Mikro-kapitalzációjú amerikai részvényekre („U.S. Microcap Stock”) vonatkozó korlátozások

Bevezetés
A nyilvántartásban nem szereplő értékpapírok értékesítésével kapcsolatos szabályozás betartása, illetve a nyilvánosan nem jegyzett részvények kereskedésével kapcsolatos manuális feldolgozási munka minimalizálása érdekében az IBKR bizonyos korlátozásokat alkalmaz a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényekre. Az alábbiakban ismertetjük ezen korlátozások listáját, valamint a témába vágó gyakran ismételt egyéb kérdéseket. 

Mikro-kapitalizációjú részvényekre vonatkozó korlátozások

  • Az IBKR-hez kizárólag az erre jogosult ügyfelektől fogad el mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását. A jogosult ügyfelek közé azok a számlatípusok tartoznak, amelyek: (1) legalább 5 millió USD tőkével rendelkeznek (az átutalás előtt vagy után), vagy olyan pénzügyi tanácsadók ügyfelei, akiknek az összes kezelt vagyona legalább 20 millió USD; és (2) tőkéjének kevesebb mint a felét teszik ki a mikro-kapitalizációjú amerikai részvények.
  • Az IBKR kizárólag akkor fogadja el a mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását1, ha a jogosult ügyfél igazolni tudja, hogy a részvényeket a nyílt piacon vásárolta, vagy azokat a SEC nyilvántartásba vette;
  • Az IBKR semmilyen ügyféltől nem fogadja el a mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását1 vagy az azokra vonatkozó megbízások benyújtását, amennyiben a részvényeket az OTC a „Caveat Emptor” (vevői óvatosság ajánlott) illetve „Grey Market” (szürke piac) kategóriába sorolja. Az ilyen részvényekben már meglévő pozícióval rendelkező ügyfelek lezárhatják a kérdéses pozíciókat;
  • Az IBKR nem fogadja el mikro-kapitalizációjú amerikai részvénycsomagok átutalását; amennyiben annak célja az IBKR-nél létrehozott short pozíció fedezése;
  • A „csak végrehajtás” szerződéssel rendelkező ügyfelek (azaz akik esetében az ügyletkötés az IBKR-nél, az elszámolás azonban máshol történik) nem kereskedhetnek mikro-kapitalizációjú amerikai részvényekkel az IBKR számlájukon. (Az IBKR kivételt tehet az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett brókerek esetén);


Mikro-kapitalizációjú részvények GYIK

Mi minősül mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek?
A „mikro-kapitalizációjú részvény” kifejezés, (1) a tőzsdén kívül kereskedett, vagy (2) a Nasdaq és a NYSE amerikai tőzsdéken jegyzett, 50 millió és 300 millió USD közötti piaci kapitalizációjú, 5 USD árfolyam alatt kereskedett részvényekre vonatkozik. A jelen szabályzat értelmében a mikro-kapitalizációjú részvény kifejezés az 50 millió USD vagy kisebb piaci kapitalizációval rendelkező, tőzsdén jegyzett amerikai vállalatok részvényeire is kiterjed, amelyeket néha a „nano-kapitalizációjú részvény” névvel illetnek, és amelyekkel általában a mikro-kapitalizációjú részvények piacain kereskednek.

Azon helyzetek elkerülése érdekében, ahol egy részvény árfolyamában bekövetkező kisebb, rövid távú kilengések többszöri átsorolást eredményeznének, a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényként besorolt részvények besorolása nem változik meg mindaddig, amíg a piaci kapitalizáció illetve a részvény árfolyama egy összefüggő 30 naptári napos időszakban nem haladja meg rendre a 300 millió USD-t, illetve az 5 USD-t.

Mivel a mikro-kapitalizációjú részvények árfolyama gyakran alacsony, ezekre általában „filléres részvényként” szokás hivatkozni. Az IBKR kivételt tehet, többek között a jelenleg alacsony árfolyamon kereskedett, de a közelmúltban még magasabb piaci kapitalizációval rendelkező részvényekkel. Továbbá a nem amerikai vállalatokra vonatkozó ADR-eket az IBKR nem tekinti mikro-kapitalizációjú részvénynek.

Hol lehet kereskedni mikro-kapitalizációjú részvényekkel?
Mikro-kapitalizációjú részvényekkel általában nem a nemzeti értéktőzsdéken, hanem az OTC piacon lehet kereskedni. Ezeket a papírokat az árjegyzők gyakran elektronikus úton, az OTC rendszereken jegyzik, például az OTC Bulletin Board (OTCBB) rendszeren, illetve az OTC Markets Group által kezelt piacokon (pl. OTCQX, OTCQB & Pink). Ide tartoznak a nyilvánosan nem jegyzett, „Caveat Emptor” (vevői óvatosság ajánlott), „Other OTC” (egyéb OTC) vagy „Grey Market” (szürke piac) kategóriába sorolt részvények is.
Emellett az amerikai szabályozó hatóságok a Nasdaq és a NYSE amerikai tőzsdéken jegyzett, 5 USD árfolyamon vagy az alatt kereskedett, 300 millió USD vagy kisebb piaci kapitalizációjú részvényeket is a mikro-kapitalizációjú részvények kategóriába sorolják.

Mi történik olyankor, ha egy jogosult ügyfél átutalást indít az IBKR-hez, és egy vagy több érintett pozíció a mikro-kapitalizációjú részvény kategóriába tartozik?
Ha az IBKR-hez egy mikro-kapitalizációjú részvénycsomagot tartalmazó átutalás érkezik be, az IBKR fenntartja a jogot, hogy korlátozza az átutalás részét képező bármely mikro-kapitalizációjú pozíció(k) eladását, hacsak a jogosult ügyfél nem mutat be megfelelő dokumentációt, ami igazolja, hogy a részvényeket a nyílt piacon (azaz egy nyilvános tőzsdén, egy másik bróker igénybe vételével) szerezte be, vagy azokat a SEC – S-1 vagy ahhoz hasonló regisztrációs űrlap alapján – nyilvántartásba vette.

A jogosult ügyfelek úgy tudják bizonyítani, hogy a részvényeket a nyílt piacon szerezték be, hogy bemutatnak egy jó hírnévnek örvendő bróker által kiállított brókeri nyilatkozatot vagy ügyletkötési igazolást, amely bizonyítja, hogy a részvényeket egy nyilvános tőzsdén vásárolták. A jogosult ügyfelek a részvények SEC általi nyilvántartásba vételét úgy tudják bizonyítani, hogy benyújtják azt az SEC (Edgar rendszer) által generált ügyszámot, amelyen a részvények nyilvántartásba vételre kerültek (illetve bármely olyan további dokumentumot, amely szükséges annak igazolásához, hogy a részvényei megegyeznek a nyilvántartásba vételi nyilatkozaton feltüntetett részvényekkel).

MEGYJEGYZÉS: Minden ügyfél bármikor szabadon rendelkezhet a korlátozásaink alá eső részvényei bármelyikével.

Milyen korlátozásokat alkalmaz az IBKR a prémium számlák esetén?
Azok az ügyfelek, akik a tevékenységeik alapján prémium szolgáltatásokra jogosultak, kizárólag azon ügyleteik tekintetében minősülnek jogosult ügyfélnek, amelyeket az IBKR a végrehajtó brókerein keresztül befogadott. Bár előfordulhat, hogy a prémium számlák az IBKR-nél végzik a mikro-kapitalizációjú amerikai részvényeik elszámolását, a részvények mindaddig korlátozás alá fognak esni, amíg az IBKR nem erősíti meg, hogy a részvények a fent ismertetett eljárások alkalmazásával újraértékesíthetők. 

A nyílt piacon beszerzett részvényekre vonatkozó korlátozások feloldása érdekében kérjük, szerezzen be a végrehajtó brókertől egy céges fejléccel ellátott papírra kinyomtatott és aláírt nyilatkozatot, vagy egy hivatalos számlakimutatást, amely bizonyítja, hogy a részvények beszerzésére a nyílt piacon került sor. A nyilatkozatnak vagy kimutatásnak az alábbi felsorolt kritériumoknak is meg kell felelnie. Amennyiben a részvények beszerzésére kibocsátás keretében került sor, a nyilatkozatnak vagy kimutatásnak tartalmaznia kell további dokumentumokat vagy linkeket is a releváns nyilvántartásba vételi igazoláshoz, amelyek igazolják, hogy a részvények annak részét képezték.

A brókeri nyilatkozat kötelező elemei:
1) IBKR számlaszám
2) IBKR számlanév
3) Kötés napja
4) Elszámolás napja
5) Ticker kód
6) Oldal
7) Árfolyam
8) Mennyiség
9) Végrehajtás időpontja
10) Tőzsde
11) Aláírás
12) A cég hivatalos fejléce

Összefoglalva: a long eladási ügyleteket akkor fogadjuk el, ha a long pozíció már nem esik korlátozás alá. A short eladási ügyleteket minden esetben elfogadjuk. A long vételi ügyleteket elfogadjuk, ám a pozíció korlátozás alá esik mindaddig, amíg a Compliance osztály nem kap elégséges információkat a korlátozás feloldásához. A fedezeti vételi ügyleteket és a napon belüli oda-vissza („round trip”) ügyleteket nem fogadjuk el.


Mi történik, ha egy Ön által megvásárolt részvény átsorolásra kerül a „Grey Market” vagy a „Caveat Emptor” kategóriába?

Amennyiben olyan részvényt vásárol az IBKR számláján, ami később átsorolásra kerül a „Caveat Emptor” vagy a „Grey Market” kategóriába, Önnek lehetősége lesz fenntartani, lezárni vagy átutalni a pozícióját, ugyanakkor nem lesz lehetősége tovább növelni a pozícióját.


Milyen okokból korlátozható a mikro-kapitalizációjú részvények kereskedése a számlámon?
Két fő ok van, ami miatt korlátozhatjuk a mikro-kapitalizációjú részvényekkel folytatott kereskedést a számláján:

  • Potenciális kapcsolt viszony a kibocsátóval: az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdebizottsága („U.S. Securities and Exchange Commission”, „SEC”) 144-es szabálya bizonyos korlátozásokat léptetett életbe a kibocsátóval „kapcsolt viszonyban” lévő személyek által folytatott részvénykereskedésre (ideértve a mikro-kapitalizációjú részvényeket is). Amennyiben az IBKR olyan kereskedési aktivitást vagy pozíciót észlel mikro-kapitalizációjú részvényekben, amely megközelíti a 144-es szabály szerinti kereskedési volumen küszöbértékeket („144-es szabály szerinti küszöbértékek”), akkor a vonatkozó megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig korlátozhatja az ügyfél mikro-kapitalizációjú részvényekkel folytatott kereskedését.
  • Mikro-kapitalizációjú részvény átutalása: ha az ügyfél a közelmúltban utalt át mikro-kapitalizációjú részvényeket az IBKR számlájára, az IBKR a vonatkozó megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig korlátozhatja az ügyfél kereskedési tevékenységét az adott értékpapírral.

Ha a fenti okok valamelyike fennáll, korlátozni fogjuk a kérdéses értékpapírral folytatott kereskedést, és értesítést fogunk küldeni az Ügyfélportálon található üzenetközpontba. Az értesítés tartalmazza a korlátozás okát, és azokat az intézkedéseket, amelyek az ügyfél részéről szükségesek ahhoz, hogy az IBKR megfontolja a korlátozás feloldásának lehetőségét.


Miért tekint engem az IBKR a mikro-kapitalizációjú részvény kibocsátójával potenciálisan kapcsolt viszonyban lévő személynek?
A „kapcsolt” személy olyan személy (például felső vezető, igazgató vagy nagy részvényes), aki ellenőrzési viszonyban áll a kibocsátóval.

A 144-es szabály minden értékpapírra, így a mikro-kapitalizációjú részvényekre is vonatkozik. Ugyanakkor, tekintettel a mikro-kapitalizációjú részvényekkel kapcsolatos fokozott kockázatokra, ha az ügyfél mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenysége és/vagy ilyen részvényben tartott pozíciója megközelíti a 144-es szabály szerinti küszöbértékeket, az IBKR korlátozni fogja az ügyfél adott mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenységét. Ez a korlátozás az ügyfél esetleges kapcsolt státuszára irányuló megfelelőségi felülvizsgálat lezárultáig hatályban marad.

Miért szükséges kéthetente megismételni a potenciális kapcsolt viszonyra irányuló megfelelőségi felülvizsgálatot?
Az ügyfél kapcsolt státusza röviddel azt követően is megváltozhat, hogy az IBKR lezárja a fent említett potenciális kapcsolt viszonyra irányuló vizsgálatot. Ezért az IBKR megítélése szerint indokolt kéthetente frissíteni a potenciális kapcsolt viszonyra irányuló vizsgálatot, amennyiben az ügyfél adott mikro-kapitalizációjú részvénnyel folytatott kereskedési tevékenysége és/vagy az abban fennálló pozíciói folytatólagosan megközelítik a 144-es szabály szerinti küszöbértékeket.

Hol találhatom meg az IBKR által mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek minősített részvények listáját?
Az IBKR által mikro-kapitalizációjú amerikai részvénynek minősített részvények listája elérhető a következő linken: www.ibkr.com/download/us_microcaps.csv

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezt a listát naponta frissítjük.

Hol találhatok további információkat a mikro-kapitalizációjú részvényekről?
A mikro-kapitalizációjú részvényekre vonatkozó további információk, ideértve az ilyen részvényekkel kapcsolatos kockázatokat is, elérhetők az SEC weboldalán: https://www.sec.gov/reportspubs/investor-publications/investorpubsmicrocapstockhtm.html
-----------------------------------------------------------
1Ebbe beleértendők a bármilyen módszerrel történő átutalások (pl. ACATS, DWAC, FOP), a kanadai jegyzések konverziói az amerikai egyesült államokbeli megfelelőjükre „Déli irányú” átutalás útján, a meglévő short pozíciók fedezését szolgáló átutalások, a végrehajtást más brókereknél, viszont az elszámolást az IBKR-nél végző prémium ügyfelek stb.