Készpénzátvezetések

Háttér
Az univerzális IB számla két különálló alszámlából vagy szegmensből áll: az egyik az SEC fogyasztóvédelmi szabályainak a hatálya alá tartozik, és az értékpapír-pozíciókat és egyenlegeket rögzíti, míg a másik a CFTC fogyasztóvédelmi szabályainak a hatálya alá tartozik, és az árupiaci pozíciókat és egyenlegeket tartalmazza. A fenti univerzális számlastruktúra célja, hogy minimalizálja az ügyfelek adminisztratív terheit, amelyek egyébként két külön számla kezelésével járnának (pl. készpénz átutalása a számlák között, bejelentkezés és megbízásbenyújtás a külön számlákra, eltérő számlakivonatok stb.), ugyanakkor fenntartsa a jogszabályokban előírt elkülönítést.

Ezen jogszabályok előírják továbbá, hogy minden értékpapír-ügyletet az univerzális számla értékpapír-szegmensében, illetve minden árupiaci ügyletet az árupiaci szegmensében kell végrehajtani.1 Bár a szabályozás lehetővé tenné a teljes mértékben befizetett értékpapír-pozíciók fedezetként történő felhasználását az árupiaci szegmensben, az IB nem alkalmazza ezt a megoldást, azaz az SEC szigorúbb szabályait követi az értékpapírok elzálogosítása terén. Tekintettel azon rendeletekre és szabályzatokra, amelyek előírják, hogy mely pozíciókat a számla mely szegmensében kell tartani, a készpénz az egyetlen olyan eszköztípus, amelyet az ügyfél a saját belátása szerint, szabadon vezethet át a két szegmens között.

Az alábbiakban bemutatjuk a rendelkezésre álló készpénz-átvezetési lehetőségeket, az azok közti választás folyamatát és szempontjait.

 
Készpénz-átvezetési lehetőségek
Az ügyfelek 3 átvezetési lehetőség közül választhatnak, amelyeket az alábbiakban ismertetünk:
 
 1. A többlet pénzeszközök nem kerülnek átvezetésre – ezen lehetőség esetében a többlet-készpénz csak abban az esetben mozog a két szegmens között, ha ez szükséges:
a. A fedezethiány mérsékléséhez/megszüntetéséhez a másik szegmensben;
 
b. A készpénz tartozik egyenleg és így a kamatfizetési kötelezettség minimalizálásához a másik szegmensben. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez az alapértelmezett lehetőség, és az egyetlen lehetőség azon számlatulajdonosok részére, akik vagy csak értékpapír, vagy csak árupiaci kereskedési engedéllyel rendelkeznek.
 
2. Többlet-pénzeszközök átvezetése az IB értékpapírszámlára – ebben az esetben a készpénzegyenlegek csak olyan mértékben maradnak az árupiaci szegmensben, ami szükséges az aktuális árupiaci fedezeti követelmény teljesítéséhez. A fedezeti követelményt meghaladó készpénz összege – ami vagy a készpénzegyenleg emelkedésére (pl. kedvező elmozdulás és/vagy tranzakció miatt), vagy a fedezeti követelmény csökkenésére (pl. a SPAN kockázati mátrix változásai és/vagy tranzakció miatt) vezethető vissza – automatikusan átvezetésre kerül az árupiaci szegmensből az értékpapírszegmensbe. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen lehetőség választásához a számlatulajdonosnak rendelkeznie kell értékpapír-kereskedési engedélyekkel.
 
3. Többlet-pénzeszközök átvezetése az IB árupiaci számlára – ebben az esetben a készpénzegyenlegek (a hitelértékkel rendelkező egyéb értékpapír-pozíciókkal együtt) csak olyan mértékben maradnak az értékpapír szegmensben, ami szükséges az aktuális értékpapír fedezeti követelmény teljesítéséhez. Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen lehetőség választásához a számlatulajdonosnak rendelkeznie kell árupiaci kereskedési engedélyekkel. 
 
Egyéb megjegyzések:
-  Mivel az univerzális számla több különböző pénznemben teszi lehetővé a készpénzegyenlegek tartását, létezik egy hierarchia annak eldöntéséhez, hogy melyik deviza kerüljön először átvezetésre, amennyiben több különböző devizában áll fenn pozitív egyenleg. Ilyen esetekben először az alapdevizában denominált egyenlegek kerülnek átvezetésre, majd az USD egyenlegek, ezt követően pedig a többi fennmaradó pozitív devizaegyenleg a legmagasabbtól a legalacsonyabbig.
 
- Annak érdekében, hogy egy szegmensben a minimálisra csökkentsük a fedezethiány kialakulásának valószínűségét a készpénztöbblet átvezetését követően, nem kerül átvezetésre a többlet teljes összege, hanem abból visszatartásra kerül a fenntartási fedezet 5%-ának megfelelő összeg. Hasonlóképpen, a kis összegű egyenlegek átvezetéséből eredő költségek minimalizálása érdekében az egyenlegek csak abban az esetben kerülnek átvezetésre, ha – az 5%-os fedezeti puffer alkalmazását követően – a fennmaradó többlet nem kevesebb, mint a számla tőkeértékének 1%-a vagy 200 USD.
 
- A kereskedést megelőző hitelellenőrzés során, amelynek célja annak megállapítása, hogy a számla elégséges tőkével rendelkezik-e az új megbízás végrehajtásához, az egyik szegmensben lévő többletkészpénzt figyelembe lehet venni a másik szegmensben folytatott kereskedéshez (bár átvezetésre nem kerül sor az ügylet végrehajtásáig, és akkor is csak abban az esetben, ha az továbbra is szükséges a fedezeti megfeleléshez). A „Pattern Day Trader” (minta szerinti napon belüli kereskedő) kategóriába sorolt számlák esetén, amelyeknél olyan kereskedést megelőző hitelellenőrzést kell végezni, ami figyelembe veszi az előző napi és a tárgynapi tőkét is, különös figyelmet kell szentelni az alábbi Választási szempontok pontra.
 
 
Átvezetési lehetőség kiválasztása
Ha az Ön Ügyfélportál verziója tartalmaz egy sor menüpontot a bal oldalon, válassza a Számla-adminisztráció, majd a Többlet-pénzeszközök átvezetése menüpontot. Ha az Ön Ügyfélportál verziójában a menüpontok az oldal tetején keresztben helyezkednek el, válassza a Számlakezelés/Beállítások, majd a Számla-konfiguráció/Többlet-pénzeszközök átvezetése menüpontot. Függetlenül attól, hogy melyik verziót használja, az alábbi képernyő fog megjelenni:
 

Itt jelölje be a preferált lehetőség melletti rádiógombot, majd kattintson a Folytatás gombra. A választása a következő munkanapon lép hatályba, és mindaddig hatályban marad, amíg nem választ egy másik lehetőséget. Felhívjuk a figyelmét, hogy – a fent említett kereskedési engedély beállítások függvényében – nincs korlátozás arra nézve, hogy mikor vagy milyen gyakorisággal módosíthatja az átvezetési módszert. 

 

Választási szempontok
Bár az egyik vagy a másik szegmens választására vonatkozó, a készpénzegyenleg fenntartását célzó döntés az adott ügyfél egyedi szubjektív megfontolásait és preferenciáit tükrözi (pl. az ügyfél jelentős összegű, koncentrált egyenleget tart az egyik szegmensben a másik rovására) az alábbiakban bemutatunk néhány megfontolásra érdemes tényezőt:
 
1. „Pattern Day Trading” tőke - A vonatkozó jogszabály szerint „Pattern Day Trader”-nek (mintázat szerinti napon belüli kereskedőnek, aki 4 vagy több napon belüli ügyletet hajt végre egy 5 munkanapos időszakban) minősülő számlák értékpapír-vásárlóereje a tárgynapi vagy az előző napi, értékpapír szegmensben tartott záró tőkeösszeg közül az alacsonyabbra korlátozódik. Ennek megfelelően a többlet-pénzeszközök árupiaci szegmensbe történő átvezetésére vonatkozó választás megakadályozza az ilyen pénzeszközök figyelembe vételét a fenti számításban, és így potenciálisan korlátozza az új megbízások benyújtásának képességét. Az értékpapír-megbízások benyújtásához rendelkezésre álló tőke maximalizálása érdekében célszerű, ha az ügyfél azt a lehetőséget választja, hogy a többlet-pénzeszközei az értékpapír szegmensbe kerüljenek átvezetésre. Felhívjuk a figyelmet, hogy ez a választás nem gyengíti az árupiaci megbízások benyújtási képességét, mivel a „Pattern Day Trading” szabályok az árupiaci számlákra nem vonatkoznak.
 
2. Biztosítás – Az értékpapír szegmensben tartott eszközök SIPC védelmet élveznek, ugyanakkor az árupiaci szegmenshez nem érhető el hasonló biztosítási program. Ugyanakkor a 250 000 USD SIPC készpénz allimitet (vagy, indokolt esetben, a 900 000 USD Lloyd’s készpénz allimitet) meghaladó egyenlegek nem élveznek védelmet. Az IB Canada és az IB UK ügyfeleire szintén vonatkoznak a CIPF illetve az FSCS által előírt biztosítási szabályok.
 
3. Kamatjövedelem – ha minden más körülmény azonos, az ügyfelek a pozitív készpénz egyenlegeik után akkor számíthatnak a legmagasabb kamatjövedelemre, ha nem osztják fel azokat az értékpapír és az árupiaci szegmens között, mivel utóbbiak nem kerülnek összevonásra a kamatjóváírás kiszámítása céljából (mivel nem vonatkoznak rájuk a különálló szegregált forrásokra és újrabefektetésekre vonatkozó szabályok). Az optimális átvezetési lehetőség kiválasztása során célszerű még figyelembe venni, hogy a jóváíráshoz szükséges egy minimális készpénzegyenleg fenntartása, valamint hogy a magasabb egyenlegek kedvezményesen kamatoznak.2
 
 
 
Lábjegyzetek:
1Mivel a OneChicago tőzsdén jegyzett egyedi részvény határidős ügyletek hibrid termékek, amelyeket a SEC és a CFTC közösen szabályoz, ezért ezek bármelyik számlatípussal megvehetők és eladhatók. Az IB ugyanakkor az univerzális számla értékpapír szegmensében bonyolítja az ilyen ügyleteket, mivel ez szükséges az egyedi részvény határidős ügylet és bármely minősített részvény vagy opciós pozíció közti fedezeti könnyítés megadásához.
 
2Vegyünk például egy olyan számlát, ami 9 000 USD pozitív egyenleggel rendelkezik mind az értékpapír, mind az árupiaci szegmensben. A számla 8 000 USD (18 000 USD - 10 000 USD) után lenne jogosult kamatra – a tényleges Fed referencia-alapkamat függvényében –, ha a számlatulajdonos egy szegmensben tartaná a két egyenleget, de mivel a 10 000 USD alatti egyenlegek a két szegmens egyikében sem jogosultak kamatra, átvezetési lehetőség választása nélkül semmilyen kamatot nem termelne a számla. Hasonlóképpen, a számlatulajdonos magasabb sáv után lenne jogosult kamatra, ha az átvezetési választása eredményeként 100 000 USD-t meghaladó összegű pozitív egyenleget tudna elérni valamelyik szegmensben. A kamatszámítással kapcsolatos további információkért, és az aktuális irányadó kamatokra mutató linkért kérjük, olvassa el a KB39 Tudástár cikket.

 

How To Transfer an Existing IRA from Interactive Brokers

If the other broker participates in the Automated Customer Account Transfer Service (ACATS) program, then contact your other broker to submit the transfer out electronically.

If the other broker is not ACAT eligible, they must provide outgoing trustee to trustee transfer paperwork or outgoing Direct Rollover paperwork. They can give you the completed documents which can be uploaded online. Please note this is only for cash transfers, and information submitted is only instructions, not the actual withdrawal. After paperwork is reviewed and approved, you’ll be advised when to submit the withdrawal of funds.

To submit a withdrawal request:

 1. Log into Client Portal
 2. Select Transfer & Pay followed by Transfer Funds
 3. Click Make a Withdrawal
 4. Select Use a new withdrawal method and next to Bank Wire, click Use this Method
 5. Select Financial Institution when asked “Where will funds be deposited?”
 6. Answer the prompts that follow, then click in the box when asked if you’ll be sending a trustee-to-trustee transfer or Direct Rollover to this destination
 7. Confirm in the pop up box you have the signed custodian transfer paperwork
 8. Complete remaining banking prompts and click Save Bank Information
 9. Confirm the instructions on the next page and click Continue
 10. Click on Upload your form
 11. Click Reply to upload the document and add a comment.
 12. Click Submit and close the window

You will be provided updates of your transfer request through the Message Center.

If a wire transfer is not accepted by your new custodian, you may submit a check withdrawal request. Please note check requests require review by Compliance and will take longer to process if approved.

 1. Log into Client Portal
 2. Select Transfer & Pay followed by Transfer Funds
 3. Click Make a Withdrawal
 4. Select Use a new withdrawal method and next to Check, click Use this Method
 5. Select “Send to another person/entity” from the first drop down box
 6. Answer the prompts that follow and click Save Destination
 7. Complete remaining banking prompts and click Save Bank Information
 8. Confirm the information and click Continue
 9. Read the instructions and click Finish
 10. Finally, click on Help on the top right and select Secure Message Center to create a new ticket
 11. Click Compose and then New Ticket>Funds & Banking>Cash Withdrawals
 12. Complete the prompts and upload the completed paperwork from your broker/custodian

You will be provided updates via this ticket.

Contra firms and Custodians (only) may forward paperwork to the following:

Interactive Brokers LLC
Attn: IRA Services, Transfers
209 South LaSalle Street, 10th Floor
Chicago, IL 60604

Additional Information

Átutalási korlátozások

BEVEZETÉS

Pénzmosás elleni („AML”) erőfeszítései részeként az IBKR korlátozza egyes ügyfelek be- és kifizetéseit. Ezek a korlátozások a fokozott AML-kockázatúnak minősülő országokkal kapcsolatos átutalásokra vonatkoznak, és olyan tényezőket vesznek figyelembe, mint az ügyfél illetősége, a kifizetés célországa és az átutalt deviza pénzneme.1 Az alábbiakban nagy vonalakban ismertetjük ezen korlátozásokat.

 

KORLÁTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

 • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek nem fizethetnek ki pénzt egy másik, fokozott AML kockázatúnak minősített országban lévő számlára, hacsak nem tartanak fenn lakcímet abban az országban is.
 • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek nem fizethetnek be pénzt egy másik, fokozott AML kockázatúnak minősített országban lévő számláról, hacsak nem tartanak fenn lakcímet abban az országban is.
 • A fokozott AML kockázatúnak minősített országban illetőséggel vagy lakcímmel bíró ügyfelek kizárólag olyan számlára fizethetnek ki pénzt, amelyről korábban befizetést teljesítettek.
 • Az ügyfelek kizárólag az alapdevizájukban, az illetőségük szerinti ország devizájában vagy a gyakori devizákban (pl. USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY és SGD) teljesíthetnek kifizetéseket.
 • Az IBSG ügyfelek kizárólag SGD, USD, CNH, HKD és GBP devizában teljesíthetnek kifizetéseket.
 • Az IBKR korlátozhatja azon bankok számát, ahová az ügyfél pénzt utalhat, függetlenül az ügyfél vagy a bank illetőségétől.

Felhívjuk a figyelmet, hogy azoknak az ügyfeleknek, akik online banki utasítást kísérelnek meg benyújtani, illetve korlátozás alá eső be- vagy kifizetést kezdeményeznek, nem lesz lehetősége ilyen utasítás benyújtására, illetve ilyen be- vagy kifizetés kezdeményezésére, és erről egy online hibaüzenetben fognak értesítést kapni.

 

1Annak meghatározása során, hogy egy adott ország fokozott AML-kockázatúnak minősül-e, figyelembe kell venni a Pénzügyi Akciócsoporttól („Financial Action Task Force”, „FATF”) kapott információkat. Az FATF egy kormányközi szervezet, amelynek célja a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás, valamint a nemzetközi pénzügyi rendszer integritását és más nyilvános AML indexeket érintő egyéb fenyegetések elleni küzdelmet szolgáló intézkedések előmozdítása.

Pénz kivonása lezárt számláról

Bevezetés

Számlalezárás előtt az ügyfélnek meg kell meggyőződnie arról, hogy teljes egyenlegét (pl. készpénz és pozíciók) kivonta vagy átutalta számlájáról. A számla lezárását követően további tranzakciók elvégzése nem lehetséges, azonban előfordulhat olyan helyzet, amikor pénzeszközök jóváírásra kerülhetnek a számlán annak ellenére, hogy a számla lezárásra került. Ahogyan arról a számlalezárás során tájékoztattuk, számla lezárása után jóváírt készpénzegyenlegeket az összegtől függetlenül automatikusan átváltjuk az alapdevizába, mivel Ön a konvertálás elvégzéséhez már nem rendelkezik hozzáféréssel a kereskedési platformhoz.

Az alábbi cikk bemutatja, hogyan állhat elő ilyen helyzet és hogyan végezhető el pénzkivonás lezárt számláról.

 

Egyenleg lezárt számlán

Ritkán kerülnek összegek jóváírásra számlán annak lezárását követően, ezeknek az eseteknek általában az alábbi okai lehetnek:

 • A számla zárásakor az egyenleg folyósítása csekk formájában történt, amit az ügyfél nem váltott be 90 napig, ezért az IBKR törölte a csekket; vagy, az ügyfél kérelmezte a csekk letiltását, annak elvesztése illetve eltulajdonítása miatt, vagy mert nem érkezett meg hozzá.
 • A számla zárásakor az egyenleg folyósítása elektronikus utalás formájában történt (pl. elektronikus banki átutalás, ACH, EFT), és az összeg később a kedvezményezett banktól visszakerült az IBKR-hez. Ez akkor fordulhat elő, ha a kedvezményezett bank elutasította az tranzakciót és visszautalta az összeget, mivel az ügyfél bankszámlája lezárásra került vagy az IBKR számla megnevezése eltér az ügyfél bankszámlájának megnevezésétől (azaz harmadik fél utalás esetén).
 • Korábbi időszak osztaléka után túlfizetett forrásadó visszautalásra került a számlára annak lezárását követően.
 • A számlanyitási kérelem jóváhagyása előtt az ügyfél pénzt fizetett be számlájára, a számlanyitást azonban az IBKR elutasította vagy a számla inaktívvá vált.
 • A számla átvitelre került egy másik brókercéghez, ahol szintén lezárásra került a számla, amelynek egyenlegét a másik bróker visszautalta a lezárt IBKR-számlára.

 

Pénz kivonása lezárt számláról

Pénz kivonásához jelentkezzen be az Ügyfélportálra, válassza ki az „Utalások, be- és kifizetések” , majd az „Utalás” menüpontot. Itt megtalálja a pénzkivonás lehetőséget és azokat a banki utalási adatokat, amelyeket a számla használata idején létrehozott. Válassza ki az kivonni kívánt összeg pénznemének megfelelő banki utalási adatokat.

Amennyiben számláján pozíciókkal rendelkezik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot azzal a brókerrel, amely átutalta Önnek a pozíciókat és kérelmezze a pozíciók visszautalását. Felhívjuk figyelmét, hogy megbízások leadása pozíciók zárása céljából lezárt számlán nem lehetséges.

 

Gyakran ismételt kérdések

Mit tehetek abban az esetben, ha nem emlékszem a belépési adataimra, és nem tudok belépni az Ügyfélportálra?

Amennyiben a belépéshez segítségre van szüksége, telefonáljon a helyi Ügyfélszolgálatnak. A jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében szóbeli személyazonosság-ellenőrzés elvégzése szükséges. Elérhetőségi adatainkat megtalálja weboldalunkon.

 

Hogyan tudom megállapítani, mekkora egyenleg maradt a számlámon?

A számlaegyenleg és annak összetétele megtekinthető az tevékenységkimutatásban. A napi, havi és éves kimutatások az Ügyfélportál „Jelentések/Adóbevallások” menüpontjában érhetők el.

 

Lehetséges lezárt számla újranyitása?

Hosszabb ideje lezárt vagy kizárólag pénzfelvétel céljából újranyitni kívánt számlák újranyitása általában nem lehetséges. Amennyiben brókeri szolgáltatások igénybevételéhez szeretné újranyitni számláját, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi Ügyfélszolgálattal.

 

Mi a teendő abban az esetben, ha csekkel szeretnék pénzt kivonni a számláról, de megváltozott a címem?

Amennyiben számláján engedélyezett pénz kivonása csekkel (kizárólag amerikai deviza kivonásához lehetséges amerikai levelezési címmel rendelkező ügyfeleknek) és nyilvántartásunkban szereplő levelezési címe már nem érvényes, címe online módosítása nem lesz lehetséges. Ebben az esetben, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal annak érdekében, hogy tájékoztathasson minket az új címéről, és, hogy útmutatást kaphasson vezetői engedélye vagy egyéb benyújtható dokumentum feltöltésével kapcsolatban.

 

Mi a teendő abban az esetben, ha elektronikus úton szeretnék pénzt kivonni a számláról, de a számlám már nem rendelkezik érvényes banki utalási adatokkal?

Amennyiben nem rendelkezik érvényes banki utalási adatokkal, kérjük, jelentkezzen be az Ügyfélportálra és az „Utalások, be- és kifizetések” menüpont használatával adjon meg új banki utalási adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy az IBKR fenntartja magának a jogot új banki utalási adatok ellenőrzésére szóbeli úton és/vagy igazoló dokumentáció igénylésével. Az ellenőrzés célja megelőzni jogosulatlan átutalás elindítását harmadik fél számára.

 

A gazdálkodó szervezet, amely a számla tulajdonosa volt, már nem rendelkezik bankszámlával vagy már nem létezik. Hogyan lehetséges a pénzkivonás?

Abban az esetben, ha a számla korábbi tulajdonosának nevében nem lehetséges pénz kivonása a számláról, az IBKR megkísérli a gazdálkodó szervezet tulajdonosai között elosztani az egyenleget a tulajdonosi hányaduk figyelembe vételével. Felhívjuk figyelmét, hogy ehhez a tulajdonosokat és tulajdoni hányadokat igazoló dokumentáció és a tulajdonosok által kiállított jótállási és kártérítési nyilatkozat benyújtása szükséges, amely dokumentumokkal a tulajdonosok igazolják, hogy az általuk közölt adatok pontosak és nincs tartozásuk egyéb tulajdonos vagy hitelező felé. Az IBKR fenntartja a jogot, hogy független fél véleményét kérje a benyújtott adatok hitelességének megállapításában.

 

Mi történik abban az esetben, ha a lezárt számlán található pénzt nem vonom ki?

Az IBKR kísérletet tesz értesítést küldeni a lezárt számlán található pozitív egyenlegről az ügyfél nyilvántartásban található e-mail címére. Amennyiben az értesítéstől számított 30 napon belül nem végzi el az egyenleg kivonását a számlájáról, 20 USD összegű havi díjat számítunk fel. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a hatályos szabályozások értelmében az „elhagyottnak” minősülő számlán lévő eszközök bizonyos inaktivitási idő elteltével az ügyfél lakóhelye szerinti állami tulajdonba kerül (az Amerikai Egyesült Államokon kívül lakóhellyel rendelkező ügyfelek esetén a számlaegyenleg Connecticut állam tulajdonába kerül). Az az időtartam, amelynek eltelte után a számla inaktívnak minősül államonként változik, és akár már 3 év után bekövetezhet. A tulajdon államtól való visszaigénylésével kapcsolatban tekintse meg a Tudástár 2599 számú cikkét.

Notification Regarding Third-Party Wire Withdrawals

Certain Interactive Brokers (“IBKR”) accounts are eligible to request withdrawal of funds to third parties by bank wire. These requests are subject to review and approval at IBKR’s sole discretion. This program is described on the IBKR website here.

After a due diligence review, IBKR may allow withdrawals to a third party for purposes like:
• Withdrawal for purchase of a home or mortgage payoff
• Withdrawal to a spouse, parent, sibling, or child of source account holder
• Withdrawal to an account held by one of the accountholders of a joint account or vice versa.
• Withdrawal from trust account to a beneficiary
• Payment of certain account expenses
• Tax payments
• IRA qualified charitable distributions

 

Effective August 1, 2020, IBKR will generally not approve the following types of third-party withdrawals:
• Private investments
• Repayment of loans
• Withdrawals to companies owned by the accountholder
• Payment for purchase of goods or services
• Withdrawals to individuals other than spouse, parent, sibling or child of account holder

 

Withdrawing Funds from a Closed Account

Introduction

Clients who elect to close their account must first ensure that all balances (e.g., cash and positions) have been withdrawn or transferred before the account can be closed. Once closed, the account is then restricted from further transactions, however, there are situations where assets may be credited to the account despite it being closed. As disclosed at the point of account closing, cash balances credited to an account after it has been closed are automatically converted to the base currency, regardless of amount, since the trading platform is no longer available to facilitate conversions.

The following article provides background as to how such situations may occur and the steps clients can take to withdraw the assets.

 

Post-Closure Balances

While it is uncommon for credits to be applied to an account once closed, the events which cause this to happen generally arise from the following:

 • The account was closed via disbursement issued in in the form of a check which the client does not present for payment for 90 days and is therefore cancelled by IBKR; or, where the client requests a stop payment due to loss, theft or non-delivery of the check.
 • The account was closed via an electronic disbursement (e.g., wire, ACH, EFT) later returned to IBKR by the receiving bank. This can occur if the receiving bank decides to reject and return the funds because the client’s bank account is closed or if the title of the account at IBKR differs from the bank account to which it is being deposited (i.e., a 3rd party transfer).
 • A credit adjustment is applied to the account after it has closed to correct an over-withholding of taxes on a prior period dividend.
 • An applicant deposited funds prior to the account being opened and the application was never approved by IBKR or was abandoned by the applicant.
 • The account was closed via transfer to another broker who later returns the assets after the account has closed.

 

Withdrawing Assets

To withdraw cash, log into the Client Portal, select the Transfer & Pay and then Transfer Funds menu options and you will be presented with the option to make a withdrawal and a list of available banking instructions which you created while the account was open.  Select an instruction that is active and applicable to the denomination of the currency to be withdrawn.

If your account has positions, please contact the broker who returned the positions to request that they be transferred back. Note that you will not be able to submit orders to close positions in a closed account.

 

FAQs

Q. What do I do if I don't recall my login credentials and am unable to log into the Client Portal?

A. If you require assistance logging into your account, you will need to contact your local Client Service Center via telephone. Such requests require verbal verification of your identity as a protection from unauthorized users. Contact information is available on our website.

 

Q. How do I determine the credit balance in my account?

A. The account balance and its composition can be found in your activity statement. Daily, monthly and annual statements are available online via the Client Portal through the Reports/Tax Reports menu option.

 

Q. Am I able to reopen an account that has been closed?

A. Accounts that have been closed for an extended period or are attempting to reopen solely for the purpose of withdrawing assets are generally not eligible to be reopened. If you intend to reopen the account to establish an ongoing brokerage relationship, please contact your local Client Service Center for assistance.

 

Q. What happens if I want to withdraw the funds via check and my address has changed?

A. If your account is eligible to withdraw funds via check (only available for US currency withdrawals by customers with a US mailing address) and your mailing address on record is no longer accurate, you will not be able to change your address online. In this instance, please contact Client Services to inform us of your new address and receive instructions on how to upload a copy of a driver's license or other acceptable document.

 

Q. What happens if I want to withdraw the funds electronically and my account does not already have a valid banking instruction on file?

A. If you currently do not have an active banking instruction on file, please log into the Client Portal and add a new instruction using the Transfer & Pay menu option. Note that IBKR reserves the right to verify new instructions via verbal confirmation and/or submission of qualifying documentation. This verification step is intended to protect against unauthorized transfers to a 3rd party.

 

Q. The entity which owned the account no longer has a bank account or is no longer in existence. How can the funds be withdrawn?

A. In the event the funds are unable to be withdrawn and distributed in the name of account holder at the point of account closure, IBKR will seek to distribute the funds to the entity owners based on their pro rata share of ownership. Note that this will generally require submission of documentation evidencing the owners and their ownership interests as well as a warranty and indemnification letter executed by the owners that the information they provide is accurate and there aren’t any other owners or creditors to whom the funds are owned. IBKR also reserves the right to request an independent opinion of counsel verifying the accuracy of the information provided.

 

Q. What happens if I do not act to withdraw assets in a closed account?

A. IBKR will attempt to notify closed accounts of a credit balance using the email address of record. Account holders who do not act to withdraw balances within 30 days after notice has been sent are subject to a monthly closed account fee of $20.  Also note that IBKR is subject to statutes which require that assets in accounts deemed "abandoned" be turned over to the state in which the client resides (or Connecticut if the client resides outside the U.S.). The period of inactivity by which an account is considered "inactive" varies by state, but can be as low as 3 years. See Knowledge Base Article 2599 for details regarding retrieving unclaimed property from the state.

Funds Transfer Restrictions

INTRODUCTION

As part of its anti-money laundering efforts, IBKR implements restrictions on certain client deposits and withdrawals. These restrictions apply to transfers associated with countries considered to have elevated AML risk and consider factors such as the client’s residency, the withdrawal destination and the denomination of the currency being transferred.1 An outline of these restrictions is provided below.

 

OVERVIEW OF RESTRICTIONS

 • Clients residing or maintaining an address in a country designated as having elevated AML risk may not withdraw funds to an account located in another country that has elevated AML risk unless they also maintain an address in that country.
 • Clients residing or maintaining an address in a country designated as having elevated AML risk may not deposit funds from an account located in another country having elevated AML risk unless they also maintain an address in that country.
 • Clients residing or maintaining an address in a country designated as having elevated AML risk may only withdraw funds to an account from which that client received a first-party deposit.
 • Clients may only withdraw funds in their base currency, their home country’s currency or common currencies (e.g. USD, EUR, HKD, AUD, GBP, CHF, CAD, JPY and SGD).
 • IBSG clients may only withdraw in SGD, USD, CNH, EUR, GBP and HKD.
 • IBKR may restrict the number of banks that a client may send money to, regardless of the domicile of the client or the bank.
 • A change to your base currency requires a minimum of 5 days before withdrawal instructions can be entered and a withdrawal request can be processed.

Note that clients who attempt to create an online banking instruction or initiate a deposit or withdrawal which is restricted will be blocked from creating that instruction or initiating that transaction and will be presented with an online error message.

 

1In determining whether a country is associated with elevated AML risk, consideration is given to information provided by the Financial Action Task Force (FATF), an intergovernmental organization which promotes measures for combating money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system and other public AML indices.

 

South African Rand (ZAR) - Onshore/Offshore

Overview: 

Explanation of Onshore/Offshore South African Rand (ZAR)

Background

The South African Reserve Bank (SARB) has currency exchange control rules in place for South African residents. A South African resident is a person (i.e. a natural person, body corporate, foundation, trust or partnership) whether of South African or any other nationality who has taken up residence, is domiciled or registered in the Republic of South Africa (RSA). A resident account is also the account of persons resident, domiciled or registered in the Common Monetary Area (CMA). The CMA comprises of the Republic of South Africa, Lesotho, Namibia and Swaziland. There are no exchange control restrictions between the members of the CMA and they form a single exchange control territory.

The rules stipulate that there is a yearly limit placed on the amount of ZAR that can be taken out of the country by South African residents – i.e. taken "Offshore". ZAR that remain in South Africa are deemed “Onshore”.

Each resident can take the following amounts offshore per calendar year:

 • ZAR 1 million can be taken offshore as a “Single Discretionary Allowance”
 • ZAR 10 million can be taken offshore as an “Foreign Capital Allowance”

Only institutions licensed as “Authorised Dealers” (AD) are able to send ZAR outside of South Africa and so offshore. An AD is responsible for reporting the offshoring of any ZAR to the SARB. As a result, residents sending ZAR offshore must accurately state the purpose for which the ZAR is being sent. Residents must receive approval from an AD before they are able to send any ZAR offshore. Prior to taking ZAR offshore as part of the Foreign Capital Allowance, residents must also have additional clearance from the SA tax authorities.

The full exchange control rulebook from the SARB can be found here: https://www.resbank.co.za/RegulationAndSupervision/FinancialSurveillanceAndExchangeControl/EXCMan/Pages/default.aspx

Current Situation

Our cashiering account is a non-resident account. Therefore, we are permitted to:

 • Receive deposits in ZAR from other non-resident accounts.
 • Disburse ZAR from our cashiering account to non-resident accounts.
 • Receive deposits from accounts of South African residents.
 • Disburse ZAR to accounts of South African residents.
   

Margin Considerations for IB LLC Commodities Accounts

Introduction
As a global broker offering futures trading in 19 countries, IB is subject to various regulations, some of which retain the concept of margin as a single, end of day computation as opposed to the continuous, real-time computations IB performs. To satisfy commodity regulatory requirements and manage economic exposure in a pragmatic fashion, two margin computations are performed at the market close, both which must be met to remain fully margin compliant. An overview of these computations is outlined below.

Overview
All orders are subject to an initial margin check prior to execution and continuous maintenance margin checks thereafter. As certain products may be offered intraday margin at rates less than the exchange minimum and to ensure end of day margin compliance overall, IB will generally liquidate positions prior to the close rather than issue a margin call. If, however, an account remains non-compliant at the close, our practice is to issue a margin call, restrict the account to margin reducing transactions and liquidate positions by the close of the 3rd business day if the initial requirement has not then been satisfied.

In determining whether a margin call is required, IB performs both a real-time and regulatory computation, which in certain circumstances, can generate different results:

Real-Time: under this method, initial margin is computed using positions and prices collected at a common point in time, regardless of a product’s listing exchange and official closing time; an approach we believe appropriate given the near continuous trading offered by most exchanges.

Regulatory: under this method, initial margin is computed using positions and prices collected at the official close of regular trading hours for each individual exchange. So, for example, a client trading futures listed on each of the Hong Kong, EUREX and CME exchanges would have a requirement calculated based upon information collected at the close of each respective exchange.
 

Impact
Clients trading futures listed within a single country and session are not expected to be impacted. Clients trading both the daytime and after hours sessions of a given exchange or on exchanges located in different countries where the closing times don’t align are more likely to be impacted. For example, a client opening a futures contract during the Hong Kong daytime session and closing it during U.S. hours, would have only the opening position considered for purposes of determining the margin requirement. This implies a different margin requirement and a possible margin call under the revised computation that may not have existed under the current.  An example of this is provided in the chart below.
 

Example

This example attempts to demonstrate how a client trading futures in both the Asia and U.S. timezones would be impacted were that client to trade in an extended hours trading session (i.e., outside of the regular trading hours after which the day's official close had been determined).  Here, the client opens a position during the Hong Kong regular hours trading session, closes it during the extended hours session, thereby freeing up equity to open a position in the U.S. regular hours session. For purposes of illustration, a $1,000 trading loss is assumed. This example illustrates that the regulatory end of day computation may not recognize margin reducing trades conducted after the official close, thereby generating an initial margin call.

Day Time (ET) Event

Start Position

End Position IB Margin Regulatory Margin
Equity With Loan Maintenance Initial Overnight Margin Call
1 22:00 Buy 1 HHI.HK None Long 1 HHI.HK $10,000 $3,594 $4,493 N/A N/A
2 04:30 Official HK Close Long 1 HHI.HK Long 1 HHI.HK $10,000 $7,942 $9,927 $4,493 N/A
2 08:00 Sell 1 HHI.HK Long 1 HHI.HK None $9,000 $0 $0 $0 N/A
2 10:00 Buy 1 ES None Long 1 ES $9,000 $2,942 $3,677 N/A N/A
2 17:00 Official U.S. Close Long 1 ES Long 1 ES $9,000 $5,884 $7,355 $9,993 Yes
3 17:00 Official U.S. Close Long 1 ES Long 1 ES $9,000 $5,884 $7,355 $5,500 No

 

Welcome to Interactive Brokers

Overview: 

Now that your account is funded and approved you can start trading. The information below will help you getting
started as a new customer of Interactive Brokers.

 1. Your Money
 2. Configure your account to trade
 3. How to trade
 4. Trade all over the World
 5. Five points to enrich your IB experience

 

1. Your Money
Deposits & Withdrawals General Info. All transactions are administered through your secure Account Management
Deposits
First, you create a deposit notification through your Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: “Deposit” How to create a deposit notification. The second step is to instruct your Bank to do the wire transfer with the bank details provided in your Deposit Notification.
Withdrawals
Create a withdrawal instruction via your secure Account Management > Funding > Fund Transfers > Transaction Type: "Withdrawals" How to create a withdrawal instruction
If you instruct a withdrawal over the Withdrawal limits, it will be considered an exceptional withdrawal and we will therefore need to match bank account holder and IB account. If destination bank account has been used for a deposit, withdrawal will be processed; otherwise, you must contact customer service and provide the documents needed.
Troubleshooting
Deposits: My bank sent the money but I do not see it credited into my IB account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) A Deposit Notification is missing. You have to create it via your Account Management and send a ticket to Customer Service
c) Amending details are missing. Your name or IB account number is missing in the transfer details. You have to contact your bank and ask for the full amending details.
d) ACH initiated by IB is limited to 100k USD in a 7 business period. If you opened a Portfolio Margin account where the initial requirement is 110k, a wire deposit might be the better deposit option to reduce wait time for your first trade. If selecting ACH a wait time of almost 2 weeks or a temporary downgrade to RegT can be possible solutions.
Withdrawals: I have requested a withdrawal but I do not see the money credited to my bank account. Possible reasons:
a) A fund transfer takes 1-4 business days
b) Rejected. Over the max it can be withdrawn. Please check your account cash balance. Note that for regulatory requirements, when the funds are deposited, there is a 3 day holding period before they can be withdrawn.
c) Your bank returned the funds. Probably because receiving bank account and remitting bank account names do not match.

 

2. Configure your account to trade
Difference between Cash and Margin accounts: If you have chosen the FastTrack application, by default your account type is a cash account with US stock permission. If you would like to get leverage and trade on margin, here how to upgrade to a RegT Margin account
Trading Permissions
In order to be able to trade a particular asset class in a particular country, you need to get the trading permission for it via your Account Management. Please note that trading permissions are free. You might however be asked to sign risk
disclosures required by local regulatory authorities. How to Request Trading Permissions
Market Data
If you want to have market data in real-time for a particular product/exchange, you need to subscribe to a market data package charged by the exchange. How to subscribe to Market data
The Market data assistant will help you choose the right package. Please watch this Video explaining how it works.
Customers have the option to receive delayed market data for free by clicking the Free Delayed Data button from a non-subscribed ticker row.
Advisor Accounts
Have a look at the user guide getting started as advisors. Here you see how to create additional users to your advisor account and grant them access and much more.

 

3. How to trade
The Trader's University is the place to go when you want to learn how to use our Platforms. Here you will find our webinars, live and recorded in 10 languages and tours and documentation about our various Trading Platforms.
Trader Workstation (TWS)
Traders who require more sophisticated trading tools can use our market maker-designed Trader Workstation (TWS), which optimizes your trading speed and efficiency with an easy-to-use spreadsheet interface, support for more than 60 order types, task-specific trading tools for all trading styles, and real-time account balance and activity monitoring. Try the two models
TWS Mosaic: for intuitive usability, easy trading access, order management, watchlist, charts all in one window or
TWS Classic: the Advanced Order Management for traders who need more advanced tools and algos.
General Description and Information / Quick start guide / Usersguide
Interactive Tours: TWS Basics / TWS configuration / TWS Mosaic
How to place a trade:  Video Classic TWS / Video Mosaic
Trading tools: General Description and InformationUsers guide
Requirements: How to install Java for WindowsHow to install Java for MAC / Port 4000 and 4001 needs to be open
Login TWSDownload TWS
WebTrader
Traders who prefer a clean and simple interface can use our HTML-based WebTrader, which makes it easy to view market data, submit orders, and monitor your account and executions. Use the latest WebTrader from every browser
Quick Start Guide / WebTrader User's Guide
Introduction: Video WebTrader
How to place a Trade: Video WebTrader
Login WebTrader
MobileTrader
Our mobile solutions allow you to trade your IB account on the go. The mobileTWS for iOS and the mobileTWS for BlackBerry are custom-designed for these popular models, while the generic MobileTrader supports most other Smart phones.
General Description and Information
Order Types Order Types available and Description / Videos / Tour / Users guide
Paper Trading General Description and Information / How to get a Paper Trading Account
Once your paper account is created, you can share the market data of your real account with your paper trading account: Account Management > Manage Account > Settings > Paper trading

 
4. Trade all over the World
IB accounts are multi-currency accounts. Your account can hold different currencies at the same time, this allows you to trade multiple products around the world from a single account.
Base Currency
Your base currency determines the currency of translation for your statements and the currency used for determining margin requirements. Base currency is determined when you open an account. Customers may change their base currency at any time through Account Management.
We do not automatically convert currencies into your Base currency
Currency conversions must be done manually by the customer. In this video you can learn how to do a currency conversion.
In order to open a position denominated in a currency that you do not have in your account, you have two possibilities:
A) Currency conversion.
B) IB Margin Loan. (Not available for Cash Accounts)
Please see this course explaining the mechanics of a foreign transaction.

 

5. Five points to enrich your IB experience
1. Contract Search
Here you will find all our products, symbols and specifications.
2. IB Knowledge Base
The Knowledge Base is a repository of glossary terms, how-to articles, troubleshooting tips and guidelines designed to assist IB customers with the management of their IB accounts. Just enter in the search button what you are looking for and you will get the answer.
3. Account Management
As our trading platforms give you access to the markets, the Account Management grants you access to your IB account. Use Account Management to manage account-related tasks such as depositing or withdrawing funds, viewing your statements, modifying market data and news subscriptions, changing your trading permissions, and verifying or changing your personal information.
Log In Account Management / AM Quick Start Guide / AM Users Guide
4. Secure Login System
To provide you with the highest level of online security, Interactive Brokers has implemented a Secure Login System (SLS) through which access to your account is subject to two-factor authentication. Two-factor authentication serves to confirm your identity at the point of login using two security factors: 1) Something you know (your username and password combination); and 2) Something you have (an IB issued security device which generates a random, single-use security code). As both knowledge of your username/password and physical possession of the security device are required to login to your account, participation in the Secure Login System virtually eliminates the possibility of anyone other than you accessing your account.
How to Activate your Security Device / How to Obtain a Security Code Card / How to return Security device
In case you forgot your password or lost your security code card, please call us for immediate assistance.
5. Statements and Reports
Easy to view and customize, our statements and reports cover all aspects of your Interactive Brokers account. How to view an Activity Statement 

 

Syndicate content