Átutalási korlátozások

BEVEZETÉS

Pénzmosás elleni („AML”) erőfeszítései részeként az IBKR korlátozza egyes ügyfelek be- és kifizetéseit. Ezek a korlátozások a fokozott AML-kockázatúnak minősülő országokkal kapcsolatos átutalásokra vonatkoznak, és olyan tényezőket vesznek figyelembe, mint az ügyfél illetősége, a kifizetés célországa és az átutalt deviza pénzneme.1 Az alábbiakban nagy vonalakban ismertetjük ezen korlátozásokat.

 

KORLÁTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

  • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek nem fizethetnek ki pénzt egy másik, fokozott AML kockázatúnak minősített országban lévő számlára, hacsak nem tartanak fenn lakcímet abban az országban is.
  • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek nem fizethetnek be pénzt egy másik, fokozott AML kockázatúnak minősített országban lévő számláról, hacsak nem tartanak fenn lakcímet abban az országban is.
  • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek kizárólag olyan számlára fizethetnek ki pénzt, amelyről korábban befizetést teljesítettek.
  • Az ügyfelek kizárólag az alapdevizájukban, az illetőségük szerinti ország devizájában vagy a gyakori devizákban (pl. USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY és SGD) teljesíthetnek kifizetéseket.
  • Az IBSG ügyfelek kizárólag SGD, USD, CNH, HKD és GBP devizában teljesíthetnek kifizetéseket.
  • Az IBKR korlátozhatja azon bankok számát, ahová az ügyfél pénzt utalhat, függetlenül az ügyfél vagy a bank illetőségétől.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik online banki utasítást kísérelnek meg benyújtani, illetve korlátozás alá eső be- vagy kifizetést kezdeményeznek, nem lesz lehetősége ilyen utasítás benyújtására, illetve ilyen be- vagy kifizetés kezdeményezésére, és erről egy online hibaüzenetben fognak értesítést kapni.

 

1Annak meghatározása során, hogy egy adott ország fokozott AML-kockázatúnak minősül-e, figyelembe kell venni a Pénzügyi Akciócsoporttól („Financial Action Task Force”, „FATF”) kapott információkat. Az FATF egy kormányközi szervezet, amelynek célja a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer integritását és más nyilvános AML indexeket érintő egyéb fenyegetések elleni küzdelmet szolgáló intézkedések előmozdítása.