Fedezeti módszertanok áttekintése

Bevezetés

Egy adott pozícióra vonatkozó fedezeti követelmény kiszámítása során alkalmazott módszertant nagyrészt az alábbi három tényező határozza meg:
 
1.      A termék típusa;
2.      A terméket jegyző tőzsde és/vagy a terméket forgalmazó bróker (carrying broker) elsődleges szabályozó hatóságának szabályai;
3.      Az IBKR „házon belüli” követelményei.
 
Bár több módszertan létezik, ezeket általában a következő két kategóriába szokás sorolni: szabályalapú és kockázatalapú. A szabályalapú módszerek általában egységes fedezeti rátákat feltételeznek hasonló termékek esetén, nem teszik lehetővé a termékek egymással szembeni beszámítását, és a származékos instrumentumokat a mögöttes eszközhöz hasonlóan veszik figyelembe. Ebben az értelemben megkönnyítik a számítások elvégzését, ugyanakkor gyakran olyan feltételezéseken alapulnak, amelyek – bár egyszerűen végrehajthatók, de – felül- vagy alulbecsülik az instrumentum kockázatát a múltbeli teljesítményéhez képest. A szabályalapú módszertanra jó példa az amerikai Reg. T követelményrendszer.
 
Ezzel szemben a kockázatalapú módszertanok gyakran a termék múltbeli teljesítményét tükröző fedezeti követelményt alkalmaznak, bizonyos mértékig elismerik a termékek egymással szembeni beszámítását, és matematikai árképzési modellek használatával igyekeznek modellezni a származtatott termékek nem-lineáris kockázatát. Bár ezek a módszertanok intuitívak, olyan számításokat tartalmaznak, amelyeket az ügyfél nem feltétlenül tud egyszerűen megismételni. Ráadásul, amennyiben a bemeneti adataik a megfigyelt piaci viselkedésre támaszkodnak, olyan követelményeket eredményezhetnek, amelyek gyors és jelentős ingadozásoknak vannak kitéve. Az ilyen kockázatalapú módszerekre jó példa a TIMS és a SPAN.
 
Függetlenül attól, hogy a módszertan szabály- vagy kockázatalapú, a legtöbb bróker „házon belüli” fedezeti követelményeket alkalmaz, amelyek célja, hogy növeljék a jogszabályok szerinti, vagy alapkövetelményt azokban az esetekben, ahol a bróker kitettsége nagyobb annál, mint amit az alapkövetelmény teljesítésével fedezni lehetne. Az alábbiakban áttekintjük a legelterjedtebb kockázat- és szabályalapú módszertanokat.
 
Módszertani áttekintés
  
Kockázatalapú
a.      Portfóliófedezet (TIMS) – Az elméleti piacközi fedezeti rendszer („Theoretical Intermarket Margin System” vagy „TIMS”) az Options Clearing Corporation („OCC”) által létrehozott kockázatalapú módszertan, ami kiszámítja a portfólió értékét egy sor hipotetikus piaci forgatókönyv alapján, feltételezett árfolyamváltozásokkal és átértékelt pozíciókkal. A módszertan emellett opciós árképzési modellt alkalmaz az opciók átértékelésére, illetve az OCC forgatókönyveket kiegészíti számos házon belüli forgatókönyvvel, amelyek célja a további kockázatok azonosítása, pl. szélsőséges piaci kilengések, koncentrált pozíciók és az opciók implicit volatilitásának változásai. Emellett vannak bizonyos értékpapírok (pl. Pink Sheet, OTCBB és egyes alacsony kapitalizációjú részvények) amelyekre nem lehet fedezeti hitelt felvenni. Miután a portfólióértékek minden forgatókönyv szerint meghatározásra kerülnek, a legnagyobb veszteséget előrevetítő válik a fedezeti követelménnyé.
 
A TIMS módszertannal értékelhető pozíciók közé tartoznak az amerikai részvények, ETF-ek, opciók, határidős egyedi részvényügyletek, illetve azok a nem amerikai részvények és opciók, amelyek teljesítik az SEC piacképességi tesztjét.
 
Mivel ez a módszertan lényegesen összetettebb számításokat alkalmaz, mint a szabályalapú társai, jellemzően pontosabban modellezi a kockázatokat és általában nagyobb tőkeáttételt kínál. Tekintettel a nagyobb tőkeáttételre, valamint arra, hogy a követelmények ingadozhatnak, és gyorsan reagálhatnak a változó piaci feltételekre, a módszertan kifejezetten gyakorlott befektetők számára készült, és minimális kezdeti illetve fenntartási tőkeigénye rendre 110 000 USD és 100 000 USD. A módszertan alkalmazása esetén a részvényekre vonatkozó követelmény általában 15% és 30% között alakul, ahol a kedvezőbb követelmény az olyan erősen diverzifikált részvénycsoportot tartalmazó portfóliókra vonatkozik, amelyek korábban alacsony volatilitást mutattak és amelyek jellemzően opciós fedezeti ügyleteket alkalmaznak.
 
b.       SPAN – A standard kockázati portfólióelemzés („Standard Portfolio Analysis of Risk” vagy „SPAN”) kockázatalapú fedezeti módszertan, amit a Chicago Mercantile Exchange („CME”) hozott létre határidős és határidős opciós ügyletekhez. A TIMS-hez hasonlóan a SPAN is úgy határozza meg a fedezeti követelményt, hogy hipotetikus piaci forgatókönyvek alapján kiszámítja a portfólió értékét, abból a feltételezésből kiindulva, hogy megváltozik a mögöttes termékek árfolyama és az opciók implicit volatilitása. Az IBKR ebben az esetben is házon belüli forgatókönyveket alkalmaz ezekre a feltételezésekre, amelyek figyelembe veszik a szélsőséges árfolyammozgásokat, illetve ezek hatását az erősen pénzen kívüli (deep out-of-the-money) opciókra. A legnagyobb veszteséget előrevetítő forgatókönyv válik a fedezeti követelménnyé. A SPAN fedezeti rendszer részletes bemutatását a KB563 cikk tartalmazza.
 
Szabályalapú
a.      Reg. T – Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve Board felelős a pénzügyi rendszer stabilitásának a fenntartásáért, és a pénzpiacokon esetlegesen megjelenő rendszerszintű kockázatok megfékezéséért. Ezt részben úgy éri el, hogy korlátozza azon hitelek összegét, amelyeket a brókercégek az ügyfeleiknek nyújthatnak értékpapírok fedezeti kereskedése céljából. 
 
Ezt a célt szolgálja a T rendelet, közkeletű nevén a „Reg. T”, amely előírja a fedezeti számla létrehozásának kötelezettségét, valamint a kezdeti fedezeti követelményt és a fizetési szabályokat egyes értékpapír-tranzakciók vonatkozásában. Részvényvásárlás esetén például a Reg. T jelenleg a vételár 50%-ának megfelelő kezdeti fedezeti befizetést ír elő az ügyfél számára, és lehetővé teszi, hogy a bróker hitelt nyújtson vagy finanszírozza a fennmaradó 50%-ot. Például egy 1 000 USD értékű értékpapírt megvásárló számlatulajdonos ügyfél köteles legalább 500 USD-t befizetni a számlájára, míg a vételár fennmaradó 500 USD részét finanszírozhatja hitelből.
 
A Reg. T kizárólag a kezdeti és a fenntartási fedezeti követelményt írja elő, míg a pozíció folytatólagos tartásához szükséges összeget a tőzsdei szabályok rögzítik (részvények esetében 25%). A Reg. T szintén nem határoz meg fedezeti követelményeket az értékpapír-opciókhoz, mivel ezekről az értékpapírt jegyző tőzsde szabályzata rendelkezik, amelyhez szükséges a SEC jóváhagyása. A Reg.T számlán tartott opciókra szintén szabályalapú módszertant kell alkalmazni, ahol a short pozíciókat a nekik megfelelő részvényként kezelik, a spread tranzakciók pedig fedezeti könnyítést élveznek. Végezetül, a minősített portfólió fedezeti számlán tartott pozíciók mentesülnek a Reg. T szerinti követelmények alól. 

 

Tudjon meg többet

Főbb fedezeti fogalmak

A fedezet nyomon követéséhez és kezeléséhez rendelkezésre álló eszközök

A vásárlóerő meghatározása

Hogyan tudja megállapítani, hogy vett-e fel hitelt az IBKR-től?

Miért kalkulál és jelent fedezeti követelményt az IBKR, amikor nem is vettem fel hitelt?

Fedezeti kereskedés IRA számlán

Mi az SMA és hogy működik?

Order Preview - Check Exposure Fee Impact

IB provides a feature which allows account holders to check what impact, if any, an order will have upon the projected Exposure Fee. The feature is intended to be used prior to submitting the order to provide advance notice as to the fee and allow for changes to be made to the order prior to submission in order to minimize or eliminate the fee.

The feature is enabled by right-clicking on the order line at which point the Order Preview window will open. This window will contain a link titled "Check Exposure Fee Impact" (see red highlighted box in Exhibit I below).

Exhibit I

 

Clicking the link will expand the window and display the Exposure fee, if any, associated with the current positions, the change in the fee were the order to be executed, and the total resultant fee upon order execution (see red highlighted box in Exhibit II below).  These balances are further broken down by the product classification to which the fee applies (e.g. Equity, Oil). Account holders may simply close the window without transmitting the order if the fee impact is determined to be excessive.

Exhibit II

 

Please see KB2275 for information regarding the use of IB's Risk Navigator for managing and projecting the Exposure Fee and KB2344 for monitoring fees through the Account Window

 

Important Notes

1. The Estimated Next Exposure Fee is a projection based upon readily available information.  As the fee calculation is based upon information (e.g., prices and implied volatility factors) available only after the close, the actual fee may differ from that of the projection.

2. The Check Exposure Fee Impact is only available for accounts that have been charged an exposure fee in the last 30 days

Using Risk Navigator to Project Exposure Fees

Overview: 

IB's Risk Navigator provides a custom scenario feature which allows one to determine what effect, if any, changes to their portfolio will have to the Exposure fee. Outlined below are the steps for creating a what-ifportfolio through assumed changes to an existing portfolio or through an entirely new proposed portfolio along with determining the resultant fee.   Note that this feature is available through TWS build 971.0i and above.

Step 1: Open a new “What-if” portfolio
 
From the Classic TWS trading platform, select the Analytical Tools, Risk Navigator, and then Open New What-If menu options (Exhibit 1).
 
Exhibit 1
 
 
From the Mosaic TWS trading platform, select the New Window, Select Risk Navigator, and then Open New What-If menu options.
 
Step 2: Define starting portfolio
 
A pop-up window will appear (Exhibit 2) from which you will be prompted to define whether you would like to create a hypothetical portfolio starting from your current portfolio or a newly created portfolio.  Clicking on the "yes" button will serve to download existing positions to the new “What-If” portfolio.
 
Exhibit 2
 
Clicking on the "No" button will open up the “What-If” Portfolio with no positions. 
 
Step 3: Add Positions
 
To add a position to the what-ifportfolio, click on the green row titled "New" and then enter the underlying symbol (Exhibit 3), define the product type (Exhibit 4) and enter position quantity (Exhibit 5).
 
Exhibit 3
 
 
Exhibit 4
 
 
Exhibit 5
 
 
You can modify the positions to see how that changes the margin.  After you altered your positions you will need to click on the recalculate icon () to the right of the margin numbers in order to have them update.  Whenever that icon is present the margin numbers are not up-to-date with the content of the what-ifPortfolio.
 
Step 4: Determine Exposure Fee
 
To view the projected correlated exposure fee based upon your what-ifportfolio, click on the Report and then Exposure Fee menu options (Exhibit 6).  Once selected, a new Exposure Fee tab will be added, which will display the projected exposure fee broken down by primary risk factors (Exhibit 7).
 
Exhibit 6
 
 
Exhibit 7
 
You can modify the positions to see how that changes the Exposure Fee.  After you altered your positions you will need to click on the refresh button to the right of the Last Calculation Time.  Whenever the warning icon () is present the Exposure Fee Calculations numbers are not up-to-date with the content of the what-ifPortfolio. 
 

Please see KB2344 for information on monitoring the Exposure fee through the Account Window and KB2276 for verifying exposure fee through the Order Preview screen.

Important Note

1. The on-demand Exposure Fee check represents a projection based upon readily available information.  As the fee calculation is based upon information (e.g., prices and implied volatility factors) available only after the close, the actual fee may differ from that of the projection.

Overview of Margin Methodologies

Introduction

The methodology used to calculate the margin requirement for a given position is largely determined by the following three factors:
 
1.      The product type;
2.      The rules of the exchange on which the product is listed and/or the primary regulator of the carrying broker;
3.      IBKR’s “house” requirements.
 
While a number of methodologies exist, they tend to be categorized into one of two approaches: rules based or risk based.  Rules based methods generally assume uniform margin rates across like products, offer no inter-product offsets and consider derivative instruments in a manner similar to that of their underlying. In this sense, they offer ease of computation but oftentimes make assumptions which, while simple to execute, may overstate or understate the risk of an instrument relative to its historic performance. A common example of a rules based methodology is the U.S. based Reg. T requirement.
 
In contrast, risk based methodologies often seek to apply margin coverage reflective of the product’s past performance, recognize some inter-product offsets and seek to model the non-linear risk of derivative products using mathematical pricing models. These methodologies, while intuitive, involve computations which may not be easily replicable by the client. Moreover, to the extent that their inputs rely upon observed market behavior, may result in requirements that are subject to rapid and sizable fluctuation. Examples of risk based methodologies include TIMS and SPAN.
 
Regardless of whether the methodology is rules or risk based, most brokers will apply “house” margin requirements which serve to increase the statutory, or base, requirement in targeted instances where the broker’s view of exposure is greater than that which would satisfied solely by meeting that base requirement. An overview of the most common risk and rules based methodologies is provided below.
 
Methodology Overview
  
Risk Based
a.      Portfolio Margin (TIMS) – The Theoretical Intermarket Margin System, or TIMS, is a risk based methodology created by the Options Clearing Corporation (OCC) which computes the value of the portfolio given a series of hypothetical market scenarios where price changes are assumed and positions revalued. The methodology uses an option pricing model to revalue options and the OCC scenarios are augmented by a number of house scenarios which serve to capture additional risks such as extreme market moves, concentrated positions and shifts in option implied volatilities. In addition, there are certain securities (e.g., Pink Sheet, OTCBB and low cap) for which margin may not be extended. Once the projected portfolio values are determined at each scenario, the one which projects the greatest loss is the margin requirement.
 
Positions to which the TIMS methodology is eligible to be applied include U.S. stocks, ETFs, options, single stock futures and Non U.S. stocks and options which meet the SEC’s ready market test.
 
As this methodology uses a much more complex set of computations than one that is rules based, it tends to more accurately model risk and generally offers greater leverage. Given its ability to offer enhanced leverage and that the requirements fluctuate and may react quickly to changing market conditions, it is intended for sophisticated individuals and requires minimum equity of $110,000 to initiate and $100,000 to maintain. Requirements for stocks under this methodology generally range from 15% to 30% with the more favorable requirement applied to portfolios which contain a highly diversified group of stocks which have historically exhibited low volatility and which tend to employ option hedges.
 
b.       SPAN – Standard Portfolio Analysis of Risk, or SPAN, is a risk-based margin methodology created by the Chicago Mercantile Exchange (CME) that is designed for futures and future options.  Similar to TIMS, SPAN determines a margin requirement by calculating the value of the portfolio given a set of hypothetical market scenarios where underlying price changes and option implied volatilities are assumed to change. Again, IBKR will include in these assumptions house scenarios which account for extreme price moves along with the particular impact such moves may have upon deep out-of-the-money options. The scenario which projects the greatest loss becomes the margin requirement. A detailed overview of the SPAN margining system is provided in KB563.
 
Rules Based
a.      Reg. T – The U.S. central bank, the Federal Reserve Board, holds responsibility for maintaining the stability of the financial system and containing systemic risk that may arise in financial markets. It does this, in part, by governing the amount of credit that broker dealers may extend to customers who borrow money to buy securities on margin. 
 
This is accomplished through Regulation T, or Reg. T as it is commonly referred, which provides for establishment of a margin account and which imposes the initial margin requirement and payment rules on certain securities transactions. For example, on stock purchases, Reg. T currently requires an initial margin deposit by the client equal to 50% of the purchase value, allowing the broker to extend credit or finance the remaining 50%. For example, an account holder purchasing $1,000 worth of securities is required to deposit $500 and allowed to borrow $500 to hold those securities.
 
Reg. T only establishes the initial margin requirement and the maintenance requirement, the amount necessary to continue holding the position once initiated, is set by exchange rule (25% for stocks). Reg. T also does not establish margin requirements for securities options as this falls under the jurisdiction of the listing exchange’s rules which are subject to SEC approval.  Options held in a Reg.T account are also subject to a rules based methodology where short positions are treated like a stock equivalent and margin relief is provided for spread transactions. Finally, positions held in a qualifying portfolio margin account are exempt from the requirements of Reg. T. 

 

Where to Learn More

Key margin definitions

Tools provided to monitor and manage margin

Determining buying power

How to determine if you are borrowing funds from IBKR

Why does IBKR calculate and report a margin requirement when I am not borrowing funds?

Trading on margin in an IRA account

What is SMA and how does it work?

Margin Requirement on Leveraged ETF Products

Leveraged Exchange Traded Funds (ETFs) are a subset of general ETFs and are intended to generate performance in multiples of that of the underlying index or benchmark (e.g. 200%, 300% or greater). In addition, some of these ETFs seek to generate performance which is not only a multiple of, but also the inverse of the underlying index or benchmark (e.g., a short ETF). To accomplish this, these leveraged funds typically include among their holdings derivative instruments such as options, futures or swaps which are intended to provide the desired leverage and/or inverse performance. 

Exchange margin rules seek to recognize the additional leverage and risk associated with these instruments by establishing a margin rate which is commensurate with that level of leverage (but not to exceed 100% of the ETF value). Thus, for example, whereas the base strategy-based maintenance margin requirement for a non-leveraged long ETF is set at 25% and a short non-leveraged ETF at 30%, examples of the maintenance margin change for leveraged ETFs are as follows:

1. Long an ETF having a 200% leverage factor: 50% (= 2 x 25%) 

2. Short an ETF having a 300% leverage factor: 90% (= 3 x 30%) 

A similar scaling in margin is also in effect for options. For example, the Reg. T maintenance margin requirement for a non-leveraged, short broad based ETF index option is 100% of the option premium plus 15% of the ETF market value, less any out-of-the-money amount (to a minimum of 10% of ETF market value in the case of calls and 10% of the option strike price in the case of puts). In the case where the option underlying is a leveraged ETF, however, the 15% rate is increased by the leverage factor of the ETF. 

In the case of portfolio margin accounts, the effect is similar, with the scan ranges by which the leveraged ETF positions are stress tested increasing by the ETF leverage factor.  See NASD Rule 2520 and NYSE Rule 431 for further details.

What happens if the net liquidating equity in my Portfolio Margining account falls below USD 100,000?

Overview: 

Portfolio Margining accounts reporting net liquidating equity below USD 100,000 are limited to entering trades which serve solely to reduce the margin requirement until such time as either: 1) the equity increases to above 100,000 or 2) the account holder requests a downgrade to Reg T style margining through Client Portal (select the Settings, Account Settings, Configure and Account Type menu options).

If a Portfolio Margining eligible account reporting net liquidating equity below USD 100,000 enters an order which, if executed, would serve to increase the margin requirement, the following TWS message will be displayed: "Your order is not accepted, margin requirement increase not allowed. Equity with loan value is less than 100,000.00 USD." 

IMPORTANT NOTICE
 

Please note that requests to downgrade to Reg. T will become effective the following business day if submitted prior to 4:00 ET.  Also note that as the Reg. T margining methodology generally affords less leverage than does Portfolio Margining, requesting a downgrade may lead to the automatic liquidation of positions in your account in order to comply with Reg. T.  You will receive a warning message if that is the case at the time you request the downgrade.

-->

What positions are eligible for Portfolio Margining?

Overview: 

Portfolio Margining is eligible for US securities positions including stocks, ETFs, stock and index options and single stock futures.  It does not apply to US futures or futures options positions or non-US stocks, which may already be margined using an exchange approved risk based margining methodology.

Are there any qualification requirements in order to receive Portfolio Margining treatment on US securities positions and how does one request this form of margin?

Overview: 

In order to enabled for portfolio margining an account must be approved for option trading and must have at least USD 110,000 in net liquidating equity (USD 100,000 to maintain, once enabled). Account holders will also be required to acknowledge and sign the Portfolio Margin Risk Disclosure document and be bound by its terms.  

Portfolio margining may be requested through the on-line application phase (in the Account Configuration step)  or after the account has been approved. To apply once the account has already been approved, log into Client Portal and select the Settings and Account Settings menu options. In the Configuration section, click the gear icon next to the words "Account Type". There you may choose the portfolio margin treatment which will initiate the approval process.  Please note that requests are subject  to review  (generally a 1-2 day process) and may be declined for  various reasons  including a  projected increase  in margin  upon upgrade  from Reg T to Portfolio Margining. 


 

Syndicate content