EDD Információkérés (RFI)

Overview: 

A közelmúltban nagy számú IBKR számlatulajdonostól kértünk be konkrét információkat egy tájékoztató keretében. Ezen GYIK iránymutatásul szolgál az ügyfelek ezen tájékoztatóval kapcsolatban feltett kérdéseinek a megválaszolásához. Amennyiben további, a jelen útmutatóban nem tárgyalt kérdések is felmerülnek, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az EDD osztállyal.

MINDEN SZÁMLA ESETÉBEN:
 
Ez egy legitim email?
Igen; az IBKR a közelmúltban tájékoztatót küldött ki egyes ügyfeleknek, amelyben arra kérte őket, hogy frissítsék bizonyos adataikat és dokumentumaikat.
 
Miért kapta az ügyfél ezt az értesítést?
Az IBRK rutinszerűen felülvizsgálja az ügyfeleit annak biztosítása érdekében, hogy pontos és naprakész információkkal rendelkezzen róluk, és átvilágítja azon ügyfeleit, akiknek a típusa vagy a bejegyzés szerinti helye magas AML kockázatot hordoz. Szabályozott pénzintézetként kötelesek vagyunk "megismerni az ügyfeleinket", és a fentiek is ezt a célt szolgálják.
 
Szükséges ezen információk frissítése?
Igen; minden ügyfél, aki kapott ilyen értesítést, köteles közölni a kért információkat.
 
Mi a vagyon forrása?
A vagyon forrása minden olyan módot jelent, ahogyan az ügyfél a vagyonát szerezte. Ide tartozhat a munkajövedelm, üzleti jövedelem, ingatlanértékesítés, öröklés stb. Az ügyfélvagyon összes forrásának ki kell tennie a vagyon 100%-át.
 
Milyen dokumentumok fogadhatók el a vagyon forrásának igazolásaként?
Az általunk átadott dokumentumok tartalmazzák a vagyon forrásának igazolásaként benyújtható és elfogadható okmányok felsorolását. Minden vagyonforrást igazoló dokumentációval kell alátámasztani (pl. bankszámlakivonat a munkajövedelemről, ingatlan adásvételi szerződés stb.).
 
SZERVEZETI SZÁMLÁK ESETÉBEN:
 
Miért van szükség a haszonhúzóra vonatkozó információkra?
Az amerikai szabályozás értelmében kötelesek vagyunk információkat gyűjteni egy szervezet haszonhúzóiról, mivel ez is részét képezi az "ügyfélmegismerési" kötelezettségünknek.
 
Ki minősül haszonhúzónak? Miben különbözik a szokásos tulajdonostól?
A haszonhúzó arra a tényleges személyre utal, aki a vállalkozás végső tulajdonosa. Ez eltér a szokásos tulajdonostól, ami lehet más vállalkozás, vagyonkezelő, letétkezelő stb. A vonatkozó szabályozás értelmében minden számlatulajdonos vállalkozás számára előírjuk, hogy azonosítson minden olyan természetes személyt, aki 10%-os vagy azt meghaladó tulajdonrésszel rendelkezik a vállalkozásban. Ezt követően a megfelelő személyazonosító okmányok segítségével meghatározzuk ezen személyek kilétét, és megvizsgájuk a vagyonuk forrását (ld. 4. pont).
 
Ki kell-e töltenem a Végső Haszonhúzó űrlapot, ha a Haszonhúzók Igazolásán jeleztem, hogy nincs 10%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező tulajdonos?
Nem, nem szükséges kitölteni a Végső Haszonhúzó űrlapot, amennyiben igazolta, hogy nincs 10%-ot meghaladó részesedéssel rendelkező tulajdonos. 
 
CAFFI-K, IBROKER-EK, KOLLEKTÍV BEFEKTETÉSI FORMÁK ÉS FEDEZETI ALAPOK ESETÉBEN:
 
Mi a Wolfsberg Kérdőív?
A Wolfsberg Kérdőív egy pénzmosás elleni ("AML") kérdőív, amelyet a Wolfsberg Csoport hozott létre, és amelynek célja, hogy egységes áttekintést adjon egy pénzintézet AML szabályzatairól és gyakorlatáról.
 
*Az űrlapot teljes egészében ki kell tölteni és a keltezése nem lehet régebbi 12 hónapnál.*
 
Miért van szükség erre?
A kérdőív segítségével tudunk megbizonyosodni arról, hogy a szervezet bevezette a pénzmosással, a terrorizmus finanszírozásával és más pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos egyes sztenderdeket és gyakorlatokat.
 
Megjegyzés: Amennyiben a vállalkozás fedezeti alap, az alapkezelőnek vagy a befektetési tanácsadónak kell kitöltenie a Wolfsberg Q űrlapot.
 
Van-e a Wolfsberg Kérdőírve mutató link?
Igen, az üres űrlap letölthető a Számlakezelés felületről. 
 
Az űrlapot innen is letöltheti: 
 
Az Alap státuszával kapcsolatos dokumentumok benyújtására kaptam felszólítást. Milyen dokumentumokat kell benyújtanom?
Kérjük, nyújtsa be az alap létezését igazoló dokumentumot, valamint az alapkezelő és az alap adminisztrátora szabályzói státuszigazolását.
 
KÜLFÖLDI BANKOK ESETÉBEN:
 
Miért kell Külföldi Banki Igazolást benyújtani?
Az USA Patriot Act értelmében külföldi banki igazolást kell benyújtania minden olyan külföldi banknak, amely levelező banki jogviszonyban áll bármely Egyesült Államokban bejegyzett bankkal vagy bróker/kereskedővel. 
 
*Az űrlapot teljes egészében ki kell tölteni és a keltezése nem lehet régebbi 36 hónapnál.*
 
Mi a célja a Külföldi Banki Igazolásnak?
A külföldi banki igazolás segítségével tudunk megbizonyosodni arról, hogy a bank megfelel a pénmosással, terrorizmus finanszírozással és más pénzügyi bűncselekményekkel kapcsolatos összes előírt amerikai szabályozásnak.