Az ESMA CFD szabályok végrehajtásának áttekintése az IBIE és IBCE lakossági ügyfelei vonatkozásában

Overview: 

A CFD-k összetett instrumentumok, amelyeknél a tőkeáttétel miatt magas a gyors pénzvesztés kockázata.

Az IBKR-nél vezetett lakossági számlák 68,7%-a veszteséget termel CFD kereskedés esetén.

Kérjük, gondolja végig, hogy érti-e megfelelő mélységben a CFD-k működését, illetve, hogy megengedheti-e magának, hogy vállalja a veszteség ezzel járó magas kockázatát.

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) 2018. augusztus 1-től érvényes hatállyal új szabályokat fogadott el a CFD-vel kereskedő lakossági ügyfelek vonatkozásában. Az új szabályozás a szakmai ügyfeleket nem érinti.

A tagállami szabályozó hatóságok állandó jelleggel elfogadták az ESMA szabályait.

A szabályok az alábbi területekre terjednek ki: 1) tőkeáttételi limitek; 2) fedezeti zárási szabály számlánként; 3) negatív egyenleg elleni védelem számlánként; 4) a CFD-kereskedéshez kínált ösztönzők korlátozása; és 5) egységes kockázati riasztás.

Kezdetben a legtöbb ügyfél (a szabályzott ügyfelek kivételével) lakossági ügyfélként kerül besorolásra. Bizonyos esetekben az IBKR hozzájárul ahhoz, hogy egy lakossági ügyfelet átsoroljon szakmai ügyféllé és fordítva. További információkért kérjük, olvassa el a MiFID osztályozást.

Az alábbi szakaszban részletesen bemutatjuk, hogy az IBKR miként hajtotta végre az ESMA határozatát.

1 Tőkeáttételi limitek

 1.1 ESMA fedezetek
Az ESMA a mögöttes termék függvényében különböző szinteken határozta meg a tőkeáttételi limiteket:

  • 3,33% a jelentős devizapároknál; a jelentős devizapárok közé tartozik a következő devizák bármely kombinációja: USD; CAD; EUR; GBP; CHF; JPY
  • 5% a nem jelentős devizapároknál és a jelentős indexeknél;
    • Nem jelentős devizapárnak minősül minden olyan kombináció, ami tartalmaz egy a fenti felsorolásban nem szereplő devizát, pl. USD.CNH
    • A jelentős indexek közé tartozik az IBUS500; IBUS30; IBUST100; IBGB100; IBDE40; IBEU50; IBFR40; IBJP225; IBAU200
  • 10% a nem jelentős részvényidexeknél; IBES35; IBCH20; IBNL25; IBHK50
  • 20% az egyedi értékpapíroknál

 1.2 Alkalmazott fedezetek - egységes követelmény

Az ESMA fedezetek mellett az IBKR a mögöttes értékpapír múltbeli volatilitása és más tényezők alapján saját fedezeti követelményeket (IB fedezet) is kialakított. Az IB fedezeteket akkor alkalmazzuk, ha meghaladják az ESMA által előírt fedezeteket.

A hatályos IB és ESMA fedezetek részletes bemutatása itt érhető el.

1.2.1 Alkalmazott fedezetek - koncentrációs minimum

Koncentrációs díjat akkor számítunk fel, ha a portfólió kis számú CFD-ből és/vagy részvénypozícióból áll, vagy ha a két legnagyobb pozíció domináns súllyal bír. A portfólió stresszetesztelését úgy végezzük el, hogy 30% ellentétes elmozdulást alkalmazunk a két legnagyobb pozíción, illetve 5%-osat minden más pozíción. A teljes veszteséget alkalmazzuk fenntartási fedezeti követelményként, amennyiben az több, mint a kombinált részvény és CFD pozíciók sztenderd követelménye. Felhívjuk a figyelmet, hogy a koncentrációs díj az egyetlen olyan eset, ahol a CFD és a részvény pozíciók fedezetét közösen vizsgáljuk.

1.3 Kezdeti fedezeti követelmények teljesítése

Egy CFD pozíció megnyitásához szükséges kezdeti fedezetet kizárólag készpénzben lehet teljesíteni.

Eleinte a számla teljes készpénzegyenlege felhasználható CFD kereskedésre. Minden más instrumentumokra fenntartott kezdeti fedezeti követelmény, illetve részvényvásárlásra fordított készpénz csökkenti a rendelkezésre álló készpénzállományt. Ha az Ön készpénzes részvényvásárlásai fedezeti hitelfelvételt eredményeztek, akkor nem áll rendelkezésre pénzeszköz CFD kereskedési célokra még akkor sem, ha a számláján egyébként jelentős tőke található. Az ESMA szabályok értelmében nem áll módunkban megnövelni a fedezeti hitel összegét a CFD fedezet finanszírozása érdekében.

A CFD ügyleteken realizált nyereség a készpénzben kerül jóváírásra és azonnal hozzáférhető, tehát nem előfeltétele a készpénzelszámolás megtörténte. A nem realizált nyereség ugyanakkor nem használható fel a kezdeti fedezeti követelmények teljesítésére.

2 Fedezeti zárási szabály

2.1 Fenntartási fedezeti követelmény számítások és likvidációk

Az ESMA szabályozás értelmében az IBKR köteles likvidálni a CFD pozíciókat legkésőbb akkor, amikor a minősített tőke a pozíciók megnyitása során figyelembe vett kezdeti fedezet 50%-a alá esik. Az IBKR ennél korábban is zárhatja a pozíciókat, ha a kockázati megközelítésünk konzervatívabb. Ebben az értelemben a minősített tőke körébe tartozik a CFD készpénz és a nem realizált (pozitív és negatív) CFD eredmény. Felhívjuk a figyelmet, hogy a CFD készpénz nem tartalmazza a más instrumentumokra vonatkozó fedezeti követelmények teljesítését szolgáló készpénzt. 

A számítás alapja a CFD pozíció megnyitásakor figyelembe vett kezdeti fedezet. Ez azt jelenti, hogy - a nem CFD pozíciókra vonatkozó fedezeti számításoktól eltérően - a kezdeti fedezet összege nem változik meg, ha változik a nyitott pozíció értéke.

2.1.1 Példa

Az Ön számlájának egyenlege 2 000 EUR készpénz, és nincs nyitott pozíció a számlán. 100 CFD-t kíván vásárolni XYZ-ből 100 EUR limitáron. Először csak 50 CFD, majd később a fennmaradó 50 CFD is teljesül. A rendelkezésre álló készpénze a kötésekkel párhuzamosan csökken:

 

Készpénz

Tőke*

Pozíció

Árfolyam

Érték

Nem realizált eredmény

IM

MM

Rendelkezésre álló készpénz

MM követelmény sérül

Kötés előtt

2 000

2 000

 

 

 

 

 

 

2 000

 

Kötés után 1

2 000

2 000

50

100

5 000

0

1 000

500

1 000

Nem

Kötés után 2

2 000

2 000

100

100

10 000

0

2 000

1 000

0

Nem

 * Tőke = készpénz + nem realizált eredmény

Az árfolyam 110-re emelkedik. Az Ön tőkéje 3 000, de nem nyithat további pozíciókat, mivel a rendelkezésre álló készpénz továbbra is 0, és az ESMA szabályok értelmében a kezdeti (IM) és fenntartási (MM) fedezet változatlan marad:

 

Készpénz

Tőke

Pozíció

Árfolyam

Érték

Nem realizált eredmény

IM

MM

Rendelkezésre álló készpénz

MM követelmény sérül

Változás

2 000

3 000

100

110

11 000

1 000

2 000

1 000

0

Nem

 Ezután az árfolyam visszaesik 95-re. A tőke 1 500-ra esik vissza, de nem sérül a fedezeti követelmény, mivel továbbra is több, mint az 1 000 követelmény:

 

Készpénz

Tőke

Pozíció

Árfolyam

Érték

Nem realizált eredmény

IM

MM

Rendelkezésre álló készpénz

MM követelmény sérül

Változás

2 000

1500

100

95

9 500

-500

2 000

1 000

0

Nem

 Az árfolyam tovább esik 85-re, így sérül a fedezeti követelmény és bekövetkezik a likvidáció:

 

Készpénz

Tőke

Pozíció

Árfolyam

Érték

Nem realizált eredmény

IM

MM

Rendelkezésre álló készpénz

MM követelmény sérül

Változás

2 000

500

100

85

8 500

-1 500

2 000

1 000

0

Igen

 3 Negatív tőke elleni védelem

Az ESMA határozat a CFD-kereskedésre elkülönített pénzeszközök összegére korlátozza a CFD-vel kapcsolatos kötelezettségeket. Más pénzügyi instrumentumokat (pl. részvények vagy határidős ügyletek) nem lehet likvidálni a CFD fedezethiány pótlása érdekében.*

Ennek megfelelően a nem CFD eszközök nem képezik részét a CFD kereskedés miatt kockáztatott tőkének. 

Amennyiben az Ön vesztesége meghaladja a CFD kereskedés céljára elkülönített készpénz összegét, az IB-nek le kell írnia a veszteséget. 

Mivel a negatív tőke elleni védelem többletkockázattal jár az IBKR-re nézve, a lakossági befektetőknek további 1% finanszírozási spreadet számítunk fel a napon túl tartott CFD pozíciók után. A CFD finanszírozás részletes adatait itt találja.

* Bár CFD hiány pótlására tilos nem CFD pozíciókat likvidálnunk, ez fordítva nem így van, tehát lehetőségünk van CFD pozíciókat likvidálni nem CFD hiányok pótlására.