Amerikai brókerek által közvetített külföldi részvények fedezeti megítélése

Amerikai bróker-kereskedőként, amelynek bejegyző hatósága a Securities & Exchange Commission (SEC), az ügyfelek értékpapír-tranzakcióinak a megkönnyítése érdekében az IB LLC-re a hitelnyújtással és fedezetkezeléssel kapcsolatos különböző szabályozások vonatkoznak. Külföldi (azaz nem amerikai kibocsátású) részvények esetében a Reg T. lehetővé teszi az amerikai brókerek számára, hogy fedezeti hitelt nyújtsanak azon részvényekhez, amelyek szerepelnek a Federal Reserve Board által időszakonként közzétett „Külföldi fedezeti részvények jegyzékében”, illetve amelyek „piacképesnek” minősülnek a SEC 15c3-1 szabálya vagy a SEC mentesítő levele értelmében.

2012 novemberét megelőzően a „piacképes” kifejezés kiterjedt a külföldi kibocsátók azon tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjaira, amelyek szerepeltek a jelenleg FTSE World Index néven ismert indexben. Ez a definíció egy 1993-as SEC mentesítő levélen alapul és abból a tényből indul ki, hogy bár az Amerikai Egyesült Államokban nem feltétlenül voltak piacképesek ezek az értékpapírok, azokat zökkenőmentesen lehetett viszont értékesíteni az érintett külföldi piacokon. 2012 novemberében az SEC kiadott egy további mentesítő levelet (www.sec.gov/divisions/marketreg/mr-noaction/2012/finra-112812.pdf), amelyben kiterjesztette a piacképes külföldi tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok halmazát azokra az értékpapírokra is, amelyek - bár nem szerepelnek az FTSE World Index-ben - teljesítik az alábbi feltételeket:

 

1. Az értékpapírt egy olyan külföldi tőzsdén jegyzik, amely egy az FTSE World Index által elismert országban található, és ahol az adott értékpapírral már legalább 90 napja kereskednek;

2. A külföldi tőzsde által az adott értékpapír vonatkozásában közölt napi vételi, eladási és utolsó jegyzések folyamatosan az amerikai bróker rendelkezésére állnak egy elektronikus jegyzési rendszeren keresztül;

3. Az értékpapír előző 20 munkanapra vonatkozó medián napi kereskedési volumene a jegyző tőzsdén vagy legalább 100 000 darab, vagy legalább 500 000 USD (a számítást végző bróker által megvásárolt részvények kivételével);

4. Az értékpapír összesített, korlátozásmentes piaci kapitalizációja az előző 10 munkanap mindegyikén meghaladta az 500 millió USD-t.

Megjegyzés: amennyiben egy a fenti feltételeket korábban teljesítő értékpapír már nem teljesíti a fenti feltételeket, akkor 5 munkanapot követően az értékpapír már nem fog piacképesnek minősülni, ezért a brókernek azt a továbbiakban nem-fedezeti értékpapírként kell kezelnie.

A fenti feltételeket nem teljesítő tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok nem-fedezeti értékpapírnak minősülnek, így nem rendelkeznek hitelértékkel. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fent említett mentesítő levél értelmében a tulajdonviszonyt megtestesítő külföldi értékpapírok fogalma nem terjed ki az opciókra.