Részvényhozam-növelő program GYIK

Mi a célja a Részvényhozam-növelő programnak?
A Részvényhozam-növelő program segítségével ügyfeleink többletjövedelemre tehetnek szert a meglévő (azaz teljes mértékben befizetett és fedezeten túli) értékpapír-pozícióik után (amelyeket egyébként el kellene különíteni) oly módon, hogy engedélyezik az IBKR számára ezen értékpapírok harmadik feleknek történő kölcsönadását. A programban részt vevő ügyfelek biztosítékot (vagy amerikai államkötvényt vagy készpénzt) kapnak a kölcsönadott részvényeik lejáratkori visszaszármaztatására.

 

Mik a teljes mértékben befizetett és fedezeten túli értékpapírok?
A teljes mértékben befizetett értékpapírok egy ügyfél számláján lévő olyan értékpapírok, amelyek vételárát az ügyfél már maradéktalanul befizette. A fedezeten túli értékpapírok olyan értékpapírok, amelyek vételárát az ügyfél még nem fizette be maradéktalanul, de amelyek piaci értéke meghaladja az ügyfél fedezeti tartozik egyenlegének 140%-át.

 

Hogyan kell meghatározni az ügyfelet egy Részvényhozam-növelő program szerinti hitelügylet után megillető jövedelmet?
Az ügyfelet a kölcsönadott részvényei után megillető jövedelmet a tőzsdén kívüli értékpapír-kölcsönzési piacon alkalmazott kamatlábak alapján kell meghatározni. Ezek a kamatlábak jelentős eltéréseket mutathatnak nem csak a kölcsönadott értékpapír, hanem a kölcsön időpontja függvényében is. Az IBKR általában a részvények kölcsönadásából általa realizált bevétel hozzávetőleg 50%-ának megfelelő kamatot fizet a programban részt vevő ügyfelek biztosítéka után.

 

Hogyan kell meghatározni egy adott hitel biztosítékának az összegét?
Az értékpapír-kölcsön biztosítékának (ami lehet amerikai államkötvény vagy készpénz) a kamatjövedelem meghatározására is használt összegét az iparági konvencióknak megfelelően kell meghatározni, azaz a részvény záróárát meg kell szorozni egy bizonyos százalékos értékkel (általában 102-105%), majd a kapott számot felfelé kell kerekíteni a legközelebbi dollárra/centre/pennyre stb. Devizánként eltérőek lehetnek az iparági konvenciók. Például egy 100 darabból álló, 59,24 USD záróárú amerikai részvénycsomag kölcsönzése esetén a biztosíték 6 100 USD lenne (59,24 USD x 1,02 = 60,4248; kerekítve: 61 USD, szorozva 100-zal). Az alábbi táblázat tartalmazza a különböző iparági konvenciókat devizánként:

USD 102%; a legközelebbi dollárra felkerekítve
CAD 102%; a legközelebbi dollárra felkerekítve
EUR 105%; a legközelebbi centre felkerekítve
CHF 105%; a legközelebbi rappenre felkerekítve
GBP 105%; a legközelbbi penny-re felkerekítve
HKD 105%; a legközelebbi centre felkerekítve

További információkért lásd KB1146.

 

Hol és hogyan tartjuk a Részvényhozam-növelő program alapján nyújtott kölcsönök biztosítékát?

Az IBLLC ügyfelei esetén a biztosítékot vagy készpénzben vagy amerikai államkötvényben tartjuk, és az IBLLC egyik leányvállalatának, az IBKR Securities Services LLC-nek („IBKRSS”) adjuk át megőrzésre. A Program alapján nyújtott kölcsönök biztosítékát az IBKRSS egy az Ön javára fenntartott számlán tartja, melynek vonatkozásában Önt perfektuált elsőbbségi biztosítéki jog illeti meg. Az IBLLC nem-teljesítése esetén Ön az IBLLC-t kiiktatva, közvetlenül az IBKRSS-en keresztül férhet hozzá a biztosítékhoz. További információkért kérjük, olvassa el az Értékpapírszámla-felügyeleti megállapodást itt. Nem-IBLLC ügyfelek esetén a biztosítékot a számlavezető fogja tartani és megvédeni. IBIE számlák esetén például a biztosítékot az IBIE fogja tartani és megvédeni.

 

Hogyan befolyásolják a kamatokat a long ügyletek, az IBKR Részvényhozam-növelő programja keretében kölcsönadott értékpapírok átruházása, illetve a programból való kivonása?

A kamat felhalmozódása a kötés napját követő munkanapon (T+1) szűnik meg. A kamat felhalmozódása szintén megszűnik az átruházási megbízás benyújtását illetve a programból történő kivonást követő munkanapon.

 

Melyek az IBKR Részvényhozam-növelő programban való részvétel jogosultsági feltételei?

JOGOSULT SZERVEZETEK*
IB LLC
IB UK (SIPP számlák kivételével)
IB IE
IB CE
IB HK
IB Canada (RRSP/TFSA számlák kivételével)
IB Singapore

 

JOGOSULT SZÁMLATÍPUSOK
Készpénz (50 000 USD-t meghaladó minimális tőke a csatlakozás napján)
Fedezet
Pénzügyi tanácsadói ügyfélszámlák*
Közvetítő bróker ügyfélszámlák: nyilvános és nem-nyilvános*
Közvetítő bróker omnibus számlák
Külön kereskedési limit (STL)

*A csatlakozott számláknak teljesíteniük kell a fedezeti számlákra vagy készpénzes számlákra vonatkozó minimális tőkekövetelményt.

Az IB Japan, IB Europe SARL, IBKR Australia és IB India ügyfelei nem jogosultak részt venni a programban. A számlájukat az IB LLC-nél vezető japán és indiai ügyfelek jogosultak részt venni a programban.

Emellett részt vehetnek a programban a fenti követelményeket teljesítő Pénzügyi tanácsadói ügyfélszámlák, a teljesen nyilvános IBroker ügyfelek és az Omnibus brókerek. Pénzügyi tanácsadók és teljesen nyilvános IBrokerek esetén maguknak az ügyfeleknek kell aláírniuk a szerződést. Omnibus brókerek esetén a bróker írja alá a szerződést.

 

Az IRA számlák jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Igen.

 

Az IRA számlák Interactive Brokers Asset Management által kezelt részszámlái jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Nem.

 

A UK SIPP számlák jogosultak részt venni a Részvényhozam-növelő programban?
Nem.

 

Mi történik olyankor, ha egy programban részt vevő készpénzes számla tőkéje az 50 000 USD jogosultsági küszöbérték alá csökken?
A készpénzes számlának kizárólag a programhoz történő csatlakozás időpontjában kell teljesítenie a minimális tőkekövetelményt. Ha a tőke ezt követően csökken ezen szint alá, az nem befolyásolja a meglévő vagy jövőbeli értékpapír-kölcsönzési tevékenységet.

 

Hogyan lehet csatlakozni az IBKR Részvényhozam-növelő programjához?
A csatlakozáshoz kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélportálra. A bejelentkezést követően kattintson a Felhasználó menüre (a jobb felső sarokban található fej és váll ikon), majd a Beállítások opcióra. Ezután a Számlabeállítások menüpontban keresse meg a Kereskedés pontot és a csatlakozáshoz kattintson a Részvényhozam-növelő programra. Ezután megkapja a programhoz történő csatlakozáshoz szükséges űrlapokat és tájékoztatókat. Miután átnézte és aláírta az űrlapokat, a kérelme feldolgozásra kerül. A programhoz történő csatlakozás aktiválási ideje 24-48 óra.

 

Hogyan lehet megszüntetni a Részvényhozam-növelő programban való részvételt?
A kilépéshez kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélportálra. A bejelentkezést követően kattintson a Felhasználó menüre (a jobb felső sarokban található fej és váll ikon), majd a Beállítások opcióra. A Számlabeállítások menüpontban keresse meg a Kereskedés pontot, majd kattintson a Részvényhozam-növelő programra, és kövesse a megjelenő utasításokat. Ezután nyújtsa be a kérelmét feldolgozásra. A kilépési kérelmek általában a nap végéig feldolgozásra kerülnek.
 

 Ha egy számla csatlakozik a programhoz, majd később kilép a programból, akkor mikor csatlakozhat újra?
A kilépést követően a számla 90 naptári napig nem csatlakozhat újra a programhoz.

 

Milyen típusú értékpapír-pozíciókat lehet kölcsönadni?

US piaci EU piaci HK piaci CAD piaci
Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett, PINK és OTCBB) Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett) Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett) Törzsrészvény (tőzsdén jegyzett)
ETF ETF ETF ETF
Elsőbbségi részvény Elsőbbségi részvény Elsőbbségi részvény Elsőbbségi részvény
Vállalati kötvények*      

* Az önkormányzati kötvények kivételével.

 

Vonatkozik-e bármilyen korlátozás azon részvények kölcsönzésére, amelyekkel az IPO-t követően a másodlagos piacon kereskednek?
Nem, feltéve, hogy a számlán tartott kölcsönözhető értékpapírok nem esnek semmilyen korlátozás alá.

 

Hogyan határozza meg az IBKR a kölcsönözhető részvények számát?
Az első lépés az esetleges olyan értékpapírok értékének a meghatározása, amelyeken az IBKR fedezeti zálogjogot tart fenn, és amelyeket az ügyfél Részvényhozam-növelő programban való részvétele nélkül is kölcsönbe adhat. A szabályok értelmében az a bróker, aki az ügyfelei értékpapír-vásárlásait fedezeti hitelből finanszírozza, az ilyen ügyfelek értékpapírjait kölcsönadhatja vagy biztosítékként felajánlhatja a készpénz tartozik egyenleg 140%-ának megfelelő összegig. Ha például egy 50 000 USD készpénz egyenleggel rendelkező ügyfél 100 000 USD piaci értékű értékpapírokat vásárol, akkor a tartozik vagy hitel egyenlege 50 000 USD lesz, és a bróker ezen egyenleg 140%-án, azaz 70 000 USD értékű értékpapíron rendelkezik zálogjoggal. A fenti összeget meghaladóan az ügyfél tulajdonában lévő értékpapírok megnevezése „fedezeten túli értékpapírok” (a fenti példában 30 000 USD), amelyeket elkülönítetten kell kezelni, hacsak az ügyfél nem hatalmazza fel az IBKR-t, hogy kölcsönadja az ilyen értékpapírokat a Részvényhozam-növelő program keretében.

A tartozik egyenleg meghatározása úgy történik, hogy először minden nem USD-ben denominált készpénz egyenleget át kell váltani USD-re, majd ebből le kell vonni minden esetleges short részvényeladás hozamát (szükség esetén az USD-re váltást követően). Ha az eredmény negatív, akkor ennek a negatív számnak a 140%-át felszabadítjuk. Nem vesszük figyelembe továbbá az árutőzsdei illetve az azonnali fémpiaci és CFD szegmensben tartott készpénz egyenlegeket. Részletesebb információkért kérjük, kattintson ide.

1. PÉLDA: Az ügyfél 100 000 EUR értékű long pozícióval rendelkezik egy USD alapdevizájú számlán, és az EUR.USD árfolyam 1,40. Az ügyfél USD-ben denominált részvényeket vásárol 112 000 USD (azaz 80 000 EUR-nak megfelelő) értékben. Minden teljes egészében befizetettnek minősülő értékpapír figyelembe vehető a készpénz egyenlegben.

Komponens EUR USD Alap (USD)
Készpénz 100 000 (112 000) 28 000 USD
Long részvény   112 000 USD 112 000 USD
NLV     140 000 USD

2. PÉLDA: Az ügyfél 80 000 USD értékű long pozícióval, 100 000 USD értékű USD-ben denominált long részvénypozícióval és 100 000 USD értékű USD-ben denominált short részvény pozícióval rendelkezik. Ebben az esetben összesen 28 000 USD értékű long értékpapír minősül fedezeti értékpapírnak, és a fennmaradó 72 000 USD minősül fedezeten túli értékpapírnak. A számítás menete: a készpénz-egyenlegből levonjuk a short részvényhozamot (80 000 USD - 100 000 USD), majd a negatív eredményt megszorozzuk 140%-kal (20 000 USD x 1,4 = 28 000 USD)

Komponens Alap (USD)
Készpénz 80 000 USD
Long részvény 100 000 USD
Short részvény (100 000 USD)
NLV 80 000 USD

 

Az IBKR minden kölcsönözhető részvényt kölcsönbe ad?
Nem garantálható, hogy egy adott számlán lévő valamennyi kölcsönözhető részvényt kölcsön fogjuk adni a Részvényhozam-növelő program keretében, mivel lehetséges, hogy (i) a piaci kamatfeltételek nem kedveznek egyes értékpapíroknak, (ii) az IBKR nem fér hozzá olyan piachoz, ahol vannak a kölcsön iránt érdeklődő szereplők, vagy (iii) az IBKR nem akarja kölcsönbe adni az Ön részvényeit.

 

A Részvényhozam-növelő program keretében nyújtott értékpapír-kölcsönöket kizárólag 100-as lépésekben nyújtják?
Nem. A kölcsönök tetszőleges egész számú részvényben nyújthatók, bár külső feleknek csak a 100 többszöröseinek megfelelő számú részvényt adunk kölcsön. Így lehetséges, hogy egy 100 részvényre irányuló külső kölcsönigény kielégítése érdekében egy ügyféltől 75 részvényt, egy másik ügyféltől pedig 25 részvényt adunk kölcsön.

 

Hogyan allokálják a kölcsönöket az ügyfelek között, amikor a kölcsönözhető részvények száma meghaladja a kölcsönigény mértékét?
Amennyiben egy adott részvény kölcsönzése iránti igény elmarad a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek tulajdonában lévő kölcsönözhető részvények számától, a kölcsön allokálása arányosan történik. Ha például a Részvényhozam-növelő programban összesen 20 000 db kölcsönözhető XYZ részvény áll rendelkezésre, a kölcsönzési igény pedig 10 000 XYZ részvény, akkor minden ügyfél a kölcsönözhető részvényei 50%-át fogja kölcsönadni.

 

A részvényeket kizárólag más IBKR ügyfeleknek, vagy harmadik feleknek is kölcsönadják?
A részvények IBKR ügyfeleknek és harmadik feleknek is kölcsönadhatók.

 

Eldöntheti-e a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfél, hogy melyik részvényeit adhatja kölcsön az IBKR?
Nem. a programot teljes egészében az IBKR kezeli, aki – miután meghatározza azokat az értékpapírokat, amelyeket egy fedezeti hitelzálog keretében kölcsönadhat – saját hatáskörben dönti el, hogy melyik teljes egészében befizetett vagy fedezeten túli értékpapír adható kölcsönbe.

 

Vonatkozik-e bármilyen korlátozás a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönadott értékpapírok értékesítésére?
A kölcsönbe adott részvények bármikor, korlátozás nélkül értékesíthetők. A részvényeket nem szükséges visszaszolgáltatni az értékesítés elszámolásának időpontjáig, és az értékesítésből származó bevétel a szokásos elszámolási napon kerül jóváírásra az ügyfél számláján. Emellett a kölcsön az értékpapír értékesítésének napját követő munkanapi piacnyitáskor szűnik meg.

 

Használhatja-e az ügyfél a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönbe adott részvényeket fedezett eladási opció kiírására, és részesedhet-e a fedezett eladási opció szerinti fedezeti elbánásban?
Igen. Egy részvény kölcsönbe adása nem befolyásolja az arra vonatkozó fedezeti követelményeket, mivel továbbra is a kölcsönbe adó élvezi/viseli a kölcsönbe adott pozícióval kapcsolatos nyereségeket/veszteségeket.

 

Mi történik egy kölcsönbe adott részvénnyel, amire később vételi vagy eladási opciót érvényesítenek?
A kölcsön a pozíciót lezáró vagy csökkentő tranzakció (kötés, lehívás, gyakorlás) napját követő napon (T+1) szűnik meg.

 

Mi történik egy kölcsönbe adott részvénnyel, aminek később felfüggesztik a kereskedését?
A felfüggesztés közvetlenül nem befolyásolja a részvény kölcsönözhetőségét, tehát amíg az IBKR a részvényeket kölcsönözni tudja, addig a kölcsön hatályban marad, függetlenül a kereskedése felfüggesztésétől.

 

Át lehet-e csoportosítani egy kölcsön biztosítékát az árupiaci szegmensbe fedezeti és/vagy változási okokból?
Nem. A kölcsön biztosítéka soha nem befolyásolja a fedezetet vagy a finanszírozást.

 

Mi történik, ha a program egyik résztvevője fedezeti hitelt kíván felvenni vagy megnöveli a már meglévő hitele egyenlegét?
Amennyiben egy ügyfél teljes egészében befizetett, és a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönadott értékpapírokat tart, majd ezt követően fedezeti hitelt vesz fel, a hitel megszüntetésre kerül, amennyiben az értékpapírok nem minősülnek fedezeten túli értékpapírnak. Hasonlóképpen, ha egy a program keretében kölcsönadott többletfedezeti értékpapírokat tartó ügyfél megnöveli a meglévő fedezeti hitele egyenlegét, a hitel ebben az esetben is megszüntetésre kerülhet, amennyiben az értékapírok már nem minősülnek fedezeten túli értékpapírnak.

 

Milyen esetekben szűnik meg egy részvénykölcsön?
A részvénykölcsön megszűnik az alábbi esetek bármelyikében (nem kizárólagos felsorolás):

- Ha az ügyfél úgy dönt, hogy kilép a programból
- Részvények átruházása
- Bizonyos összegű hitelfelvétel a részvények terhére
- Részvények értékesítése
- Vételi/eladási opció gyakorlása
- Számlazárás

 

Do participants in the Stock Yield Enhancement Program receive dividends on shares loaned?
Stock Yield Enhancement Program shares that are lent out are generally recalled from the borrower before ex-date in order to capture the dividend and avoid payments in lieu (PIL) of dividends. A részvények tulajdonosa ennek ellenére is jogosult lehet PIL-re.

 

Megmarad-e a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek szavazati joga a kölcsönadott részvények tekintetében?

Nem. Az értékpapírok kölcsönbe vevőjének joga van szavazni vagy hozzájárulást adni az értékpapírokkal kapcsolatban, ha a szavazásra, a hozzájárulás megadására vagy az egyéb intézkedések megtételére vonatkozó fordulónap vagy határidő a kölcsön futamidejére esik.

 

Kapnak-e jogokat, warrantokat és kiválási részvényeket a Részvényhozam-növelő programban részt vevő ügyfelek a kölcsönadott részvényeik után?

Igen. Az értékpapír kölcsönbe adója jogosult az értékpapírokkal kapcsolatos minden és bármely jogra, warrantra, kiválási részvényre és felosztásra.

 

Hogyan jelenik meg a kölcsönzés az aktivitási kimutatásban?

A kölcsön biztosítéka, a kölcsönbe adott részvények, az aktivitás és a jövedelem a kimutatás alábbi 6 pontjában jelenik meg:


1. Részletes készpénz adatok – a nyitó biztosítéki (amerikai államkötvény vagy készpénz) egyenleg, a kölcsönzési tevékenységből eredő nettó változás (új kölcsön esetén pozitív, a kölcsönállomány csökkenése esetén negatív) és a záró biztosítéki egyenleg részletes adatait tartalmazza.

 

2. Nettó részvénypozíció összefoglaló – minden egyes részvény vonatkozásában tartalmazza az IBKR-nél tartott összes részvény, valamint a kölcsönbe vett illetve kölcsönbe adott részvények darabszámát, és a nettó részvénypozíciót (azaz: IBKR-nél tartott részvények + kölcsönbe vett részvények - kölcsönbe adott részvények). 

 

3. Az IBKR által kezelt, kölcsönbe adott értékpapírok (Részvényhozam-növelő program) – a Részvényhozam-növelő program keretében kölcsönbe adott minden egyes részvény vonatkozásában felsorolja a részvények mennyiségét és a kamatlábat (%). 

3a. Az IBKR által kezelt értékpapírok, IBSS által nyilvántartott biztosítékok (Részvényhozam-növelő program) – az IBLLC ügyfelei egy további sort is találnak a kimutatásukon, ami a biztosítékként tartott konkrét amerikai államkötvények megnevezését, mennyiségét, árfolyamát és teljes biztosítéki értékét tartalmazza.

 

4. Az IBKR által kezelt kölcsönbe adott értékpapírokkal folytatott műveletek (Részvényhozam-növelő program) – az egyes értékpapírok kölcsönzésének részletes adatait tartalmazza, ideértve a kölcsönzésből visszavett értékpapírok allokációját (azaz a megszűnt kölcsönöket), az új kölcsönallokációkat (azaz az újonnan létrejött kölcsönöket), a részvények mennyiségét, a nettó kamatlábat (%), az ügyfél biztosíték kamatlábát (%) és a biztosíték összegét. 

 

5. Az IBKR által kezelt kölcsönbe adott értékpapírokkal folytatott műveletek kamatainak részletes adatai (Részvényhozam-növelő program) – az egyes kölcsönök részletes adatait tartalmazza, úgymint: az IBKR által realizált kamatláb (%), az IBKR által realizált bevétel (az IBKR által a kölcsönügyleten elért teljes bevétel, azaz {biztosíték összege x kamatláb}/360), az ügyfélbiztosíték kamatlába (ami megközelítőleg az IB által a kölcsönön realizált bevétel felét jelenti), és az ügyfélnek fizetett kamat (ami az ügyfélbiztosítékon realizált kamatbevételt jelenti)

Megjegyzés: ez a sor csak akkor jelenik meg, ha a tárgyidőszakban az ügyfél által realizált felhalmozott kamat összege meghaladja az 1 USD-t.   

 

6. Elhatárolt kamatok – a kamatbevétel ezen a soron elhatárolt kamatként jelenik meg, és minden más elhatárolt kamat tétellel azonos elbánásban részesül (azaz összesítjük, de csak abban az esetben tüntetjük fel elhatárolásként, ha meghaladja az 1 USD-t, és havonta feladjuk a készpénzbe). Év végi beszámolási célokra ezt a kamatbevételt az amerikai adófizetők számára kiadott 1099-es nyomtatványon mutatjuk ki.