Főbb fedezeti fogalmak

Overview: 

Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakrabban használt fedezeti szakkifejezéseket:

Hitelértékkel bíró tőke (ELV) – ez alapján kerül meghatározásra, hogy az ügyfél rendelkezik-e az értékpapírpozíciók létrehozásához vagy fenntartásához szükséges eszközökkel. Egyenlő: készpénz + részvényérték + kötvényérték + befektetési jegyek értéke + európai és ázsiai opciók értéke (nem tartalmazza az amerikai értékpapírok, határidős opciók illetve a határidős szegmensben tartott készpénz piaci értékét). 

 
 
Rendelkezésre álló pénzeszközök (ELV – kezdeti fedezet) – Egyenlő: Hitelértékkel bíró tőke, csökkentve a Kezdeti fedezeti követelménnyel.
 
 
Többletlikviditás (ELV – fenntartási fedezet) – Egyenlő: Hitelértékkel bíró tőke, csökkentve a Fenntartási fedezeti követelménnyel.
 
 
Kezdeti fedezeti követelmény - Egy új értékpapír vásárlás minimális része, amelyet a befektetőnek készpénzben kell kifizetnie. Amerikai részvények esetén ezt a Reg. T határozza meg, és a mértéke jelenleg 50% (Reg. T kezdeti fedezet). Az IB valós időben számítja ki a fedezetet, és a Reg. T a nap végén kerül alkalmazásra. Az IB a kötés időpontjában elvégzi a kezdeti fedezeti követelmény ellenőrzését, ami azonban általában alacsonyabb 50%-nál (IB kezdeti fedezet). 
 
 
Fenntartási fedezet követelmény – az a tőkeösszeg, amit egy pozíció folytatólagos tartásához folyamatosan fenn kell tartani. Az Egyesült Államokban az egyes tőzsdék szabályzatai határozzák meg az SEC jóváhagyást igénylő értékpapír-tranzakciókra vonatkozó fenntartási fedezeti követelményeket.  Long részvénypozícók esetén a tőzsdei fenntartási fedezeti követelmény jelenleg 25%, bár a brókercégek gyakran határoznak meg ennél magasabb „házon belüli fedezeti” követelményeket, különösen ha a kérdéses értékpapír árfolyamát alacsonynak tartják, vagy úgy ítélik meg, hogy hirtelen változásoknak van kitéve.  A short részvénypozíciók tőzsdei fenntartási fedezeti követelménye jelenleg 30%.
 
 
Nettó likvidációs érték (NLV) – értékpapírszáma esetén egyenlő: összes készpénz értéke + részvények értéke + értékpapír-opciók értéke + kötvények értéke + befektetési jegyek értéke. Árupiaci számla esetén egyenlő: összes készpénz értéke + árupiaci opciók értéke. 
 
Könnyített fedezeti követelmény (SEM) – amennyiben a kereskedési nap során egy számla Tőke és Hitel Értéke eléri a fenntartási fedezeti követelmény legalább 90%-át, akkor amerikai részvények esetén 15:45-ig (ET) (azaz az alábbiak közül a legkorábban bekövetkező időpontig: (i) 15 perccel a piaczárás előtt, (ii) 15 perccel a likvidálási időszak vége előtt vagy (iii) a Reg. T szerinti végrehajtási időszak kezdetéig) nem kerül sor likvidálásra, amely időpontban a fenntartási fedezeti követelményt teljesíteni kell. Az SEM kezdő időpontja amerikai részvények esetén 09:30 (ET), más termékek esetén pedig az alábbi időpontok közül a későbbi: (i) a piacnyitás időpontja (többszörös jegyzés esetén az utolsó nyitási időpont) vagy (ii) a likvidálási időszak kezdete.  

 

Vásárlóerő - az értékpapírok azon dollárban kifejezett maximális értéke, amelyet további tőkebefizetés nélkül megvásárolhat a számláján.  Készpénzes számla esetén ez megegyezik az ELV vagy az előző napi ELV mínusz a Kezdeti fedezeti követelmény közül az alacsonyabb értékkel.  Fedezeti számla esetén pedig egyenlő a Rendelkezésre álló pénzeszközök négyszeresével (azaz a 25%-os Fenntartási fedezeti ráta reciprokával)
 
Speciális memorandum számla (SMA) – ez se nem tőke, se nem készpénzes számla, hanem egy olyan hitelkeret, amely akkor jön létre, amikor emelkedik egy Reg. T fedezeti számlán tartott értékpapírok piaci értéke.  Bár SMA jön létre, ha a piaci érték az eredeti bekerülési érték fölé emelkedik, a piaci érték későbbi csökkenése nincs hatással az SMA-ra.  Az SMA csak abban az esetben csökken, ha felhasználásra kerül értékpapír-vásárlási vagy készpénzfelvételi célra, és a felhasználásával kapcsolatos egyetlen korlátozás, hogy a későbbi vásárlások vagy készpénzfelvételek nem csökkenthetik a számla egyenlegét a fenntartási fedezeti követelmény alá. Az SMA egyenlege készpénzbefizetés vagy osztalékfizetés esetén is növekedni fog a befizetett dollár összeggel.

 

Értékpapír bruttó pozícióérték (GPV) – Long részvények abszolút értéke + Short részvények értéke + Long opciók értéke + Short opciók értéke + Long SSF névleges értéke + Short SSF névleges értéke + Alapok értéke.