az IBKR a részvényeket kölcsönözni tudja, addig a kölcsön hatályban marad, függetlenül a kereskedése felfüggesztésétől.

 

Át lehet-e csoportosítani egy kölcsön biztosítékát az árupiaci szegmensbe fedezeti és/vagy változási okokból?
Nem. A kölcsön biztosítéka soha nem befolyásolja a fedezetet vagy a finanszírozást.

 

Mi történik, ha a program egyik résztvevője fedezeti hitelt kíván felvenni vagy megnöveli a már meglévő hitele egyenlegét?
Amennyiben egy ügyfél teljes egészében befizetett, és a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönadott értékpapírokat tart, majd ezt követően fedezeti hitelt vesz fel, a hitel megszüntetésre kerül, amennyiben az értékpapírok nem minősülnek fedezeten túli értékpapírnak. Hasonlóképpen, ha egy a program keretében kölcsönadott többletfedezeti értékpapírokat tartó ügyfél megnöveli a meglévő fedezeti hitele egyenlegét, a hitel ebben az esetben is megszüntetésre kerülhet, amennyiben az értékapírok már nem minősülnek fedezeten túli értékpapírnak.

 

Milyen esetekben szűnik meg egy részvénykölcsön?
A részvénykölcsön megszűnik az alábbi esetek bármelyikében (nem kizárólagos felsorolás):

- Ha az ügyfél úgy dönt, hogy kilép a programból
- Részvények átruházása
- Bizonyos összegű hitelfelvétel a részvények terhére
- Részvények értékesítése
- Vételi/eladási opció gyakorlása
- Számlazárás

 

Kapnak-e osztalékot a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek a kölcsönadott részvényeik után?
A Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönadott részvények általában a fordulónap előtt visszahívásra kerülnek a kölcsönbe vevőtől az osztalék realizálása és az osztalék helyetti kifizetések (PIL) elkerülése érdekében. A részvények tulajdonosa ennek ellenére is jogosult lehet PIL-re.

 

Megmarad-e a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek szavazati joga a kölcsönadott részvények tekintetében?

Nem. Az értékpapírok kölcsönbe vevőjének joga van szavazni vagy hozzájárulást adni az értékpapírokkal kapcsolatban, ha a szavazásra, a hozzájárulás megadására vagy az egyéb intézkedések megtételére vonatkozó fordulónap vagy határidő a kölcsön futamidejére esik.

 

Kapnak-e jogokat, warrantokat és kiválási részvényeket a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek a kölcsönadott részvényeik után?

Igen. Az értékpapír kölcsönbe adója jogosult az értékpapírokkal kapcsolatos minden és bármely jogra, warrantra, kiválási részvényre és felosztásra.

 

Hogyan jelenik meg a kölcsönzés az aktivitási kimutatásban?

A kölcsön biztosítéka, a köcsönbe adott részvények, az aktivitás és a jövedelem a kimutatás alábbi 6 pontjában jelenik meg:


1. Részletes készpénz adatok – a nyitó biztosítéki (amerikai államkötvény vagy készpénz) egyenleg, a kölcsönzési tevékenységből eredő nettó változás (új kölcsön esetén pozitív, a kölcsönállomány csökkenése esetén negatív) és a záró biztosítéki egyenleg részletes adatait tartalmazza.

 

2. Nettó részvénypozíció összefoglaló – minden egyes részvény vonatkozásában tartalmazza az IBKR-nél tartott összes részvény, valamint a kölcsönbe vett illetve kölcsönbe adott részvények darabszámát, és a nettó részvénypozíciót (azaz: IBKR-nél tartott részvények + kölcsönbe vett részvények - kölcsönbe adott részvények). 

 

 

3. IBKR által kezelt, kölcsönbe adott értékpapírok (Részvényhozam-növelő program) – a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönbe adott minden egyes részvény vonatkozásában felsorolja a részvények mennyiségét és a kamatlábat (%). 

 

3a. IBKR által kezelt értékpapírok, IBSS által nyilvántartott biztosítékok (Részvényhozam-növelő program) – az IBLLC ügyfelei egy további sort is találnak a kimutatásukon, ami a biztosítékként tartott konkrét amerikai államkötvények megnevezését, mennyiségét, árfolyamát és teljes biztosítéki értékét tartalmazza.

 

 

4. IBKR által kezelt kölcsönbe adott értékpapírokkal folytatott műveletek (Részvényhozam-növelő program) – az egyes értékpapírok kölcsönzésének részletes adatait tartalmazza, ideértve a kölcsönzésből visszavett értékpapírok allokációját (azaz a megszűnt kölcsönöket), az új kölcsönallokációkat (azaz az újonnan létrejött kölcsönöket), a részvények mennyiségét, a nettó kamatlábat (%), az ügyfél biztosíték kamatlábát (%) és a biztosíték összegét. 

 

 

5. IBKR által kezelt kölcsönbe adott értékpapírokkal folytatott műveletek kamatainak részletes adatai (Részvényhozam-növelő program) – az egyes kölcsönök részletes adatait tartalmazza, úgymint: az IBKR által realizált kamatláb (%), az IBKR által realizált bevétel (az IBKR által a kölcsönügyleten elért teljes bevétel, azaz {biztosíték összege x kamatláb}/360), az ügyfélbiztosíték kamatlába (ami megközelítőleg az IB által a kölcsönön realizált bevétel felét jelenti), és az ügyfélnek fizetett kamat (ami az ügyfélbiztosítékon realizált kamatbevételt jelenti)

Megjegyzés: ez a sor csak akkor jelenik meg, ha a tárgyidőszakban az ügyfél által realizált felhalmozott kamat összege meghaladja az 1 USD-t.   

 

 

6. Elhatárolt kamatok – a kamatbevétel ezen a soron elhatárolt kamatként jelenik meg, és minden más elhatárolt kamat tétellel azonos elbánásban részesül (azaz összesítjük, de csak abban az esetben tüntetjük fel elhatárolásként, ha meghaladja az 1 USD-t, és havonta feladjuk a készpénzbe). Év végi beszámolási célokra ezt a kamatbevételt az amerikai állampolgárok számára kiadott 1099-es űrlapon mutatjuk ki .

 

Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE

Decrypting Reports Using Your PGP Key Pair on macOS

Note: This tutorial assumes you received reports via email or via FTP that were encrypted with the public key you sent to IBKR . If you need guidance to set up the encrypted statement delivery, please refer to this article, which is a prerequisite to the instructions below.

1. Open Finder

2. Right click on the .gpg file you want to decrypt

3. Select Services > OpenPGP: Decrypt File

 

Common Issues/Questions

  • Decryption failed with error 'No Secret Key'

This is commonly caused when the wrong encryption key is used to decrypt the file.  If decryption is being done on a computer other than the original computer used to create the public/private keys, the keys would have to be transferred from the original computer to the new computer

If the above does not help, then a new public/private key pair needs to be created and sent to us.

 

Related articles

KB3842 - Using GPG/RSA encryption keys to guarantee the privacy and security of your Reports
KB3968 - Generate a key pair using GPG for Windows
KB4205 - Generate a key pair using GPG Suite on macOS
KB4108 - Decrypt your Reports using GPG for Windows
KB4407 - Generate RSA Key Pair on Windows
KB4578 - How to Access your Reports using FTP on Windows
KB4580 - How to Access your Reports using FTP on MacOS
KB4409 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on Windows
KB4410 - How to set up sFTP for using Certificate Authentication on macOS
KB4411 - How to backup your public/private Key pair 
KB4323 - How to transfer your public/private key pair from one computer to another 
 
Syndicate content